Sebastian Nowak

Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Handel międzynarodowy odbywa się w bardzo zróżnicowanych systemach prawnych, stąd potrzeba uregulowania go w postaci wspólnych zasad. Dowiedz się czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms 2020, sprawdź listę obowiązujących reguł Incoterms oraz ofertę szkoleń i kursów, które pozwolą Ci w szczegółach zapoznać się z formułami Incoterms.

Spis treści:

 1. Co to jest Incoterms® 2020?
 2. Formuły Incoterms® 2020
 3. Czym się różnią reguły Incoterms® 2020 od 2010?
 4. PDF Incoterms® 2020
 5. Szkolenia i kursy z Incoterms® 2020
 6. Podsumowanie
Co to jest Incoterms® 2020?

Incoterms® 2020 to najnowsza wersja reguł handlowych opracowywanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) od 1936 roku. Reguły Incoterms spełniają funkcję ogólnoświatowych zasad handlowych regulujących międzynarodowe kupno i sprzedaż towarów wraz z podziałem obowiązków, kosztów i ryzyka pomiędzy wszystkie strony transakcji.

Reguły Incoterms® obejmują szereg terminów handlowych, oznaczanych trzyliterowymi skrótami. Każdy z nich ma ściśle sprecyzowane znaczenie w odniesieniu do sprzedaży i dostawy towarów na całym świecie, co sprawia, że wystarczy rzucić okiem na skrót, aby rozumieć, jak wygląda podział obowiązków pomiędzy sprzedającego, kupującego i inne strony transakcji.

Do 31 grudnia 2019 r. obowiązywały reguły Incoterms® 2010, a od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020.

Formuły Incoterms® 2020

W obiegu funkcjonuje zróżnicowane nazewnictwo formuł Incoterms, w tym: reguły, reguły handlowe, warunki handlowe, formuły, zasady itp. Incoterms 2020 składa się z 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Reguły Incoterms dzielą się na reguły powszechne, czyli stosowane we wszystkich środkach i gałęziach transportu oraz stosowane jedynie w transporcie morskim oraz wodnym śródlądowym.

 • reguły powszechne to: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP,
 • reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego to: FAS, FOB, CFR i CIF.

Incoterms 2020

Lista reguł Incoterms® 2020:

EXW EX Works (z zakładu) – reguła ta oznacza, że sprzedający oddaje towar do dyspozycji kupującego (np. w magazynie). Podział obowiązków między strony można określić następująco:

 • sprzedający nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła,
 • jego rola polega na wydaniu towaru z magazynu (bądź z fabryki itp.),
 • zapewnienie transportu, w tym pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia leży po stronie kupującego, jak również ewentualnej odprawy,
 • przeniesienie ryzyka odbywa się w chwili udostępnienia towaru kupującemu w miejscu określonym przez sprzedającego.

FCA Free Carrier (dostarczone do przewoźnika) – reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towar kupującemu. Podział obowiązków kształtuje się następująco:

 • sprzedający dostarcza towar po odprawie celnej do wskazanego przez sprzedającego przewoźnika w określonej lokalizacji,
 • transport, pokrycie jego kosztów i ubezpieczenia do wskazanej lokalizacji ponosi sprzedający, a od momentu dostarczenia do lokalizacji kupujący,
 • przekazanie ryzyka również następuje w chwili przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi lub dostarczenia do wskazanej lokalizacji.

CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do) – zastosowanie reguły CPT oznacza, że sprzedający dostarcza towary do miejsce przeznaczania, a ryzyko przenosi w chwili przekazania towarów przewoźnikowi. Podział obowiązków w regule CPT:

 • sprzedający opłaca transport towaru do określonego miejsca przeznaczenia,
 • przekazanie ryzyka na odbiorcę następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

CIP Carriage and Insurance Paid To (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – zastosowanie reguły CIP oznacza, że sprzedający dostarcza towary – i przenosi ryzyko – na kupującego przez przekazanie ich przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego. Sprzedający zwiera również umowę ubezpieczenia, od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów do punktu przeznaczenia. Podział obowiązków zgodnie z formułą CIP:

 • sprzedający ponosi koszty transportu, ale też ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty lub uszkodzenia aż do określonego miejsca przeznaczenia towaru,
 • przekazanie ryzyka na kupującego następuje w chwili przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.

DAP Delivered at Place (dostarczone do miejsca) – reguła DAP oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko po dostarczeniu ich w uzgodnione miejsce. Podział obowiązków w regule DAP oznacza, że:

 • sprzedający pokrywa wszystkie koszty transportu w formule "od drzwi do drzwi" do punktu wskazanego przez importera,
 • kupujący pokrywa wszystkie koszty odprawy celnej i cła,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

DPU Delivered at Place Unloaded (dostarczone do miejsca wyładowane) – zastosowanie reguły DPU oznacza, że sprzedający nie tylko dostarcza towary i ponosi ryzyko aż do uzgodnionego miejsca, ale też organizuje ich wyładunek w miejscu docelowym. Podział obowiązków pomiędzy strony umowy w regule DPU oznacza, że:

 • sprzedający ponosi zarówno koszty transportu i ryzyka do momentu, gdy oddaje towar do dyspozycji importera we wskazanym przez niego punkcie, po wyładunku towaru ze środka transportu,
 • kupujący dokonuje odprawy importowej.

DDP Delivered Duty Paid (dostarczone cło opłacone) – zastosowanie DDP oznacza, że sprzedający dostarcza towary do kupującego do uzgodnionego punktu i ponosi wszelkie ryzyko i koszty. Zastosowanie reguły DDP oznacza następujący podział obowiązków:

 • wszystkie koszty transportu i cła leżą po stronie sprzedającego,
 • kupujący opłaca jedynie podatki w kraju dostawy,
 • przekazanie ryzyka następuje w chwili udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego punkcie.

Pozostałe reguły mają zastosowanie do transportu morskiego oraz transportu wodnego śródlądowego. Są to:

 • FAS Free Alongside Ship (dostarczone wzdłuż burty statku),
 • FOB Free On Board (dostarczony na statek),
 • CFR Cost and Freight (koszt i fracht),
 • CIF Cost Insurance and Freight (koszt ubezpieczenie i fracht).
Czym się różnią reguły Incoterms® 2020 od 2010?

Główne zmiany jakie zaszły w warunkach handlowych Incoterms® 2020 względem Incoterms® 2010 to:

 • zmiana nazwy reguły DAT na DPU. Uzasadnieniem zmiany było mylne sugerowanie przez nazwę DAT (Delivered at Terminal), że miejscem dostarczenia towaru może być wyłącznie terminal. Aktualna nazwa, czyli DPU (Delivered at Place Unloaded) precyzyjniej wskazuje, że miejscem dostarczenia towaru nie musi być terminal.
 • zmiana zasad funkcjonowania reguły FCA, w której sprzedający zobowiązany był do dostarczenia kupującemu dowodu dostawy towaru, czyli stosownego dokumentu przewozowego. W wersji Incoterms 2020 doprecyzowane są obowiązki w tej kwestii i rozłożone pomiędzy sprzedającego a kupującego.
 • Incoterms w wersji 2020 to również szereg drobniejszych uzupełnień i uporządkowanie reguł.
PDF Incoterms® 2020

Międzynarodowa Izba Handlowa udostępnia PDF z opisem reguł handlowych. Dokument PDF pozwala szybko zapoznać się z podziałem obowiązków pomiędzy kupującego a sprzedającego. Osobom często korzystającym z reguł Incoterms zaleca się wydrukowanie dokumentu PDF i umieszczenie go w dogodnym miejscu, aby przyśpieszyć pracę z regułami.

Szkolenia i kursy Incoterms® 2020

Zachęcamy do zapoznania się z listą szkoleń, warsztatów i kursów z Incoterms® 2020 organizowanych zarówno online, jak i w największych miastach w całej Polsce. Lista zawiera informacje o terminach szkoleń i kursów, program zajęć, opis prelegentów i wykładowców, a także warunki uczestnictwa i ceny poszczególnych kursów, warsztatów i szkoleń. Zgłoszenie na wybrane wydarzenie możliwe jest poprzez bezpłatny formularz zgłoszenia udostępniony na stronie każdego z nich.

Warto również zapoznać się ze szkoleniami celnymi, kursami na agenta celnego oraz szkoleniami dla spedytorów międzynardowych.

Podsumowanie

Co to jest Incoterms® 2020? Jest to najnowsza wersja międzynarodowych reguł handlowych określających podział obowiązków pomiędzy sprzedającego i kupującego w handlu międzynarodowym. Ile jest reguł Incoterms® 2020? W najnowszej wersji warunków handlowych znajdziemy 11 reguł. Jak ułatwić sobie korzystanie z reguł Incoterms® 2020? Zachęcamy do pobrania i wydrukowania PDF przygotowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Sebastian Nowak

Sebastian Nowak

Redaktor Eventis.pl

Zajmuję się tematyką nowoczesnych technologii w biznesie, między innymi z zakresu marketingu internetowego (SEM, SEO, copywriting, systemy analityczne dla eCommerce), a także tematami specjalistycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na stanowiskach specjalistów i menedżerów.

Polecane wydarzenia

Ostatnie artykuły

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads
13 grudnia 2021
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads

Sprawdź kiedy warto prowadzić działania reklamowe w wyszukiwarce internetowej oraz dowiedz się jak uruchomić swoją pierwszą kampanię w programie reklamowym Google Ads?

Czytaj więcej
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP
10 grudnia 2021
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP

Dowiedz się czym jest BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez PARP, jakie są zasady jej działania i możliwości starania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, usługi doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej
Dział HR: rola i zadania działu Human Resources
9 grudnia 2021
Dział HR: rola i zadania działu Human Resources

Dowiedz się co to jest HR, czym zajmuje się dział HR (Human Resources), jaka jest jego rola i zadania w firmie? Sprawdź czym różni się miękki i twardy HR!

Czytaj więcej