Zadaj pytanie o wydarzenie

Szkolenie: Szkolenie z zakresu tworzenia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • Formularz:

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” twoje zapytanie zostanie niezwłocznie przesłane do organizatora wydarzenia, firmy: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.