Zadaj pytanie o wydarzenie

Szkolenie: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 - CLP (GHS w praktyce w UE) oraz KARTY CHARAKTERYSTYKI

  • Formularz:

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” twoje zapytanie zostanie niezwłocznie przesłane do organizatora wydarzenia, firmy: Meritum Comp.