Zadaj pytanie o wydarzenie

Szkolenie: Akcja wymiarowa w zakładach pracy za rok 2012 Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych na rok 2013.Ograniczenia w kosztach uzyskania 50 %

  • Formularz:

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” twoje zapytanie zostanie niezwłocznie przesłane do organizatora wydarzenia, firmy: Eurodirect fila BDO Sp. z o.o..