Sporządzanie Kart Charakterystyki zgodne z przepisami rozporządzenia 2020/878

Kontakt

Telefon kontaktowy do organizatora

Kontaktując się z Organizatorem powołaj się na serwis Eventis.pl.
Telefon do Organizatora:
601 33 71 70
Organizator:
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji