Forum ADO/ABI by SPOD

O forum

Powiedzieć, że w ochronie danych osobowych dużo się dzieje, to jakby nic nie powiedzieć. Po zalewie nowych przepisów, który obserwowaliśmy w 2018 i 2019 r., obecnie przeszliśmy do etapu ich stosowania, który oczywiście wiąże się też z tym, że nie wszyscy je stosują tak, jak by tego oczekiwał organ nadzorczy. Mamy więc postępowania, decyzje i … tak, mamy kary. Jedne mniej, inne bardziej kontrowersyjne, ale ryzyko nałożenia kary dla niektórych przynajmniej przestało być wyłącznie ryzykiem. Jakby tego wszystkiego było mało, pandemia koronawirusa wpłynęła na nasze życie w bezprecedensowy sposób – także to życie danoosobowe, bo chyba nic tak nie zdezorganizowało procesów przetwarzania danych, jak konieczność wdrożenia z dnia na dzień pracy zdalnej. Spowodowała też przerwę w naszych Forach, bo wiosenna edycja Forum się nie odbyła. Ale wracamy! Wracamy w nowej, odświeżonej formule i pod patronatem SPOD. Jesienna edycja Forum to po raz pierwszy formuła 2-dniowa, gdzie pierwszy dzień składa się z tradycyjnych wykładów, a drugo to seria praktycznych warsztatów do wyboru przez uczestników. Nie będę ukrywał, że zwłaszcza warsztaty zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie, a to przez praktyczne ujęcie ciekawych tematów i dobór prelegentów, którzy gwarantują ich atrakcyjną formę.
Kto powinien wziąć udział?

IODów, członków SPOD, prawników zajmujący się ochroną danych osobowych, osób odpowiedzialne za ochronę danych osobowych i compliance w organizacji.

Program forum

2019/2020, czyli kamienie milowe ochrony danych osobowych w ostatnim roku:

 • Jak pandemia wpływa na prawo ochrony danych osobowych?
 • Najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych.
 • Decyzje Prezesa UODO i wyroki sądów
 • A co ciekawego na polu kar?

Ocena powagi naruszenia danych osobowych:

 • Analiza zdarzenia z perspektywy administratora.
 • Analiza zdarzenia z perspektywy podmiotu przetwarzającego.
 • Komunikacja z organem nadzoru.
 • Aktualna praktyka organu i terminy.

Raportowanie nieprawidłowości i wewnętrzne śledztwa a ochrona danych osobowych

 • Kto jest kim z perspektywy danych osobowych?
 • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania zwykłych i wrażliwych danych osobowych w celu raportowania nieprawidłowości i wewnętrznych śledztw?
 • Dzielenie się danymi wewnątrz grupy.
 • Co przed nami?

Czy RODO ogranicza dostęp do informacji publicznej?

 • Współstosowanie prawa do ochrony danych osobowych i prawa dostępu do informacji publicznej.
 • Czy uzasadnione jest dokonywanie ważenia interesów i kto to powinien zrobić.
 • Dlaczego RODO powinno istotnie wpłynąć na stan orzecznictwa w zakresie udostępniania informacji o osobach fizycznych.

Wizerunek pracownika – zasady wykorzystania i ochrony:

 • Przesłanki legalizujące przetwarzanie wizerunku pracownika.
 • Umieszczanie zdjęć pracownika w intranecie oraz kartach dostępu do pomieszczeń.
 • Wykorzystanie zdjęć i nagrań pracowników do szkoleń z zakresu bhp.
 • Rozpowszechnianie wizerunku pracownika przez pracodawcę.

Międzynarodowe transfery danych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

 • Świat po wyroku w sprawie Schrems 2.0.
 • Konsekwencje wyroku – nie tylko klauzule modelowe.
 • Jak przekazywać dane do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia?
 • „Bańka RODO” i jej znaczenie dla operacji transferowych.

Dziesięć najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa w infrastrukturze IT prowadzących do wycieków danych osobowych:

 • Łatwe do wykorzystania podatności w aplikacjach, umożliwiające dostęp do baz danych.
 • Częste błędy administratorów IT.
 • Dane możliwe do pozyskania z wyszukiwarek internetowych oraz inne warianty rekonesansu infrastruktury IT.

sala A
Dziesięć najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa w infrastrukturze IT prowadzących do wycieków danych osobowych:

 • Łatwe do wykorzystania podatności w aplikacjach, umożliwiające dostęp do baz danych.
 • Częste błędy administratorów IT.
 • Dane możliwe do pozyskania z wyszukiwarek internetowych oraz inne warianty rekonesansu infrastruktury IT.

Michał Sajdak, Sekurak

sala B
Zasada 2R: Rozliczalność i Ryzyko, czyli jak w praktyce wykazać stosowanie podejścia opartego na ryzyku oraz jak dokonać oceny ryzyka:

 • Rozliczalność, a wdrożenie w organizacji procesu podejścia opartego na ryzyku zgodnie z zasadą ochrony danych w fazie projektowania i domyślną ochroną danych.
 • Analiza ryzyka dla przykładowego procesu przetwarzania danych, np. monitorowanie efektywnego wykorzystania narzędzi pracy.

Mariola Więckowska

sala C
E-mail marketing – już nie nowa technologia a problemy wciąż stare:

 • Status graczy w marketingu bezpośrednim.
 • Co oznaczają planowane zmiany Prawa Komunikacji Elektronicznej.

r.pr. Izabela Kowalczuk – Pakuła, r.pr. Jan Tyski

sala A
Udostępnianie informacji publicznej w dobie RODO:

 • Ochrona danych osobowych a prywatność – ustalmy zakresy pojęć.
 • Ustalanie na czym polega stosowanie RODO przy dostępie do informacji publicznej.

r.pr. dr Marlena Sakowska – Baryła

sala B
Kontrole UODO – przygotowanie i przebieg:

 • Przygotowanie do kontroli UODO.
 • Przebieg kontroli.
 • Uprawnienia kontrolowanego.
 • Kontrola i co dalej.

adw. Michał Kluska

sala C
Warsztaty oceny uzasadnionego interesu:

 • Możliwość oparcia się na uzasadnionym interesie jako na podstawie prawnej przetwarzania danych.
 • Wytyczne ICO oraz CNIL.
 • Kwestionariusze oceny uzasadnionego interesu (ICO i IAPP).

Czas trwania

2 dni w godzinach 09:-16:00

Prelegenci

Damian Karwala

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Michał Kluska

Adwokat, Senior associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa na rzecz przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł. W latach 2016-2018 przeprowadził kilkadziesiąt kompleksowych projektów wdrożeniowych RODO.
Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru w zakresie danych osobowych/Prezesa UOKIK, jak również reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej.
Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych. Uczestnik prac legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Prelegent realizujący liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę. Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO.
Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR.
Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra" publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska.
Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Dyrektor Zarządzający w Instytucie Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.
Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.
Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 25-26 listopad 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - udział w dwóch dniach Forum, przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 13 listopada
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę - udział w dwóch dniach Forum, przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 14 listopada
1 190
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę - udział w jednym dniu Forum, przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 13 listopada
690
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę - udział w jednym dniu Forum, przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 14 listopada
790
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!