Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

O forum

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu jest jednym z najistotniejszych zagadnień w obszarze ochrony danych, ponieważ dotyczy każdego pracodawcy niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia i jak rozległą działalność prowadzi. Szczególnie obecnie, gdy przepisy zmieniają się niezwykle szybko, a w obrocie pojawia się wiele wielokrotnie sprzecznych ze sobą interpretacji, uzasadnione jest poświęcić więcej uwagi usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej przetwarzania danych osobowych – podstaw prawnych, zakresu i sposobu takich działań. Ochrona danych osobowych staje się wciąż bardziej skomplikowana, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę wyzwania związane z licznymi „Tarczami” i organizacją pracy w dobie COVID-19
Kto powinien wziąć udział?

Forum skierowane jest do inspektorów ochrony danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów i pracowników działów kadr i HR.

Program forum

9:00 Rozpoczęcie obrad, przedstawienie programu dr Marlena Sakowska-Baryła

9:15 Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej:

 • obowiązki pracodawcy – administratora,
 • obszary poszerzonego przetwarzania danych osobowych przy pracy zdalnej,
 • jakiej dokumentacji potrzebuje pracodawca w związku z pracą zdalną.

dr Marlena Sakowska-Baryła
(radca prawny)

10:00 Odpowiedzialność przy pracy zdalnej:

 • za co ponosi odpowiedzialność pracodawca, a za co pracownik przy przetwarzaniu danych osobowych w warunkach pracy zdalnej,
 • czy pracownika można obciążyć odpowiedzialnością za naruszenia ochrony danych osobowych,
 • czy pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną i czy można na niego „przerzucić” odpowiedzialność administracyjną.

mec. Magdalena Czaplińska
(radca prawny)

10:45 Przerwa

11:00 Dopuszczalność przetwarzania danych o zdrowiu w związku z COVID-19:

 • podstawy przetwarzania i zakres dopuszczalności przetwarzania danych o zdrowiu,
 • mierzenie temperatury i wywiad zdrowotny,
 • praktyczne rozwiązania.

dr Arleta Nerka

11:45 Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników:

 • kontrowersje wokół badania stanu trzeźwości,
 • podstawy prawne badania dopuszczalności badania stanu trzeźwości przez pracodawców,
 • ryzyka związane z badaniem lub z brakiem badania stanu trzeźwości pracowników.

dr Magdalena Rycak
(radca prawny)

12:30 Przerwa

13:00 Praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych w agencjach zatrudnienia:

 • obowiązki dokumentacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych w relacji z agencją zatrudnienia,
 • praktyczne problemy stosowania przepisów rodo w przypadku przetwarzania danych osobowych w relacji z agencją zatrudnienia w dobie COVID-19.

13:45 Udostępnianie danych osobowych związkom zawodowym:

 • jakich informacji związki zawodowe mogą żądać od pracodawców,
 • jak zgodnie z RODO udokumentować relacje ze związkami zawodowymi,
 • praktyka – najczęstsze błędy przy udostępnianiu danych osobowych związkom zawodowym.

dr Dominika Dorre-Kolasa
(radca prawny)

14:30 Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

15:00 Zakończenie Forum.

Czas trwania

09.00 - 15.00

Prelegenci

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny / Partner / Doktor nauk prawnych / Partner zarządzający biurem krakowskim
Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym korporacjom jak i polskim klientom w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji.
Posiada doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji.
Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.
Jest autorką licznych publikacji akademickich i publicystycznych w prasie oraz książek z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Arleta Nerka

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawa pracy, adiunkt w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu opracowań dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, prawa emerytalnego, sytuacji płatnika w ubezpieczeniu społecznym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych w prawie pracy i prawie ubezpieczenia społecznego.

Magdalena Rycak

Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, doktor nauk prawnych, od ponad 10 lat kieruje studiami podyplomowymi Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od dwóch lat kieruje również studiami podyplomowymi Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych m.in dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, pracowników działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych. Wieloletni ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej d.s. Społeczno-Gospodarczych). Regularnie występuje w roli organizatora i prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa pracy. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 80 publikacji naukowych oraz kilkuset popularnonaukowych z tematyki prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 24 luty 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 12 lutego
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 13 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!