Instrukcje - Zarządzanie kontem

1. Informacje podstawowe

Edycja nazwy firmy, danych firmy oraz loginu do konta możliwa jest tylko za pośrednictwem pracownika eventis.pl Firma samodzielnie może dokonać zmiany hasła logowania. Zamawianie nowych pakietów odbywa się również za pośrednictwem pracownika eventis.pl

2. Osoby kontaktowe

Dane osób kontaktowych nie są udostępniane użytkownikom serwisu eventis.pl, umożliwiają one sprawną komunikację pracowników eventis.pl z Państwa firmą, dlatego prosimy o możliwie pełne wypełnienie dostępnych pól. Podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby do kontaktów z eventis.pl jest obowiązkowe.

Przykładowy sposób wypełnienia:

3. Adresy do zapytań

Pola służą do wskazania na jaki numer telefonu oraz na jaki adres e-mail powinny być kierowane zapytania od użytkowników eventis.pl. Adres e-mail nie jest ujawniany użytkownikom serwisu, a służy jedynie do przesłania do Państwa złożonego przez użytkownika zapytania.

UWAGA: Prosimy o uważne wypełnianie pól, gdyż od tego zależy czy otrzymają Państwo zapytania bądź zgłoszenia od użytkowników serwisu.

Przykładowy sposób wypełnienia:

4. Dane opisowe

Bloczek zawiera pola, które pojawią się na stronie serwisu zawierającej informacje o Państwa firmie. Logo firmy jest widoczne dla użytkowników serwisu pod warunkiem posiadania przynajmniej jednego pakietu PREMIUM. Logo powinno być dodawane w formacie gif bądź jpg i rozmiarze 120x80 pikseli.

Przykładowy sposób wypełnienia:

5. Zarządzanie wydarzeniami

Funkcje zawarte w tym bloczku służą do dodawania nowych wydarzeń, a także przeglądania, edycji i usuwania już dodanych wydarzeń. Firmy posiadające pakiet PRIME mogą dodać maksymalnie 10 wydarzeń we wszystkich kategoriach łącznie. Firmy z pakietem PREMIUM mogą dodać nieograniczoną liczbę wydarzeń w kategorii objętej pakietem PREMIUM oraz maksymalnie 10 wydarzeń w pozostałych kategoriach łącznie.