Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku

O konferencji

Warsztat dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Wprowadzenie ASI było równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, które zbierają aktywa od wielu inwestorów w celu ich korzystnego lokowania.

Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ASI w Polsce, jako jednego z najkorzystniejszych „wehikułów inwestycyjnych”.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności inwestycyjnej, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności)
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI, a także funkcjonowanie i zarządzanie ASI
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością ASI
 • sposoby pozyskania kapitału w oparciu o ASI
 • koszty funkcjonowania ASI oraz benefity podatkowe
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności
 • compliance w ASI.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność inwestycyjną i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna, a także do osób obsługujących funkcjonowanie ASI oraz do inwestorów.

Program konferencji

09:25 - Rozpoczęcie warsztatów

09:30

Alternatywna spółka inwestycyjna

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Wprowadzenie
 • rys historyczny
 • obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej alternatywnych spółek inwestycyjnych

10:10

Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność:

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Kryteria definiujące działalność ASI
 • Podział ASI i jej zarządzających
 • Warunki podjęcia działalności w ramach ASI
 • Nadzór nad działalnością ASI i ZASI
 • Likwidacja ASI

10:50 - Przerwa

11:10

Formy działalności ASI

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Wewnętrznie zarządzający ASI
 • Zewnętrznie zarządzający ASI
 • Relacje pomiędzy ZASI a ASI (umowa o zarządzanie – cechy)

11:50

Finansowanie ASI

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Wymogi niezbędne do uznania inwestora za klienta profesjonalnego
 • Umowy z inwestorami
 • Instrumenty dłużne

12:30 - Przerwa

13:00

Inwestycje ASI

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Umowy inwestycyjne
 • Inne formy inwestowania (pożyczki, convertible loans, obligacje)
 • Wyjścia z inwestycji

13:40

Compliance w ZASI/ASI

Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych
 • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Dokumentacja FATCA/CRS  
 • Regulacje wewnętrzne i reguły korporacyjne

14:20

Benefity podatkowe dla ASI/ZASI

Małgorzata Gach, Radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

 • Opodatkowanie inwestora
 • wyjście z inwestycji
 • opodatkowanie usług zarządzania

15:00 - Zakończenie warsztatów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Wojciech Chabasiewicz

Radca prawny, partner Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych oraz w prawie spółek. W procesach pozyskiwania finansowania współpracuje zarówno z emitentami, jak i z domami maklerskimi oraz inwestorami. Ma wieloletnie doświadczenie w emisjach akcji i obligacji, prowadzonych zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć oraz podziałów i przekształceń spółek. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Publikuje i prowadzi bloga www.prawainwestora.pl.

 

Małgorzata Gach

Radca prawny i doradca podatkowy Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

Radca prawny i doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz podatkowym, głównie przy transakcjach kapitałowych, fuzjach, przekształceniach czy transakcjach na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców głównie z branży nieruchomościowej, hotelarskiej oraz finansowej. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących zwłaszcza prawa podatkowego oraz prawa handlowego, w tym artykułów i komentarzy w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, w prasie branżowej i w serwisach gospodarczo-prawnych. Posiada doświadczenia szkoleniowe z zakresu swoich specjalizacji. Prowadzi blogi prawno-podatkowe: Podatki w spółkach - o podatkach przy różnego typu transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp. (podatkiwspolkach.pl),oraz Prawo dla księgowych dla księgowych oraz dyrektorów finansowych (prawo-dla-ksiegowych.pl). Współautorka książek: Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki oraz Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

 

Agata Kowalska

Radca prawny, partner Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Specjalizuje się w polskich i międzynarodowych transakcjach M&A, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE i prawie spółek. Zajmuje się także ochroną praw własności intelektualnej oraz rynkiem e-commerce. Zawodowo projektuje i wdraża rozwiązania prawne, podatkowe i biznesowe dla swoich Klientów. Zdobyła doświadczenie w transakcjach dotyczących podmiotów z różnych branż, głównie nowych technologii (fintech, biotech, gaming). Zarządza projektami na rynkach polskim i międzynarodowym (Europa, Azja, Ameryka Północna). Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i start-up’ami, uczestniczy w przeprowadzaniu prawnych due diligence podmiotów, doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi szkolenia dla studentów i przedsiębiorców. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Ukończyła kurs mediatora w sprawach cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy on Tour. Zasiada w radach nadzorczych Salesmanago i Summa Linguae Technologies. Była arbitrem w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN oraz Wiceprezesem Zarządu i Przewodniczącą RN Lechii Gdańsk S.A. Szkoli studentów prawa wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa. Jest mentorką wiodącą w Women in Law Foundation dla młodych prawniczek. Aktywnie angażuje się w działalność Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, którego jest wiceprezeską. Udziela też bezpłatnej pomocy prawnej innym organizacjom.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 5 październik 2021

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
695
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Komputer z dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!