BEZPŁATNE SZKOLENIE: Projektowanie dwuwymiarowe - CAD 2D - bezpłatne szkolenie w ramach projektu

O konferencji

Szkolenie z zakresu projektowania dwuwymiarowego w programie CAD 2D
Kto powinien wziąć udział?
Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD , przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program konferencji

PROGRAM SZKOLENIA:
Podstawy tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej
 - wprowadzanie zmiennych systemowych
 - polecenia: definiowanie skrótów użytkownika, skrótów klawiaturowych w pliku
menu, edycja pliku acad.pgp
- bezpieczeństwo: zabezpieczanie rysunku hasłem, podpis elektroniczny, weryfikacja
podpisu elektronicznego

Tworzenie obiektów
- tworzenie, wstawianie i modyfikowanie bloków dynamicznych
- bloki: tworzenie i zapisywanie, wstawianie bloków do rysunku, wykorzystanie
centrum danych projektowych
- atrybuty: definiowanie i edycja, wykorzystywanie eksportu atrybutów z bloków do
tworzenia zestawień elementów

Współpraca z obiektami zewnętrznymi
- odnośniki do innych plików rysunków: dołączanie i odłączanie odnośników,
zarządzanie odnośnikami (status, hierarchia), przyłączanie wybranych elementów,
edycja i przycinanie odnośników
- bazy danych: konfiguracja źródła danych, menedżer baz danych, połączenia, etykiety

Manipulowanie obiektami
- selekcja z wykorzystaniem filtrów właściwości/atrybutu oraz warstwy/poziomu
 automatyczny wybór obiektów: SWYBIERZ, GETSEL

Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie
- tworzenie wzorów kreskowania użytkownika

Wydruk
- technologia OLE: Osadzanie/łączenie pliku i wyświetlanie go jako obiektu
 hiperpołącza: wstawianie, edycja, otwieranie i usuwanie hiperpołączy względnych
i bezwzględnych.

Programowanie
- Visual Basic: korzystanie z gotowych programów VBA, edytor VBA – tworzenie,
modyfikacja i usuwanie makr
- korzystanie z przeglądarki obiektów

Czas trwania

do uzgodnienia

Prelegenci

brak

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Łódź

90-418 Łódź

Kościuszki

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
bezpłatne
b.d.
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach - materiały szkoleniowe - obiady - przerwy kawowe - zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym oraz obecności min. 80%) - certyfikat ECCC - po zdaniu egzaminu certyfikującego, do którego mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w min. 80% zajęć Koszt dojazdu na miejsce szkolenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Rejestracja w biurze projektu

EFS

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!