Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/bezplatne-szkolenie-projektowanie-przestrzenne-cad-3d-bezplatne-szkolenie-w-ramach-projektu-54460-id71

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Szkolenie z projektowania graficznego w programie CAD 3D zakończone certyfikatem ECCC

Konferencja skierowana jest do:

Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD , przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program konferencji:

PROGRAM SZKOLENIA:
Modyfikacja obiektów 3D
- modyfikacja: po lini 3D, powierzchni i wierzchołków powierzchni. Uchwyty w
obiektach trójwymiarowych
- polecenie FLATTEN jako narzędzie Express Tools do spłaszczania obiektów 3D tzw.
tworzenia dwuwymiarowej reprezentacji wskazanych obiektów
- rozbijanie obiektów 3D na odcinki, siatki, ścianki 3D, regiony

Rzuty i przekroje brył
- tworzenie rzutni w przestrzeni papieru. Rzuty i przekroje w utworzonych rzutniach
- przekrój poprzeczny bryły przy wykorzystaniu polecenia PRZEKRÓJ tworzony jako
region

Modyfikacja brył

- Współpraca z obiektami zewnętrznymi
- technologia OLE: Osadzanie/łączenie pliku i wyświetlanie go jako obiektu 3D
- eksport i import w formacie ACIS. Wczytywanie i zapis w formacie ACIS

Rendering
- Współpraca z obiektami zewnętrznymi 3D
- bazy danych: konfiguracja źródła danych, menedżer baz danych, połączenia, etykiety

Programowanie
 Visual Basic: korzystanie z gotowych programów VBA, edytor VBA – tworzenie,
modyfikacja i usuwanie makr

Informacje o prelegentach:

brak

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • bezpłatne bezpłatne

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ECCC

Dofinansowanie z UE:

Tak. EFS

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rejestracja w biurze projektu

Wydarzenie: BEZPŁATNE SZKOLENIE Projektowanie przestrzenne - CAD 3D - bezpłatne szkolenie w ramach projektu