Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/efektywna-komunikacja-2-dniowy-warsztat-interpersonalny-wspierajacy-kierowanie-zespolem-55266-id47187

Informacje o konferencji

 • Efektywna komunikacja– 2 dniowy warsztat interpersonalny wspierający kierowanie zespołem.


  ID konferencji: 55266
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Kraków
  Kraków
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni (16 godz.)
 • Organizator konferencji:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:
- przekazać obszerną wiedzę o sztuce komunikowania się w zespole pracowniczym
- wyróżnić podział komunikacji ze względu na płaszczyzny nadawania komunikatu
- unaocznić specyfikę relacji łączących nadawcę i odbiorcę komunikatu, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł dostosować tematykę szkolenia do swojej sytuacji zawodowej
- przeprowadzić uczestników przez wszystkie etapy procesu komunikowania się z otoczeniem pracowniczym
- wypracować sposoby pokonywania barier w kontaktach służbowych
- pokazać jak wpływać na relacje w zespole, budować ducha zespołu, podnosić motywację i tym samym efekty wykonywanej pracy
- ukazać zadania prawidłowo prowadzonej komunikacji w zespołach pracowniczych oraz jej role w procesie osiągania wspólnych celów.
- przekazać wiedzę o sposobach wypracowywania zaufania pomiędzy jego członkami.


Korzyści, czyli otrzymują Państwo:
- bezcenną umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do aktualnie trwającej sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie
- wiedzę umożliwiającą poprawę komunikacji w warunkach konfliktowych i niesprzyjających pracy zespołowej;
- możliwość poznania i wyćwiczenia postaw i modeli odpowiadających za skuteczność procesu komunikacji;
- zasób wiedzy umożliwiający tworzenie precyzyjnych i zwięzłych komunikatów,
znajomość sposobów przekazywania konstruktywnej krytyki, czy pochwał
- nieszablonową wiedzę o podstawach asertywnego zachowania
- możliwość poznania własnego stylu komunikowania się oraz informację jak go usprawnić
- doświadczenie w tworzeniu wizerunku potwierdzającego profesjonalizm, wpływającego na pierwsze wrażenie.

Konferencja skierowana jest do:

Grupa docelowa:
Program niniejszego szkolenia stworzony został z myślą o osobach, które chcą zdobyć bądź poszerzyć wiedzę o zasadach prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu pracowniczego. Zatem będzie ono niezbędnym kompendium wiedzy dla:
- pracowników i ich przełożonych
- pracowników zespołów realizujących wspólne cele
- kierowników i innych osób zarządzających zespołem
- pracodawców chcących usprawnić komunikację wśród swoich pracowników
- członków zespołów projektowych
- pracowników działu kadr i innych wiązanych z tematyką personalną
- specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi
i pozostałych osób poszukujących rozwiązań usprawniających komunikację w swoich przedsiębiorstwie.

Program konferencji:

Program szkolenia:

Moduł 1. Wstęp do warsztatów szkoleniowych.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Moduł 2. Wstęp do komunikacji.
Komunikacja nie tylko przekazem informacji.
Cechy komunikacji w kontaktach służbowych.
Role i zadania komunikacji w pracy.
Zasady prawidłowego komunikowania się.
Modele komunikacji jedno i dwustronnej.
Ćwiczenie: Analiza własnego stylu komunikowania się.

Moduł 3. Magia słów i gestów.
Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach służbowych.
Jakie komunikaty generują nasze: gesty, postawa i zachowanie?
Pierwsze wrażenie – zasady tworzenia wizerunku profesjonalisty w każdym calu.
Style zachowań w kontaktach międzyludzkich.
Ćwiczenie: Scenki sytuacyjne -analiza indywidualnych cech komunikowania się.

Moduł 4. Specyfika komunikacji w zespole pracowniczym.
Płaszczyzny komunikatu.
Diagnoza ról pełnionych w organizacji i ich znaczenie dla komunikacji.
Wpływ komunikacji wewnętrznej na wizerunek firmy.
Delegowanie zadań, konstruktywna krytyka, pochwały i inne.
Ćwiczenia: Scenka sytuacyjna – preferowane role w zespole.

Moduł 5. Wzbogać swój przekaz.
Wartościowy komunikat.
Bądź wiarygodny.
Wywieraj wpływ – uzyskuj pożądane efekty.
Bądź asertywny – umiejętnie odmawiaj.
Zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi i ich wpływ na efektywność komunikacji.
Ćwiczenie: Efektywna komunikacja – wzbogać swoje możliwości.


Moduł 6. Przełam się - bariery w komunikacji.
Bariery w procesie wymiany informacji i przyczyny ich powstawania.
Techniki przełamywania barier.
Komunikat dopasowany do kontekstu sytuacyjnego.
Jak zapobiegać powstawaniu trudności komunikacyjnych.
Ćwiczenia: Znajdź i wyeliminuj swoje bariery.

Moduł 7. Komunikacja w warunkach konfliktu.
Konflikty w zespole pracowniczym – jak komunikować się w sytuacjach trudnych?
Powody powstawania sporów.
Metody łagodzenia i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
Zarządzane emocjami.
Ćwiczenie: Techniki rozwiązywania konfliktów.

Moduł 8. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.
Podsumowanie najistotniejszych elementów warsztatów.
Pytania uczestników.
Plany rozwojowe.


Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.


Metody szkoleniowe:
Metody szkoleniowe dopasowujemy do zagadnień ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego. Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów wzbogaconych o panele dyskusyjne oraz szereg technik aktywizujących uczestników, wśród których wyróżniamy między innymi scenki sytuacyjne, dyskusje moderowaną, ćwiczenia indywidualne i w grupie. Aby skuteczniej zobrazować przedmiot szkolenia ujęty w formie miniwykładu, przedstawimy inspirujące przykłady i analizy przypadków (case study).Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo.
Trenerka i doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psycholog, certyfikowany doradca zawodowy i akredytowany trener EFS na lata 2007-2013. Konsultantka i była dyrektor w renomowanych firmach szkoleniowo-doradczych.


Koszt szkolenia:

1200.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę,
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w *** hotelu - tym samym, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.


Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Nasi eksperci stworzą program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Państwa pracowników.


Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651

www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl

mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Informacje o prelegentach:

Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo.
Trenerka i doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psycholog, certyfikowany doradca zawodowy i akredytowany trener EFS na lata 2007-2013. Konsultantka i była dyrektor w renomowanych firmach szkoleniowo-doradczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dostępne zniżki:

 • 10 Przy zgłoszeniu od 2 do 5 uczestników otrzymują Państwo 10% zniżkę dla każdego Uczestnika.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Efektywna komunikacja– 2 dniowy warsztat interpersonalny wspierający kierowanie zespołem.