Forum administratorów danych osobowych/inspektorów ochrony danych (ADO/IOD) „Wyzwania regulacyjne w zakresie ochrony danych osobowych na 2023”

O konferencji

Tegoroczne Forum w całości zostanie poświęcone problemom związanym ze zmianami regulacyjnymi w obszarze ochrony danych osobowych.

Celem wydarzenia będzie przedstawienie wybranych a zarazem kluczowych zmian prawnych na poziomie UE i prawa krajowego, których wejście w życie wymagać będzie przeglądu dostosowania procesów przetwarzania danych.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych. Zarówno inspektorzy ochrony danych, doradcy prawni a także osoby zajmujące się kwestiami technicznymi (IT).

Program konferencji

9:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa.

10:00 - Wprowadzenie. Płaszczyzny na jakich nowe regulacje wpłyną na praktykę ochrony danych osobowych
W tej części prowadzący zwrócą uwagę na:

 • Procesy, których dotyczyć będą zmiany.
 • Działania jakie należy podjąć.
 • Jak prawidłowo zarządzać zmianą.
 • Aspekty techniczne związane z wprowadzanymi regulacjami.

radca prawny dr Mirosław Gumularz, mgr inż. Tomasz Izydorczyk

10:15 - Wykład: Ochrona sygnalistów.
W tej części analizie poddany zostanie proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów. Celem wystąpienia będzie przedstawienie typowych ryzyk dotyczących tego obszaru przetwarzania danych m.in. w zakresie kwestii:

 1. Ochrony tożsamości sygnalisty.
 2. Bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
 3. Przekazywania informacji zwrotnej i podejmowania działań następczych.

mgr inż. Tomasz Izydorczyk

11:00 - Wykład: Nowe regulacje Unijne ze szczególnym uwzględnieniem Data Act (akt o danych) oraz Data Governance Act (akt w sprawie zarządzania danymi).
W tej części kluczowa będzie odpowiedź na pytanie:

 • Kogo będą dotyczyły nowe przepisy?
 • Na które wymogi należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Które przepisy zostały przyjęte a które czekają na zakończenie procesu legislacyjnego?
 • Jakie jest praktyczne znaczenie zmian?
 • Wpływ na stosowanie wymogów RODO.

Joanna Malczewska, (Departament Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)
Mikołaj Garstka, (radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

12:20 - Przerwa, poczęstunek

12:50 - Wykład: Usługi online: Dyrektywa o dostarczaniu treści i usług cyfrowych oraz akt o usługach cyfrowych (ze szczególnym uwzględnieniem problemu płatności danymi):

 • Zakres zastosowania przepisów.
 • Przypadki płatności danymi i konsekwencje regulacyjne.
 • Wpływ aktu o usługach cyfrowych na regulacje dotyczące ochrony prywatności i odpowiedzialności dostawców.
 • Moderacja treści a odpowiedzialność na gruncie aktu o usługach cyfrowych.

r. pr. dr Mirosław Gumularz

13:30 - Wykład: Zmiany w zakresie prawa pracy: kontrola trzeźwości i praca zdalna:

 • Ochrona danych osobowych a praca zdalna.
 • Ochrona danych a kontrola trzeźwości.
 • Wpływ zmian kodeksu pracy na procesy zatrudniania pracowników.

r. pr. Łukasz Prasołek

14:30 - Przerwa na kawę

14:45 - Wykład: Techniczne i organizacyjne aspekty nowych regulacji. Zmiany i ich wpływ na:

 • Zarządzanie procesami.
 • Zarządzanie aktywami IT.
 • Zarządzanie ludźmi.

mgr inż. Tomasz Izydorczyk
Bartłomiej Śliwiński, ekspert techniki informatycznej, manager zespołów e-sportowych na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)

15:30 - Podsumowanie.
radca prawny dr Mirosław Gumularz, mgr inż. Tomasz Izydorczyk

16:00 - Zakończenie Forum.

Czas trwania

09:00-16:00

Prelegenci

Mikołaj Garstka

Radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się problematyką otwierania danych oraz wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autor publikacji z zakresu otwartości danych, w tym współautor komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 (bezpieczeństwo informacji) a także ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie informacją o prywatności). Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także publikacji dotyczącej ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Wolters Kluwer). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji a także konsultant Zespołu ds. Otwartości Danych z sektora publicznego przy Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników, m.in. eSky.pl S.A. oraz w spółkach Grupy Pracuj.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Warszawie z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Autorem kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”) na WSB w Poznaniu. Członek zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członek ISSA Polska. Posiada certyfikat audytora wiodącego SZBI (ISO 27001). Ukończył szkolnie w zakresie znajomości normy ISO 27017 oraz ISO 27701. Pełnił rolę ABI m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., Kompanii Piwowarskiej SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Był członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji oraz był konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Aktualnie pracuję jako mentor w FundingBox oraz jestem członkiem zespołu projektowego token-project.eu.

Joanna Malczewska

Od początku kariery zawodowej związana z tematyką społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnych technologii oraz europejską współpracą w tym zakresie. Koordynowała projekt rozwijający kompetencje informatyków administracji publicznej. Współtworzyła polskie Forum Zarządzania Internetem oraz organizowała coroczne konferencje IGF Polska. Od 2018 roku jest pracownikiem Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiada za europejską politykę z zakresie wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczyła m.in. w unijnych negocjacjach projektów Aktu w sprawie zarządzania danymi i Aktu w sprawie danych. Koordynuje w Polsce coroczne badanie Komisji Europejskiej EU Open Data Maturity oceniające postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych.

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH. Jest także absolwentem 2-stopniowych studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie – Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania w organizacji.
W latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 2016 wspólnik w firmie Praktyczne Szkolenia Prasołek&Sawicki sp.j.
Jest autorem licznych książek z obszaru prawa pracy oraz redaktorem książek „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, czy „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT, RODO” (Wyd. C.H. BECK), a także stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna.
Prowadzi szkolenia z pogranicza problematyki prawa pracy i RODO („RODO w kadrach i płacach”) i projekty związane z elektronizacją dokumentacji pracowniczej oraz audyty działów HR pod kątem dostosowania procesów kadrowych do przepisów RODO.

Bartłomiej Śliwiński

Ekspert techniki informatycznej, Manager zespołów e-sportowych na Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz zarządzania w wirtualnym środowisku. Posiada szerokie kompetencje techniczne w rozwiązanych chmurowych (Microsoft 365, Google Workspace), systemach operacyjnych (Windows, macOS, iOS, Android, Tails, Whonix), systemach i aplikacjach zapewniających bezpieczeństwo cyfrowe (OpenVPN, GnuPG, VeraCrypt, KeePass, Tor, Signal) a także narzędziach do profesjonalnego streamingu online. Posiada szerokie kompetencje techniczne w budowie komputerów i urządzeń mobilach, rozwiązanych chmurowych (Microsoft 365, Google Workspace), systemach operacyjnych (Windows, macOS, iOS, Android, Tails, Whonix), systemach i aplikacjach zapewniających bezpieczeństwo cyfrowe (OpenVPN, GnuPG, VeraCrypt, KeePass, Tor, Signal) a także narzędziach do profesjonalnego streamingu online. Doświadczony w realizacji projektów wdrożeniowych oraz kompleksowym zarządzaniem sprawami IT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiada wysokie kompetencje korzystania z zasobów Internetu oraz ogólnie dostępnych informacji (OSINT). Doświadczony w realizacji projektów wdrożeniowych oraz kompleksowym zarządzaniem sprawami IT w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne

Warszawa

Pory 78

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!