Konferencja

I FORUM NA WZGÓRZACH - biznes rodzinny

O konferencji

Pierwsze Forum na Wzgórzach to wydarzenie inaugurujące cykliczne spotkania, podczas których omawiane będą najważniejsze wyzwania związane z prowadzeniem firm rodzinnych. O tych zagadnieniach chcemy mówić wprost, otwarcie nazywając napotykane w praktyce problemy i tworząc przestrzeń wymiany doświadczeń dla osób, które przeszkody te samodzielnie przezwyciężały budując wielopokoleniowy sukces rodziny. Jednocześnie wierzymy, że o biznesie w rodzinie powinno się rozmawiać w miejscu, gdzie panująca atmosfera ułatwi oderwanie się od spraw bieżących na rzecz inspirującej refleksji o przyszłości.

Zaproszeni eksperci oraz goście paneli dyskusyjnych to praktycy mający świadomość jak ważna jest współpraca i wspólnota celów w rodzinnej firmie, a także posiadający wiedzę, w jaki sposób posługiwać się instrumentami mającymi zabezpieczać integralność majątku. Przedstawią oni propozycje skutecznych rozwiązań chroniących przed pojawieniem się sporów wewnętrznych związanych z dążeniem do władzy, a także służących efektywnej organizacji aktywów. Zaprezentują działania pozwalające precyzyjnie określić role i zadania wszystkich członków rodziny w prowadzeniu wspólnego biznesu. Nie trzeba bowiem posiadać statusu członka organu spółki, aby nadzorować aktywność gospodarczą tego podmiotu lub konsultować jego poszczególne inicjatywy. Posługując się umiejętnie obowiązującym przepisami, takim półformalnym wysiłkom można nadać doniosłe znaczenie prawne.

Wiele wyzwań firm rodzinnych ma również charakter zewnętrzny. Dostęp do kapitału niezbędnego do rozwoju spółki, czy wsparcie w efektywnym gospodarowaniu nadwyżek środków, to tylko niektóre problemy. Relacje z administracją publiczną budzić mogą niekiedy obawy przedsiębiorców, lecz właściwe rozumienie obowiązujących mechanizmów pozwala ograniczyć związane z tym potencjalne ryzyka. Rozproszenie interesariuszy może skutkować tym, że z biegiem czasu firmy rodzinne narażone są na większą liczbę zróżnicowanych zagrożeń, stąd tak istotne jest wywoływanie dyskusji na temat bezpieczeństwa (nie tylko majątkowego) tych szczególnych podmiotów.

O tych wszystkich wyzwaniach chcemy porozmawiać z Państwem na Wzgórzach.
Kto powinien wziąć udział?

Forum kierowane jest przede wszystkim do właścicieli i sukcesorów w firmach rodzinnych.

Program konferencji

I dzień

Przedkonferencyjny starter! Spotkanie uczestników forum w niezobowiązującej atmosferze przy lampce wina

20:00 - Otwarcie spotkania

20:05 - Uroczyste przywitanie gości

20:15 - Rozmowy kuluarowe przy lampce wina

Wycieczka dookoła świata z winem w roli głównej. Selekcja win przygotowana specjalnie na spotkanie Pulsu Biznesu

 

II dzień

09:00 - Otwarcie forum i przywitanie uczestników

 •  Grzegorz Nawacki , redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, redaktor naczelny pb.pl

09:05

Wyzwania w prowadzeniu firmy rodzinnej – wystąpienie inaugurujące

Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris SA

 • zasygnalizowanie wyzwań, z którymi mierzą się firmy rodzinne
 • ochrona majątku rodziny przed rozdrobnieniem
 • znalezienie lidera pośród kolejnego pokolenia
 • udział w firmie niekontrolujących członków rodziny

09:30

Jak być dobrym liderem (w firmie rodzinnej)

dr Irena Eris, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Izabella Wałkowska, Prezes Zarządu, Plastwil

Marek Sanocki, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel, SPLAST Sp. z o.o.

Moderator: Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, redaktor naczelny pb.pl

10:20

Presukcesja – optymalna organizacja firmy w oczekiwaniu na sukcesję - case study przedsiębiorcy

dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

 • rola umowy/statutu spółki w gwarantowaniu stabilności funkcjonowania spółki
 • konieczność tożsamości struktury właścicielskiej i decyzyjnej? – akcje nieme i roszczenie o wypłatę zysku
 • właściwa organizacja wewnętrzna spółki jako remedium na spory w trakcie sukcesji
 • nikt nie spodziewa się konfliktu – case study

11:10

Bezpieczeństwo majątku: Separacja aktywów od działalności operacyjnej - case study przedsiębiorcy

Maciej Guzek, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte

Robert Uhl, Adwokat, Partner, Deloitte

 • omówienie istoty problemu na podstawie case study przedsiębiorcy
 • wskazanie praktycznych sposobów zabezpieczenia majątku

11:40

Ryzyka podatkowe w firmie rodzinnej u progu sukcesji – jak bezpiecznie nimi zarządzić

Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 • w podatkach najlepsza jest prewencja – co ona oznacza
 • zagadnienia podatkowe, o których decydować powinien właściciel
 • efektywność podatkowa w polskich firmach rodzinnych
 • modelowe rozwiązania sukcesyjne a perspektywa podatkowa

12:10

Budowanie ładu rodzinnego poprzez Konstytucje Rodzinne

Rafał Kalisz, Prezes Zarządu, FIBRAIN Sp. z o.o.

Marek Maj, Prezes Zarządu, SMAY Sp. z o.o.

Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Family Business Advisor, Deloitte Private

 • metodologia współtworzenia Konstytucji Rodzinnych
 • tworzenie jednolitej i spójnej wizji rodziny odnośnie przyszłości firmy
 • Rada Rodziny jako element budowania ładu rodzinnego
 • Plan Sukcesji jako integralny element Konstytucji
 • miękki dokument czy kotwica prawna, czyli czy można zarządzać firmą z grobu

12:50

Brak sukcesora w firmie rodzinnej - rozmowa

Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris SA

Piotr Mietkowski, Dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, WNP, Grecję i Turcję w Grupie BNP Paribas

Moderator: Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, redaktor naczelny pb.pl

 • utworzenie w zarządzie spółki funkcji „córka/syn prezesa” czy droga „od portiera” – jak sprawdzić czy sukcesja pokoleniowa może się udać?
 • czy sukcesja w firmie rodzinnej może odbywać się „pomimo wszystko”, czyli na ile przymuszanie do przejęcia schedy w rodzinie jest dobre dla interesu ekonomicznego familii
 • czy na pewno bycie „sukcesorem” biznesu rodzinnego oznacza tylko powinności prowadzenia spraw spółki – jaka może być rola kolejnych pokoleń w firmie?
 • szanse i zagrożenia wynikające z zatrudnienia w spółce rodzinnej zewnętrznego menedżera?

14:20

Budowanie pozycji zewnętrznego menedżera w firmie rodzinnej_case study KROSS S.A.

Filip Wojciechowski, Prezes, KROSS S.A.

Kacper Sosnowski, Wiceprezes ds. rozwoju, KROSS S.A.

14:50

Prawne formy udziału (niekontrolujących) członków rodziny w życiu firmy

dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 • tworzenie organów „ponad” spółką, czyli rodzina jak holding
 • istnienie komitetów doradczych obok Rad Nadzorczych
 • kompetencje kierownicze i kontrolne komitetów
 • kolacja rodzinna czy posiedzenie – komu potrzebny jest formalizm

15:20

Fundacja rodzinna jako mechanizm do sukcesji

Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris SA

Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 • aktualny stan legislacji
 • omówienie możliwych sposobów wykorzystania fundacji rodzinnej przy sukcesji
 • zalety fundacji rodzinnej w zestawieniu z innymi rozwiązaniami

16:05

Jak zbudować biznes wielu pokoleń

Zbigniew Grycan, Prezes Zarządu, GRYCAN

Kacper Sosnowski, Wiceprezes ds. rozwoju, KROSS S.A.

Moderator: Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, redaktor naczelny pb.pl

 • znaczenie integralności rodziny w biznesie
 • ustalenie relacji w rodzinie w związku ze znalezieniem następcy
 • omówienie aspektów związanych z cechami osobistymi lidera, punkt widzenia dwóch pokoleń
 • jak przygotować sukcesję

17:00 - Podsumowanie forum, pożegnanie gości

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
 • dr Irena Eris, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
 • Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA
 • Zbigniew Grycan, Prezes Zarządu GRYCAN
 • Izabella Wałkowska, Prezes Zarządu Plastwil
 • Rafał Kalisz, Prezes Zarządu FIBRAIN Sp. z o.o.
 • Marek Maj, Prezes Zarządu SMAY Sp. z o.o.
 • Marek Sanocki, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, Współwłaściciel SPLAST Sp. z o.o.
 • Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu Kancelaria Ożóg Tomczykowski
 • Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Family Business Advisor Deloitte Private
 • Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, redaktor naczelny pb.pl
 • Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający Kancelaria Ożóg Tomczykowski
 • Patricia Deyna, Prezes Bonnier Business Polska
 • Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas
 • Maciej Guzek, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
 • Piotr Mietkowski, Dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej na Europę Środkową i Wschodnią, WNP, Grecję i Turcję w Grupie BNP Paribas
 • Kacper Sosnowski, Wiceprezes ds. rozwoju KROSS S.A.
 • Robert Uhl, Adwokat, Partner Deloitte
 • Filip Wojciechowski, Prezes KROSS S.A.

Gdzie i kiedy

Ostróda 10 wrzesień 2021
Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Ostróda

Wysoka Wieś 22

woj. warmińsko-mazurskie

Zapisz się

Cena standardowa
cena za osobę
2095 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 7 sierpnia
1795 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!