Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/ii-forum-finansow-publicznychszczegolne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-po-zmianach-26503-id346

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

W dniach 18–20 maja 2011 r. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się II FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH – trzydniowa, ogólnopolska konferencja służb finansowo-księgowych sfery budżetowej.

Tegoroczna edycja FORUM poświęcona będzie nowym zasadom rachunkowości budżetowej, wynikającym m.in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

Patronat honorowy nad konferencją objął przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a wśród gości specjalnych znajdują się m.in.: dr Marta Postuła – dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów oraz Lucyna Hanus – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Udział w konferencji pozwoli wszystkim uczestnikom zaktualizować wiedzę na temat obowiązujących przepisów i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w ich codziennej pracy. Praktyczny charakter FORUM ma odzwierciedlenie w formule spotkań: są to wykłady
z wyodrębnionym czasem na zadawanie pytań prowadzącym oraz warsztaty prowadzone w mniej licznych grupach, umożliwiające omówienie konkretnych przykładów i problemów. Konferencja będzie także doskonałą okazją do indywidualnych konsultacji z ekspertami oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Konferencja skierowana jest do:

Zapraszamy do udziału przede wszystkim: księgowych i skarbników jsfp, naczelników wydziałów kontroli oraz audytorów, sekretarzy i kierowników jednostek, a także radców prawnych obsługujących jsfp.

Program konferencji:

Dostępny na www.forum.finansepubliczne.pl

Informacje o prelegentach:

Prelegentami podczas II FORUM będą najlepsi specjaliści z dziedziny prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów i regionalnych izb obrachunkowych oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska w instytucjach samorządowych.

Partnerzy i sponsorzy konferencji:

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 880 zł brutto

Cena zawiera:

Materiały konferencyjne, opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje: www.forum.finansepubliczne.pl

Zgłoszenie udziału:
tel. (+71) 798 48 40
faks (+71) 798 48 48
e-mail: forum@finansepubliczne.pl

Wydarzenie: II FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH Szczególne zasady rachunkowości budżetowej po zmianach