Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-wspolczesne-trendy-w-zarzadzaniu-jakoscia-i-personelem-25893-id1183

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz koncepcji związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania jakością oraz personelem.
Celami szczegółowymi są:
1) Interdyscyplinarna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, w tym przedstawicielami środowisk biznesowych, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz studentów,
2) Prezentacja aktualnie prowadzonych badań oraz rozwiązań stosowanych w środowiskach biznesowych
z zakresu zarządzania jakością i personelem,
3) Upowszechnianie najnowszych wyników badań prowadzonych na terenie całego kraju w kontekście komercjalizacji badań.

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki poprzez swoje działania chce utworzyć sieci porozumień pomiędzy uczestnikami Konferencji z różnych środowisk, zderzyć naukową teorię
z praktyką biznesową oraz upowszechnić/komercjalizować najnowsze wyniki badań dotyczące współczesnych trendów zarządzania jakością i personelem w kontekście edukacji ekonomicznej.

Konferencja skierowana jest do:

Grupa docelowa Konferencji obejmuje 90 uczestników, z terenu Polski oraz Zagranicy, w tym przedstawicieli środowisk biznesowych, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów.

Program konferencji:

zostanie przesłany osobom zainteresowanym

Informacje o prelegentach:

Wybrane zostaną najlepsze prace spośród przesłanych

Partnerzy i sponsorzy konferencji:

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • d cena podana wrzesień 2011

Cena zawiera:

materiały konferencyjne, publikację naukową dla doktorantów oraz pracowników naukowych i dla pozostałych uczestników (3 pkt. zgodnie z wytycznymi MNiSW) publikację pokonferencyjną, uczestnictwo w debatach, uczestnictwo w imprezach integracyjnych (w tym m.in. uroczysta kolacja, Super Niespodzianka zaplanowana przez Prezesa Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki - Pana Rafała Piotrowskiego), zakwaterowanie (nocleg z pierwszego na drugi dzień konferencji ) oraz wyżywienie.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza.

Wydarzenie: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem"