Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/iv-konferencja-zamowien-publicznychspecyfika-zamowien-publicznych-po-nowelizacji-pzp-51854-id270

Informacje o konferencji

 • IV konferencja Zamówień Publicznych Specyfika zamówień publicznych po nowelizacji PZP


  ID konferencji: 51854
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Administracja
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Wolters Kluwer Polska
  Płocka 5a
  01-231 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator konferencji:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A., lider udostępniania informacji prawnej, wydawca modułu LEX Zamówienia Publiczne zaprasza do udziału w IV konferencji Zamówień Publicznych: Specyfika zamówień publicznych po nowelizacji PZP, która odbędzie się w Hotelu Narvil , w dniach 8-9 października br.

Konferencję kierujemy przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konferencja skierowana jest do:

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in. kierowników i specjalistów w działach zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za realizowanie procedur przetargowych jednostek sektora publicznego:
• Urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebli: wojewódzkich, miejskich, gminnych i powiatowych,
• Ministerstw i Urzędów Centralnych,
• Sądów i Prokuratur,
• Policji, Straży, Więziennictwa,
• Izb i Urzędów Celnych i Skarbowych
• Podmiotów, w których udział Skarbu Państwa obliguje do stosowania zamówień publicznych
• Uczelni
• Szpitali

Program konferencji:

I dzień konferencji - 8 października 2013 r.
11:30 rejestracja uczestników konferencji, serwis kawowy
12:00 powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji
Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
Radosław Łukasik, Dyrektor Segmentu ds. Administracji Państwowej, Wolters Kluwer Polska
12:10 Nowelizacja PZP w zakresie podwykonawstwa
Włodzimierz Dzierżanowski, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach
2002-2005
13:00 Nowe zasady i przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania
Grzegorz Mazurek, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009
13:40 Prekwalifikacja wykonawców jako sposób oceny zdolności wykonania zamówienia w oparciu o art. 22 ust. 5 pzp oraz o nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie dokumentów
Hanna Talago - Sławoj, ekspert i wykładowca zamówień publicznych
14:20 Zamówienia dodatkowe w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i wynikach kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Józef Edmund Nowicki, ekspert zamówień publicznych
15:00 Dyskusja
15:30 Jak unikać błędów proceduralnych w stosowaniu zamówień publicznych - LEX Navigator Zamówienia Publiczne
Radosław Łukasik, Dyrektor Segmentu ds. Administracji Państwowej, Wolters Kluwer Polska
16:00 przerwa na lunch
I ścieżka - roboty budowlane II ścieżka - systemy informatyczne
17:00 Nowe definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego Orzecznictwo KIO w zakresie zamówień na oprogramowanie – prawa autorskie
17:40 Agregacja zamówień publicznych
Ewa Żak, ekspert w zakresie zamówień publicznych, wykładowca w ramach Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Kryteria pozacenowe w zamówieniach informatycznych – przykłady z praktyki
Iwona Ziarniak
18:20 podsumowanie i zakończenia pierwszego dnia konferencji
20:00 uroczysta kolacja
21:30 wieczór z atrakcjami


II dzień konferencji - 9 października 2013 r.
09.30 otwarcie drugiego dnia konferencji
09:30 Użyczanie potencjału podmiotu trzeciego i/a podwykonawstwo - możliwości polegania na sytuacji finansowej innych podmiotów a solidarna odpowiedzialność za niewykonanie zamówienia, dyrektywy i interpretacje Prezesa UZP i orzecznictwo KIO
Józef Edmund Nowicki, ekspert zamówień publicznych
10:10 Dialog techniczny - jak zastosować, czego unikać, czego wymagać
Irena Skubiszak -Kalinowska, radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP
10:50 przerwa na kawę
11:10 Postanowienia umowne w zakresie podziału ryzyka w umowach w sprawie zamówień publicznych
Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
11:50 Wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe w umowach w sprawie zamówień publicznych
12:30 Kolejne nowelizacje PZP - założenia i projekty
Jacek Jerka, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
13:00 podsumowanie i zakończenie konferencji, losowanie nagród
13.10 lunch

Informacje o prelegentach:

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:
• na konkretnych przykładach dowiedzą się Państwo jakich błędów uniknąć przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań
• dowiedzą się Państwo jakie są wady i zalety poszczególnych trybów pzp;
• zapoznają się Państwo z rekomendacjami Prezesa UZP;
• dowiedzieć się Państwo jakie są najczęstsze przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniach na IT i roboty budowlane;
• poznają Państwo zasady korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych;
• zapoznają się Państwo z najważniejszymi orzeczeniami KIO w sprawach zamówień publicznych;
Koordynator merytoryczny konferencji:
Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 980 +23%Vat

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne/


Kontakt w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Segment Prawo i Administracja
Wolters Kluwer Polska S. A.
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
fax (022) 535 81 34
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Wydarzenie: IV konferencja Zamówień Publicznych Specyfika zamówień publicznych po nowelizacji PZP