Konferencja: IV Kongres Prawno–Pracowniczy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/iv-kongres-prawnopracowniczy-10798-id366

Informacje o konferencji

 • IV Kongres Prawno–Pracowniczy


  ID konferencji: 10798
  Kategoria: Konferencje i Kongresy
  Branża/temat:
 • Adres konferencji:

  Warszawa, Hotel Marriott *****
  Al. Jerozolimskie 65/79
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin konferencji:

  Data: 24-25.09.2009
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator konferencji:

  Infor Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje i Kongresy

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

.

Konferencja skierowana jest do:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Prawno-Pracowniczym.

Kongres odbędzie się w dniach 24 – 25 września 2009r. w Warszawie, w hotelu Marriott*****

Celem kongresu jest przedstawienie najczęściej występujących problemów, z którymi w swojej pracy spotykają się pracownicy działów kadr i płac. Przybliżymy Państwu obowiązki pracodawcy i prawa pracownika od momentu zatrudnienia do rozwiązania umowy. Poruszymy temat czasu pracy, który sprawia najwięcej problemów w praktyce i zapoznamy uczestników z najnowszymi zmianami i trendami w prawie pracy.

Kongres będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji ze specjalistami. Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi tematami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawa.

Patronat medialny nad kongresem objął: Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, miesięcznik „Personel i Zarządzanie” oraz serwis internetowy KADRY.INFOR.PL.


Zapraszam serdecznie !

Wioletta Brzozowska
Kierownik działu szkoleń
i konferencji prawno-pracowniczych

Program konferencji:

Dzień I

Optymalne formy zatrudnienia
Karol Siergiej

1. Umowa o pracę czy umowa prawa cywilnego (zalety, wady, ograniczenia);
2. Dobór właściwej umowy o pracę z punktu widzenia elastyczności zatrudnienia.
3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w zależności od jej rodzaju.
4. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy, w ramach optymalizacji kosztów pracy.

Prawa pracodawcy a obowiązki pracownika
Patrycja Zawirska - Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy

1. Polecenia służbowe, w tym pracy nadliczbowej, pozostawania na dyżurze, odbycia podróży służbowej.
2. Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę oraz prawa i obowiązki w trakcie okresu wypowiedzenia.
3. Prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Odpowiedzialność porządkowa.
5. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy.

Akta osobowe
Przemysław Ciszek – C&C Chakowski & Ciszek

1. Jak dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów BHP w 2009 r.
2. Jakich dokumentów i informacji można wymagać od kandydatów do pracy
3. Jak bronić się przed zarzutem dyskryminacji w rekrutacji?
4. Obowiązki wobec urzędu pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej – zmiany 2009 r.
5. Jakie są techniczne zasady tworzenia, numerowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej?
6. Karta ewidencji czasu pracy – jakie są zasady tworzenia tego dokumentu?
7. W jaki sposób wystawić prawidłowe świadectwo pracy?
8. Odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Kontrola PIP w zakładzie pracy
Piotr Wojciechowski

1. Zasady przeprowadzania kontroli przez inspektora pracy:

* możliwość swobodnego wstępu na teren kontrolowanego zakładu pracy
* weryfikacja dokumentacji
* przesłuchiwanie osób przebywających na terenie zakładu pracy
* korzystanie ze sprzętu audio – wizualnego przez inspektora pracy

2. Wydawanie decyzji administracyjnych przez inspektora pracy i zasady odwoływania się od nich.
3. Stwierdzenie wykroczenia przez inspektora pracy.
4. Wydawanie wniosków w wystąpieniach przez inspektora pracy.

Dzień II

Najczęstsze problemy dotyczące czasu pracy
Sedzia Sądu Okręgowego

1. Pojęcia związane z czasem pracy - jak prawidłowo obliczyć czas pracy pracownika, jak go kontrolować i rozliczać
2. Kierownicy i ich praca w godzinach nadliczbowych
3. Wynagrodzenie wraz z dodatkiem a czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
4. Dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy
5. Praca w niedziele oraz święta .

Mobbing w miejscu pracy
Mateusz Mrzygłód - BSO Prawo & Podatki

1. Mobbing

* Definicje mobbingu
* Cechy mobbingu
* Jak odróżnić mobbing od konfliktu?
* Skutki i skala zjawiska mobbingu
* Mobbing a molestowanie seksualne
* Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy

2. Obowiązki pracodawcy związane ze zjawiskiem mobbingu.

* Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
* Wewnętrzna polityka antymobbingowa

3. Odpowiedzialność za mobbing.

* Odszkodowanie
* Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
* Odpowiedzialność karna

4. Mobbing w świetle orzecznictwa polskich sądów

Rozwiązywanie umów o pracę, roszczenia pracownika pracodawcy – postępowanie przed sądem pracy
Agnieszka Lisiecka - Wardyński i Wspólnicy sp.k.

1. Jak skutecznie i bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę (tryb, przyczyna, sposób dokonywania)
2. Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników
3. Jakich roszczeń pracownik może dochodzić w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
4. Jakie roszczenia przysługują pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy przez pracownika
5. Co warto wiedzieć o postępowaniu sądowym w sprawach pracowniczych

Informacje o prelegentach:

Karol Siergiej – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, w latach 1994–1995 pracownik Powszechnego Banku Kredytowego S.A., w latach 1995–2000 – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, od 2000 r. wspólnik kancelarii obsługujący osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty, w tym pełna obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej. Wieloletni wykładowca w zakresie prawa pracy. Specjalizacja – prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo cywilne, a także prawo i postępowanie administracyjne (w szczególności legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP).

Patrycja Zawirska - od 6 lat pracuje w kancelariach prawniczych, w tym przez dwa lata pracowała w Departamencie Prawa Pracy kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W firmie Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy pracuje od jej powstania. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jest laureatką stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyjątkowe osiągnięcia naukowe. Autorka kilkudziesięciu publikacji dla Rzeczpospolitej. Odbyła staż w biurze głównym ius laboris w Brukseli.

Przemysław Ciszek –wspólnik w firmie doradczej specjalizującej się w polskim i europejskim prawie pracy. Zajmuje się również praktycznymi aspektami prawa ubezpieczeń społecznych i delegowania polskich pracowników do krajów UE. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; doświadczony i wieloletni wykładowca z zakresu prawa pracy i procedury cywilnej.

Mateusz Mrzygłód - aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym i prawie umów, postępowaniu cywilnym, w szczególności w dochodzeniu roszczeń w kraju i za granicą, jak również w obsłudze transakcji związanych z nieruchomościami.

Agnieszka Lisiecka - jest adwokatem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Specjalizuje się w restrukturyzacjach zatrudnienia, obejmujących transfery pracowników, outsourcing i zwolnienia grupowe, oraz doradza w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych transakcjach. Koordynuje i prowadzi obsługę klientów w zakresie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy. Doradza w kwestiach związanych z ograniczeniem ryzyka pracowniczego oraz z rozwiązaniem stosunków pracy, w tym kadry zarządzającej i kierowniczej. Ponadto, Agnieszka Lisiecka publikuje artykuły, prowadzi wykłady oraz szkolenia o tematyce z zakresu prawa pracy. Z ramienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Piotr Wojciechowski – trener, doradca, audytor z zakresu prawa pracy. Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy w latach 2004 – 2008. W 2006 r. po złożeniu egzaminu państwowego otrzymał tytuł inspektora pracy. Wcześniej zatrudniony jako specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Aktywny uczestnik obrad Komisji Trójstronnej. Znany jest jako autor licznych komentarzy do wciąż zmieniających się regulacji prawa pracy publikowanych w fachowych wydawnictwach „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” czy „Monitor Prawa Pracy”, oraz bieżących komentarzy prawnych do prasy codziennej „Rzeczypospolita”, czy „Gazeta Prawna”. Ceniony wykładowca przedmiotu prawa pracy dla inspektorów pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, jak również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Autor jest członkiem kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1790 - .

Cena zawiera:

* uczestnictwo w zajęciach, * materiały konferencyjne przygotowane przez naszych ekspertów * wybrane numery publikacji dla kadrowych * certyfikat uczestnictwa * lunch * przerwy kawowe * przedstawienie teatralne

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

* przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
* dokonanie opłaty na konto

Szkolenie, kurs: IV Kongres Prawno–Pracowniczy