Konferencja

KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU W FIRMACH PRODUKCYJNYCH

O konferencji

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program konferencji

Program
DZIEŃ I

10:30 – 11:00 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRODUKCYJNĄ

11:00-12:30 – Tomasz Wnuk-Pel, Wiceprezes Zarządu T.G. RaFiB Sp. z o.o.
Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych zmiennych

1. Wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia (rodzaje rachunków kosztów standardowych, funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych).
2. Procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów wydziałowych, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń),
3. Ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia).
4. Analiza przyczyn powstawania odchyleń (przyczyny odchyleń cen i zużycia materiałów bezpośrednich, przyczyny odchyleń stawek i wydajności w płacach bezpośrednich, przyczyny odchyleń kosztów zmiennych pośrednich i kosztów stałych pośrednich).
5. Zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów i informacji o odchyleniach).
6. AlfaCo1 CASE (analiza odchyleń materiałów i płac bezpośrednich, analiza odchyleń kosztów wydziałowych zmiennych i stałych, analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży, analiza odchyleń cen i ilości sprzedaży, uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).

12.30 – 13.15 – lunch

13:15-14:45 – Tomasz Wnuk-Pel, Wiceprezes Zarządu T.G. RaFiB Sp. z o.o.
Zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania rachunku kosztów standardowych pełnych

1. AlfaCo1 CASE cd.
2. Wprowadzenie do rachunku kosztów standardowych pełnych (funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych pełnych, odmienność analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych zmiennych i pełnych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim).
3. AlfaCo2 CASE (uzupełniająca analiza odchyleń w RKPS – dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych wydziałowych i analizy odchyleń zysku na sprzedaży).

14:45 – 15:00 – przerwa kawowa

15:00-16:30 – Tomasz Wnuk-Pel, Wiceprezes Zarządu T.G. RaFiB Sp. z o.o.
Wykorzystanie odchyleń, jako instrumentu analizy i zarządzania rentownością

1. CementCo CASE (sporządzanie planowanego i rzeczywistego rachunku wyników dla grupy produktów przygotowanie kompleksowej analizy odchyleń wyniku finansowego dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem odchyleń; przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego uzgadniającego planowany i rzeczywisty wynik finansowy; interpretacja przyczyn odchylenia poziomu sprzedaży i określenie osób odpowiedzialnych za to odchylenie; analiza stopnia, w jakim odchylenie udziału w rynku jest spowodowane realizacją nowej strategii sprzedaży a na ile redukcją ceny sprzedaży).

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji około godziny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl „Ostra jazda” do Teatru Komedia >>>

DZIEŃ II

8:30 – 09:00 – kawa powitalna

MONITOROWANIE PRODUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU KLUCZOWYCH MIERNIKÓW DOKONAŃ – KPI

09:00-10:45 – Wojciech Próchnicki, Financial Controller

1. Controlling produkcyjny – funkcja , zadania i zakres.
2. Monetarne mierniki dokonań jako narzędzia monitorowania produkcji.
3. Niemonetarne mierniki dokonań jako narzędzia monitorowania produkcji.
4. Zakładana a realna efektywność poszczególnych wydziałów produkcyjnych.
5. Koszt roboczogodziny i technicznego kosztu wytworzenia jako podstawowe wskaźniki planowania kosztów produkcji.

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00-12:30 – Wojciech Kopcik, Partner, biegły rewident MDDP Business Consulting, Włodzimierz Makowski, Partner MDDP Business Consulting, Mariusz Sumiński, Menedżer MDDP Business Consulting

1. Strategiczne cele sprzedażowe w strategii firmy i powiązane z nimi KPI oraz strategiczne projekty z uwzględnieniem metodologii Balanced Scorecard.
2. Przejście ze strategicznych KPI na operacyjne KPI.
3. Prezentacja narzędzi autorskich pozwalających na monitorowanoe strategicznych i operacyjnych KPI (FlexiStartegy) oraz narzędzi do zarządzania efektywnością przedstawicieli handlowych – powiązanie danych GPS z systemem CRM i związane z tym sprzedażowe KPI

12:30 – 13:30 – lunch

NARZĘDZIA REDUKCJI KOSZTÓW PRODUKCJI – LEAN PRODUCTION I LEAN ACCOUNTING

13:30-15:00 – Tomasz Bednarski, Dyrektor Finansowy JTI Polska Sp. z o.o.

1. Rola specjalisty rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie (story teller vs. bean counter).
2. System raportowania wewnętrznego w Lean Accounting.
3. Rozproszenie rachunkowości zarządczej – zaangażowanie pracowników z różnych funkcji w proces redukcji kosztów poprzez informacje z systemu Lean Accounting.

15:00-16:30 – Dariusz Rojek, Kierownik finansowy ds. inwestycji i procesowania kosztów JTI Polska Sp. z o.o.

1. System rachunku kosztów w Lean Accounting spełniający wymagania informacyjne Lean Production.
2. Wyznaczenie celów strategicznych poprzez rachunek kosztów celu (Target Costing).
3. Pomiar efektów ciągłego doskonalenia na hali produkcyjnej poprzez rachunek redukcji kosztów Kaizen (Kaizen Costing).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa w konferencji (2 dni):
– jednej osoby 1790 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1690 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w jednym dniu:
– 790 zł/os.+ 23% VAT

P R O M O C J A
Przy zgłoszeniu do 31 października koszt uczestnictwa:
– 1490 zł/os.+ 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 11:00-16:30
Dzień II: 09:00-16:30

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie


Informacje:
Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

Dzień I: 11:00-16:30
Dzień II: 09:00-16:30

Prelegenci

Cytat
prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.
Wojciech Próchnicki – ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, rachunkowość i finanse, nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor wielu poradników i specjalistycznych publikacji, m.in.: „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży”, „Controlling w przykładach. Poradnik praktyka”, „Kontroling finansowy w Excelu” „Zastosowanie tabel przestawnych w kontrolingu”. Autor artykułów w magazynach „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”, „Szef Sprzedaży”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” i „Controlling i Zarządzanie”.

Wojciech Kopcik – Partner, biegły rewident MDDP Business Consulting. W latach 1996-2004 pracował w biurze Ernst & Young w dziale audytu na stanowisku menedżera a w latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów i Księgowości w Grupie Polpharma. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu zespołami przygotowującymi projekty due diligence, audyty, projekty dotyczące usprawnień funkcji księgowych oraz systemów wewnętrznych. Jest absolwentem Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Posiada również kwalifikacje ACCA.

Włodzimierz Makowski – Partner, MDDP Business Consulting. W latach 2004-2007, pracował jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Polpharmie, a wcześniej od 1998 roku był menedżerem w Andersen Business Consulting. Pracował również w PepsiCo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa strategicznego. Specjalizuje się w projektach strategicznych, restrukturyzacjach oraz projektach związanych z poprawą efektywności firm oraz optymalizacji procesów biznesowych. Pracował dla największych polskich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, papierowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Posiada tytuł MBA oraz kwalifikacje CIMA.

SzuminskiMariusz Sumiński – Menedżer, MDDP Business Consulting. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w biznesie nowoczesnych technologii informatycznych. W latach 2005-2011 pracował na stanowisku starszego konsultanta w Codec System. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zastosowania rozwiązań IT w procesach planowania, budżetowania, raportowania zarządczego, monitorowania efektywności strategicznej czy konsolidacji finansowej. Autor wielu artykułów publikowanych na łamach prasy specjalistycznej. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz doktorantem ALK.

Tomasz Bednarski – Dyrektor Finansowy, JTI Polska Sp. z o.o. . Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie Amcor w Polsce i za granicą (stanowiska Kontrolera Finansowego, Regionalnego Kierownika ds. Controlling-u i Grupowego Kierownika ds. Controlling-u). Od 10 lat zawodowo zajmuje się Rachunkowością Zarządczą, członek organizacji CIMA. Absolwent SGH, kierunek Finanse i Bankowość, Dyplom z Zarządzania Międzynarodowego organizacji CEMS, ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling na UŁ.

Dariusz Rojek – Kierownik finansowy ds. inwestycji i procesowania kosztów, JTI Polska Sp. z o.o.. Doktorant w katedrze Rachunkowości UŁ, obszar zainteresowań naukowych to Lean Accounting, Lean Management w Polsce. Związany z rachunkowością zarządczą, 4 lata pełnił funkcje kierownicze w obszarze Controllingu w Polgrunt Sp. z o.o. w grupie Bakalland S.A. Jako niezależny konsultant realizował również projekty związane z rachunkowością zarządczą oraz optymalizacją procesów między innymi z: Acsellerator – spółka doradcza, Grass Cavagna Group, PGE Skra Bełchatów, Rosewin sp. z o.o. Binż S.A.).

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 listopada - 1 grudnia 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 listopada - 1 grudnia 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!