Konferencja: Prawo Pracy 2023 / 2024 – Aktualne Problemy Po Ostatnich Zmianach

O konferencji

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji prawa pracy. Podczas najbliższej edycji skupimy się na omówieniu aktualnych problemów prawa pracy po ostatniej nowelizacji przepisów.

Podczas konferencji omówimy m.in.:

 • NOWE OBLICZA NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW.

 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM I ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O PRACĘ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW.

 • „MINUTKI” W ROZLICZANIU CZASU PRACY – CO Z NIMI ROBIĆ.

 • JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY W UMOWACH O PRACĘ,
  Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENCJI Z ZAKRESU CZASU PRACY.

 • PRACA ZDALNA W PRAKTYCE – PROBLEMY WYBRANE.

 • ZWOLNIENIA OD PRACY 2023/2024 – JAK SOBIE RADZIĆ Z PUŁAPKAMI W PRZEPISACH.

 • INFORMACJA DODATKOWA DLA PRACOWNIKÓW – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 • UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie jest skierowane do osób zainteresowanych ostatnimi zmianami w Prawie Pracy.

Program konferencji

Szczegółowy program.

NOWE OBLICZA NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW.

 1. Przejawy naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu w świetle nowych przepisów kodeksu pracy.
 2. Praca zdalna a prawo do równego traktowania.
 3. Prewencyjna kontrola trzeźwości w świetle równego traktowania pracowników.
 4. Prawo do informacji a prawo równego traktowania.
 5. Uzasadnienie rozwiązywania umów o prace na okres próbny a równe traktowanie pracowników.
 6. Work-life balance – zasady równego traktowania.
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie równego traktowania pracowników.
 8. Prawa pracownika wobec którego naruszono zasady równego traktowania – nowe odszkodowanie.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM I ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O PRACĘ
PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW.

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie – czyli plusy i minusy takiej formy zatrudnienia oraz nowa treść umowy o pracę.
 2. Nowe uprawnienie pracownika do żądania uzasadnienia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres próbny – skutki oraz związane z tym nowe obowiązki pracodawcy.
 3. Umowa na czas określony – uzasadnienie przyczyny rozwiązania umowy o pracę – co może być powodem rozwiązania takiej umowy?
 4. Równoległe dodatkowe zatrudnienie a zakaz ze strony pracodawcy – czyli co w tym zakresie się zmieniło? Jak rozumieć brak możliwości zakazania przez pracodawcę dodatkowej pracy u innych pracodawców?
 5. Nowe możliwości pracownika, któremu rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony z naruszeniem przepisów prawa pracy, czyli ryzyko przywrócenia pracownika do pracy przez sąd w przypadku braku dostatecznej przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony.
 6. Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy – nowy krąg osób uprawnionych do ochrony stosunku pracy.
 7. Nowy katalog zdarzeń/zaniechań, które nie mogą stanowić okoliczności uzasadniających wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony.

prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA
Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

„MINUTKI” W ROZLICZANIU CZASU PRACY – CO Z NIMI ROBIĆ.

 1. Normy czasu pracy i przekroczenie jej o minutę – wprowadzenie prawne.
 2. Minutki a praca zdalna.
 3. Minuty w systemie zadaniowym.
 4. Minuta nadgodzin w systemach elektronicznych – co to znaczy ?
 5. Zasady rekompensaty pracy w minutach nadliczbowych.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY W UMOWACH O PRACĘ,
Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENCJI Z ZAKRESU CZASU PRACY.

 1. Rodzaje miejsc pracy w zmieniających się realiach rynkowych.
 2. Punktowe miejsce (miejsca) pracy – pracownicy stacjonarni, w tym pracujący zdalnie.
 3. Zasady przemieszczania się pomiędzy punktowymi miejscami pracy.
 4. Obszarowe miejsce pracy (pracownicy mobilni).
 5. Ruchome miejsce pracy.
 6. Sposób sformułowania miejsca pracy w umowach o pracę (przykłady).

prowadzenie:  dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Partner zarządzający w Kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

PRACA ZDLANA W PRAKTYCE – PROBLEMY WYBRANE.

 1. Czy można miksować różne rodzaje pracy zdalnej – całościową z hybrydową i hybrydową z okazjonalną ?
 2. Miejsce wykonywania pracy zdalnej – zasady określania.
 3. Grupy uprzywilejowane do pracy zdalnej – zasady postępowania z wnioskami pracowników uprawnionych.
 4. Formy kontroli pracy zdalnej – jak, gdzie i kiedy ?.
 5. BHP przy zdalnej – o czym trzeba pamiętać ?  

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

ZWOLNIENIA OD PRACY 2023/2024 – JAK SOBIE RADZIĆ Z PUŁAPKAMI W PRZEPISACH.

1. Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

 • Zasady udzielania.
 • Czy pracodawca może odmówić ich udzielenia.

 2. Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.

 • Czy można odmówić.
 • Jak odpracować zwolnienie.
 • Odpracowanie zwolnienia a czas pracy i prawo do wynagrodzenia.

3. Zwolnienia od pracy z prawem do wynagrodzenia i bez prawa do wynagrodzenia.

 • Kiedy przysługują.
 • Tryb udzielania.
 • Kiedy pracodawca może a kiedy musi udzielić zwolnienia od pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

INFORMACJA DODATKOWA DLA PRACOWNIKÓW – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. W jaki sposób powinna być przekazana informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 2. Jakie informacje powinna zawierać?
 3. Na jakich zasadach musi być uzupełniona informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej?
 4. Jak poprawnie zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
 5. Jakie są sankcje za nieprawidłowe sporządzenie i przekazania informacji o warunkach zatrudnienia?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PO ZMIANACH – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

 1. Uprawnienia w czasie ciąży.
 2. Uprawnienia w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 3. Uprawnienia po powrocie do pracy, w tym:
 • na jakie stanowisko należy przywrócić pracownika,
 • uprawnienia w zakresie czasu pracy (elastyczny czas pracy).

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

Czas trwania

Konferencja organizowana będzie w następujących godzinach:

18.10 – od 9.30 do 17.00

19.10 – od 9.00 do 16.00

Prelegenci

mec. Anna TELEC

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy.

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Patrycja ZAWIRSKA

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

Posiada osiemnaście lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy.

Uznawana za jednego z najlepszych prawników w zakresie prawa pracy w Polsce przez ranking Chambers and Partners Europe nieprzerwanie od 2010 r. (od 2013 r. w “Band 3”). W rankingu The Legal 500 EMEA 2020 – 2022 została uznana za wiodącego prawnika w obszarze prawa pracy w Polsce (Leading Individual).

Autorka licznych publikacji prasowych, w tym dla: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz Monitora Prawa Pracy.

Patrycja Zawirska specjalizuje się w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu relacjami z przedstawicielami pracowników oraz w sprawach z zakresu czasu pracy. Ma bogate doświadczenie we „wrażliwych” sporach z pracownikami (wypadki przy pracy, dyskryminacja, mobbing, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad etycznych).

 

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Były Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Karol SIERGIEJ

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

Wspólnik Zarządzający w kancelarii radców prawnych Siergiej i Partnerzy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995), aplikacja radcowska (1996-99), w latach 1995-2000 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, od 2000 r. wspólnik kancelarii.

Kancelaria Siergiej i Partnerzy prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

Elżbieta MŁYNARSKA–WEŁPA

Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w projektach doradczych z obszaru HR oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i list płac oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa - Hotel Marriott Centrum

00-697 Warszawa

al. Jerozolimskie 65/7

woj. mazowieckie

ClickMeeting

Rejestracja

Cena udziału stacjonarnego
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena udziału online
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest rejestracja przez Internet.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
 7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
  z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!