Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/kongres-ochrony-informacji-niejawnych-biznesowych-i-danych-osobowych-70216-id11

Informacje o konferencji

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi jeden dzień obrad.

Konferencja skierowana jest do:

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

Program konferencji:

Bezpieczeństwo narodowe, a ochrona informacji niejawnych.

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wojna hybrydowa, dezinformacja i propaganda.

Służby specjalne państwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.

Architektura Informacyjna Państwa i jej wpływ na bezpieczeństwo systemów i danych.

Zarządzanie wiedzą i kulturą organizacyjną w systemie ochrony informacji niejawnych.

Dobre praktyki ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Bezpieczeństwo informacji biznesowych, zwłaszcza prawnie chronionych, realne zagrożenia.

Znaczenie nowej (polskiej) ustawy o ochronie danych osobowych, główne zmiany i nowości.

Wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i praktyczne przykłady.

Debata nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych.

Cyberzagrożenia i ich wpływ na funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych.

Inwigilacja w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy.

Jawne i niejawne (dozwolone i zabronione) zdobywanie informacji.

Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Debata Prezydencka na temat ochrony informacji i danych osobowych z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego w urzędach administracji samorządowej.

Informacje o prelegentach:

Wkrótce podamy nazwiska wszystkich prelegentów

Partnerzy i sponsorzy konferencji:

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 zł netto pok. 2 os. + wyżywienie
  • 2100 zł netto pok. 1 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

udział w obradach, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).
Możliwość zgłoszenia elektronicznego przez stronę internetową www.ksoin.pl

Wydarzenie: Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych