Kongres Prawo Konsumenckie

O konferencji

Prawo konsumenckie nieustannie oddziałuje na biznes. Potrzeba zapewnienia zgodności z przepisami konsumenckimi niejednokrotnie wpływa na zmianę modeli biznesowych, lub tworzenie nowych, a często również na zmianę myślenia managerów. Podczas Kongresu Prawo Konsumenckie prelegenci, grono doświadczonych i cenionych ekspertów z renomowanych kancelarii prawnych a także prawnicy in-house, opowiedzą o kierunkach unowocześniania prawa konsumenckiego, w tym o nowych przepisach: implementujących dyrektywę Omnibus, dyrektywę towarową oraz dyrektywę cyfrową, których wejście w życie jest planowane w tym roku. Eksperci będą również dyskutować o tak zwanym lepszym egzekwowaniu prawa konsumenckiego, w tym o zmianie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wystąpieniach „miękkich”, rekompensacie publicznej i karach nakładanych na menagerów. Zastanowią się również, jak przedsiębiorcy powinni układać warunki umów z konsumentami, aby mogli ich długoterminowo dotrzymywać. Nie zabraknie również tematów dotyczących zielonej gospodarki -prelegenci opowiedzą, jak bezpiecznie chwalić się działaniami na rzecz środowiska.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zapraszamy do wysłuchania inspirujących prelekcji, które z pewnością udzielą odpowiedzi na wiele pytań, m. in.:

 • Jakie są plany i priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumentów
 • Czy nowe obowiązki dotyczące informowania o obniżkach cen doprowadzą do zmiany zasad organizowania promocji
 • Przykłady nieuczciwych praktyk handlowych w zakresie opinii konsumentów i marketingu influencerów
 • Zmiany legislacyjne w zakresie podwójnej jakości produktów i ich znaczenie w praktyce
 • Szczegółowe rozwiązania dedykowane platformom internetowym
 • Jakie będą kary nakładane na managerów za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul abuzywnych
 • Czy można jednostronnie zmieniać umowy
 • Co dalej z klauzulami modyfikacyjnymi?
 • Greenwashing – jak bezpiecznie chwalić się działaniami na rzecz środowiska
Kto powinien wziąć udział?

Kto powinien wziąć udział w kongresie

W trakcie Kongresu swoją wiedzę wzbogacą i zaktualizują:

 • Dyrektorzy Działów Prawnych
 • Radcy Prawni
 • Adwokaci
 • Prawnicy Zewnętrzni i Wewnętrzni
 • Prezesi
 • Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy Zarządzający
 • Dyrektorzy Marketingu
 • Rzecznicy konsumentów
 • Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa

Program konferencji

I dzień

09:00 - Rejestracja, poranna kawa

09:25 - Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

09:30

Nowy ład dla konsumentów. Priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumentów

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Przepisy implementujące dyrektywę Omnibus – nowe reguły w transakcjach z konsumentami

10:00

Czy nowe obowiązki dotyczące informowania o obniżkach cen doprowadzą do zmiany zasad organizowania promocji?

Robert Prętki, Radca Prawny, Lidl Polska sp. z o. o.

 • Zmiany legislacyjne dot. informowania o obniżonej cenie (dyrektywa Omnibus a ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług)
 • Ogłoszenie o obniżce ceny (informacja o obniżonej cenie)
 • Najniższa cena archiwalna (cena referencyjna vs. dodatkowa informacja)
 • Wyjątek dot. niektórych rodzajów towarów (towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności)
 • Reklama
 • Praktyczne implikacje: przeciwdziałanie fałszywym promocjom a tamowanie obniżania ceny i promocji

10:45

Fake reviews i influencer marketing a nowe regulacje konsumenckie

dr hab. prof. UŁ, Monika Namysłowska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

 • Opinie konsumentów i marketing influencerów - co to jest? 
 • Przykłady nieuczciwych praktyk handlowych w zakresie opinii konsumentów i marketingu influencerów
 • Powody szczególnego zainteresowania prawodawcy unijnego i organów krajowych opiniami konsumentów i marketingiem influencerów
 • Zmiany prawne w zakresie zwalczania nieuczciwych opinii konsumentów
 • Granice zwalczania nieuczciwego marketingu infuencerów
 • Czy samoregulacja jest rozwiązaniem?

11:30

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji! 

11:45

Dual quality - jak rozumieć nowe regulacje

Martyna Wurm, Radca prawny, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

 • Zmiany legislacyjne w zakresie podwójnej jakości produktów i ich znaczenie w praktyce
 • Dual quality - ochrona przed podwójną jakością czy przed różnicowaniem
 • Nieuczciwe praktyki przedsiębiorców dotyczące podwójnej jakości produktów
 • Możliwe wyjątki spod zakazu różnicowania produktów
 • Zasady egzekwowania nowych przepisów dotyczących podwójnej jakości i możliwości dostosowania produktów do nowych przepisów 

12:30

Szczegółowe rozwiązania dedykowane platformom internetowym

Jeremi Woźniak, Radca Prawny, OLX Poland

Anna Grzybowska, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Aleksandra Mariak, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

 • Portale ogłoszeniowe, sklepy internetowe, platformy marketplace - kogo tak naprawdę dotyczą nowe obowiązki?
 • Nowe regulacje dotyczące pozycjonowania wyników wyszukiwania
 • Informowanie o tożsamości kontrahenta – kiedy i jak?
 • Podział obowiązków między dostawców platform a podmioty trzecie

13:15 - Lunch

14:15

Rekompensata publiczna Prezesa UOKiK – perspektywy w świetle aktualnego orzecznictwa Prezesa UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Krzysztof Witek, Adwokat, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki

 • Rekompensata publiczna Prezesa UOKiK – tło i kontekst
 • Podstawa prawna, rekompensaty
 • Praktyka organu – najważniejsze decyzje zawierające rekompensatę publiczną
 • Aktualne podejście Prezesa UOKiK do kwestii rekompensaty
 • Rozstrzygnięcia sądów w sprawach rekompensaty publicznej
 • Aktualne orzecznictwo – początek tendencji
 • Perspektywy stosowania rekompensaty publicznej w świetle dotychczasowej praktyki

14:45

Panel dyskusyjny Skuteczne egzekwowanie prawa konsumenckiego – czy cel uświęca środki?

Moderator Dorota Karczewska, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Jarosław Sroczyński, Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych

Maciej Szczepański, Chief Legal Officer, OLX Group Europe

Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 •  Konsumencka nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: (a) nowe narzędzia pozwalające na zbieranie dowodów: śledzenie przepływów, ukryta tożsamość, przeszukania w sprawach konsumenckich (b) uprawnienia dotyczące interfejsu internetowego
 • Wystąpienie miękkie jako środek egzekwowania prawa konsumenckiego
 • Rekompensata publiczna
 • Kary nakładane na managerów za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul abuzywnych

16:00 - Zakończenie pierwszego dnia kongresu

 

II dzień

09:00 - Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Przepisy implementujące dyrektywę towarową oraz dyrektywę o treściach cyfrowych – co z tą rękojmią?

09:30

Dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową – nowe zasady

Krzysztof Kanton, Partner, Radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Dyrektywę UE 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów w zakresie odpowiedzialności na podstawie rękojmi
 •  Czy powyższe zmiany są faktycznie korzystniejsze dla konsumentów niż dotychczasowe regulacje obowiązujące w Polsce
 • Ograniczona swoboda w określaniu zasad gwarancji
 • Praktyczne konsekwencje zmian wprowadzanych przez ww. Dyrektywę dla działalności przedsiębiorców sprzedających produkty do konsumentów oraz JDG

10:15

Środki ochrony prawnej konsumentów w przypadku braku zgodności treści lub usług cyfrowych z umową

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Starszy Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 • Implementacja dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2022 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, relacja z dyrektywą 2019/771 - zakres projektowanej nowelizacji w prawie polskim
 • Definicja umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • Zgodność treści lub usług cyfrowych z umową

11:00

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Kongresu!

11:15

Brak zgodności treści cyfrowej z umową, z uwzględnieniem skutków w obszarze przetwarzania danych w przypadku skorzystania z uprawnień konsumenckich

dr Dominik Lubasz, Radca Prawny, Wspólnik, Lubasz i Wspólnicy

Witold Chomiczewski, Radca Prawny, Wspólnik, Lubasz i Wspólnicy

 • Środki ochrony prawnej konsumentów
 • Rękojmia i gwarancja
 • Proporcjonalne obniżenie ceny
 • Rozwiązanie umowy
 • Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

12:00

Projektowane rozwiązania – problemy praktyczne

12:45

Panel dyskusyjny: Czy można jednostronnie zmieniać umowy?

 • Moderator Aleksander Stawicki, Radca Prawny, Senior Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

13:45 - Lunch

14:45

Panel dyskusyjny: Co dalej z klauzulami modyfikacyjnymi?

 • Łukasz Mamiński, Antitrust Compliance Manager, Allegro
 • Michał Strzelecki, Radca Prawny, Play
 • Andrzej Springer, Radca Prawny, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Katarzyna Araczewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

15:45

Greenwashing – jak bezpiecznie chwalić się działaniami na rzecz środowiska

Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.K.

 • Co to są twierdzenia „dotyczące ekologiczności”
 • Ujarzmić marketing – jak prawidłowo informować konsumenta, że jesteśmy eko
 • Dowody – na co warto je mieć
 • Porównywanie produktów – kiedy jesteśmy bardziej eko niż konkurencja

16:30 - Zakończenie kongresu

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

 • Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający Affre i Wspólnicy Sp.K.
 • Katarzyna Araczewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Witold Chomiczewski - Radca Prawny, Wspólnik Lubasz i Wspólnicy
 • Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Anna Grzybowska - Radca Prawny WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Krzysztof Kanton - Partner, Radca prawny Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • Dorota Karczewska - Radca Prawny, Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • dr Dominik Lubasz - Radca Prawny, Wspólnik Lubasz i Wspólnicy
 • Łukasz Mamiński - Antitrust Compliance Manager Allegro
 • Aleksandra Mariak - Adwokat WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • dr hab. prof. UŁ, Monika Namysłowska - Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - Starszy Partner, Adwokat Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Robert Prętki - Radca Prawny Lidl Polska sp. z o. o.
 • Andrzej Springer - Radca Prawny, Wspólnik BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy
 • Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
 • Aleksander Stawicki - Radca Prawny, Senior Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Michał Strzelecki - Radca Prawny Play
 • Maciej Szczepański - Chief Legal Officer OLX Group Europe
 • Krzysztof Witek - Adwokat, Senior Associate Traple Konarski Podrecki
 • Jeremi Woźniak - Radca Prawny OLX Poland
 • Łukasz Wroński - Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Martyna Wurm - Radca prawny Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Polonia Palace

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
cena za osobę
2 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa
Kijowska 1
woj. mazowieckie
Dział konferencji „Pulsu Biznesu” powstał w 2004 r. Silna marka "Puls Biznesu" oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji konferencji i szkoleń sprawiły, że dzisiaj zajmujemy czołowe miejsce na rynku konferencji biznesowych adresowanych...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Puls Biznesu Konferencje
03-738 Warszawa Kijowska 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!