PŁACE 2022/2023 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian obowiązujących i nadchodzących

O konferencji

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą 285 zł netto
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy działów płac
 • kadra zarządzająca

Program konferencji

dzień 1 - Podstawy naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. oraz zmiany w składce zdrowotnej od działalności gospodarczej

 1. NALICZENIE WYNAGRODZEŃ KROK PO KROKU OD 1 LIPCA 2022 R.
  1. Przychód – podstawowe pojęcie w rozliczaniu wynagrodzeń
  2. Pierwszy krok w naliczaniu wynagrodzeń – składki społeczne pracownika
  3. Drugi krok – podstawa i naliczenie składki zdrowotnej
   1. Zasada obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z dnia 31 grudnia 2022 r.
   2. Hipotetyczna zaliczka ograniczeniem składki
  4. Trzeci krok – naliczenie zaliczki na podatek
   1. Kwota wolna od podatku (pit 2) obecnie i od 1 stycznia 2023 r.
   2. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
   3. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) z uwzględnieniem zmian od 4 czerwca 2022 r.
   4. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
   5. Udostepnienie samochodu prywatnego do celów służbowych
   6. Wartość finansowanych pracownikowi posiłków do 300 zł
   7. Ulga dla młodych
   8. Nowe ulgi na listach płac – dla pracujących emerytów, dla rodzin, dla powracających
  5. Krok czwarty – finalne rozliczenie wynagrodzenia - NETTO
  6. Krok piąty – płacowe koszty pracodawcy
   1. Składki społeczne pracodawcy
   2. Fundusze pozaubezpieczeniowe
   3. Wpłaty na PFRON
 2. WYNAGRODZENIE MINIMALNE – KOGO DOTYCZY I KIEDY NALEŻY WYRÓWNAĆ
  1. Wysokość wynagrodzenia minimalnego
  2. W jaki sposób dokonuje się wyrównania
  3. Podwójna waloryzacja wynagrodzenia minimalnego w 2023 r.
 3. ZMIANY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ W BIZNESIE OD 1 LIPCA 2022 R.  
  1. Zryczałtowana składka zdrowotna od 1 stycznia 2022 r.
  2. Składka zdrowotna dla jednoosobowej działalności gospodarczej
   1. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu wg skali podatkowej
   2. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu podatkiem liniowym2.3.
   3. Składka zdrowotna przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
   4. Składka zdrowotna przy karcie podatkowej
  3. Zasady naliczania składek w spółkach
   1. Wspólnicy spółki partnerskiej
   2. Wspólnicy spółki cywilnej
   3. Wspólnicy spółki jawnej
   4. Wspólnicy spółki komandytowej
   5. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. Składka zdrowotna osób z powołania
   1. Składka zdrowotna członków zarządu
   2. Składka zdrowotna prokurentów

dzień 2 - Rozliczenie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zasady rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, ustalanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zmniejszanie wynagrodzenia za czas nieobecności chorobowej i innej

 1. WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
  1. Składniki wchodzące do podstawy urlopowej
  2. Ustalenie podstawy urlopowej
  3. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop
 2. IKALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP
  1. Współczynnik ekwiwalentowi w 2022
  2. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej
  3. Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
  4. Końcowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 3. IIROZLICZENIE NADGODZIN
  1. Istota pracy w nadgodzinach
  2. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
  3. Normalne wynagrodzenie za nadgodziny
  4. Dodatki za godziny nadliczbowe
  5. Ryczałt za nadgodziny
 4. WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2022 R.
  1. Ustalenie prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
  2. Okres zasiłkowy
  3. Zasady ustalania podstawy do naliczenia świadczeń chorobowych
  4. .Ustalanie podstawy zasiłkowej w szczególnych przypadkach
  5. Świadczenia chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
  6. Wyznaczenie przeciętnej podstawy wyliczeń oraz dniówki świadczenia chorobowego
 5. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZĘŚĆ MIESIĄCA
  1. Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby pracownika
  2. Zmniejszenie wynagrodzenia – inna nieobecność
  3. Zmniejszenie wynagrodzenia o czas choroby i innej nieobecności
  4. Zmniejszenie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  5. Zmniejszenie wynagrodzenia – otrzymywanie dodatkowych składników
  6. Choroba i zmiana stawki uposażenia w trakcie miesiąca
  7. Wypracowanie normy pomimo nieobecności chorobowej

dzień 3 - Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, rozliczanie umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej, odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych. Praktyczne rozliczanie list płac.

 1. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW
  1. Górne granice potrąceń
  2. Obliczenie kwoty potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń
  4. PPK, „zerowy pit” a kwoty wolne
  5. Świadczenia wolne od potrąceń
  6. Zmiany w przepisach w zakresie ściągania alimentów
  7. Egzekucja ze świadczeń socjalnych
  8. Dobrowolne potracenia za zgodą pracownika
  9. Realizacja potrąceń z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.
  10.  Zmiany zasad postepowania przy zbiegach egzekucji cywilnej i administracyjnej
  11. Zasady potrącania z zasiłków
  12. Dokonywanie potrąceń z zasiłków i wynagrodzenia w jednym miesiącu
 2. ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
  1. Minimalna stawka dla zleceniobiorców obecnie i w planach na 2023 r.
  2. Zasady oskładkowania umowy zlecenie
  3. Ryczałtowe rozliczanie umowy zlecenia
  4. Zmiany w opodatkowaniu umów zlecenia od stycznia 2022 r.
  5. „Zerowy pit” przy umowie zlecenia
  6. Rozliczanie umowy o dzieło
  7. Zasady rozliczania umowy agencyjnej
 3. ZASADY ROZLICZANIA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
  1. Rozliczanie kontraktu menedżerskiego
  2. Rozliczanie umów o praktykę absolwencką
  3. Wynagrodzenie członka zarządu
  4. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
 4. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W KODEKSIE PRACY
  1. Implementacja dyrektyw unijnych
  2. Zmiany w pracy zdalnej
  3. Możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników
  4. O czym jeszcze warto wiedzieć
 5. PRZYKŁADY ROZLICZANIA LIST PŁAC - ĆWICZENIA

Czas trwania

9.00 - 15.00 (21 godzin lekcyjnych)

Prelegenci

Ewa Polewczak
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Grand hotel STAMARY Wellness & SPA

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Cena konferencji bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 510 zł netto, płatny dodatkowo.
1 530
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 6.54% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 285 zł netto, płatny dodatkowo.
   
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
   
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie

Cena zawiera:

 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Boczna 12
 • Kod pocztowy: 50-502
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8992781386

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska Boczna 12

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska
Boczna 12
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!