Konferencja

Prawo Pracy 2021, problemy pracy hybrydowej – jak sobie z nimi radzić

O konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

Tym razem będziemy chcieli głównie skupić się na problematyce pracy hybrydowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Konferencja prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem pracy oraz osób chcących pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania prawa pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach.  

Zapraszamy również osoby, które mają na swój celu rozwój zawodowy, a przekazywana wiedza może się do tego przyczynić. 

Program konferencji

PRACA POZA SIEDZIBĄ FIRMY A CZAS PRACY.

 1. Potwierdzanie początku i końca dnia pracy w systemie podstawowym i zadaniowym. 
 2. Prowadzenie list obecności czy ewidencji czasu pracy w domu pracownika. 
 3. Zasady bieżącej weryfikacji gotowości pracownika do pracy w czasie dniówki roboczej – jak sprawdzać czy pracuje ?
 4. Przerywanie dniówek roboczych przerwami wliczanymi i niewliczanymi do czasu pracy.
 5. Polecanie nadgodzin na odległość – czy pracownik sam sobie może zlecić nadgodziny pracując w domu. 
 6. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez wirtualne ustalenia pomiędzy przełożonym a pracownikiem.  

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DYSCYPLINOWANIE PRACONIKÓW W PRACY HYBRYDOWEJ
– O CZYM NALEŻY PAMIETAĆ.

 1. Podstawy do rozpoczęcia procesu dyscyplinowania.
 2. Rozmowa dyscyplinująca – kiedy pojąć decyzję oraz jak ją przeprowadzić.
 3. Kara upomnienia – o czym warto pamiętać.
 4. Nagana – o co należy zadbać.
 5. Kara pieniężna – jak ją stosować.
 6. Mobbing a dyscyplina w miejscu pracy.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ – AKTUALNE PROBLRMY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SN.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec pracowników wykonujących pracę zdalną.
 2. Wypadek przy pracy – definicja i uwagi w świetle orzecznictwa SN i specyfiki pracy zdalnej.
 3. Jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe w razie wystąpienia wypadku przy pracy zdalnej?
 4. Kiedy pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek przy pracy i w jaki sposób zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników?

prowadzenie: prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat, Doktor nauk prawnych. Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

 

AKTUALNE PROBLEMY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM.

 1. Przyczyny wypowiedzenia umowy w pracy hybrydowej.
 2. Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – najważniejsze wskazówki.
 3. Forma wypowiedzenia umowy o pracę.
 4. Różnice w zakresie wypowiadania umów o pracę.
 5. Usprawiedliwiona nieobecność a prawo do wręczenia wypowiedzenia.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

WYNAGRODZENIA 2021 – O CZYM WARTO PAMIETAĆ.

 1. Różnice pomiędzy nagrodą a premią – jak w praktyce sporządzać zapisy w umowach o pracę i regulaminie wynagradzania. 
 2. Nowe zasady odpowiedzialności karnej z tytułu zatrudniania pracowników z obowiązkiem alimentacyjnym. 
 3. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, kiedy za dobowe a kiedy za tygodniowe ? – najlepsze praktyki. 
 4. Równa praca za równą płacę – jak uniknąć pułapek w zakresie równego traktowania pracowników ?
 5. Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność dokonywania wypowiedzenia zmieniającego – kiedy trzeba ?
 6. Przestój czy urlop – ja płacić ? – rozstrzyganie dylematów COVID 19. 

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy  w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

DOKUMENTACJA PRACONICZA A PRACA ZDALNA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE.

 1. Dokumenty, które zaleca się tworzyć w związku z pracą zdalną oraz miejsce ich przechowywania, w szczególności:
 • oświadczenia pracownika pracującego zdalnie, w tym dotyczące miejsca świadczenia pracy zdalnej,
 • dokumenty związane z wykonywaniem pracy zdalnej w trakcie kwarantanny lub izolacji,
 • ewidencja czynności wykonanych w ramach pracy zdalnej,
 • dokumenty związane z monitoringiem pracy zdalnej.
 1. Dokumenty związane z pracą zdalną, które trzeba będzie tworzyć po wprowadzeniu nowych przepisów.
 2. Zasady poprawnego prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracowników pracujących zdalnie.
 3. Obieg dokumentów w trakcie pracy zdalnej:
 • zasady poprawnego umieszczania dokumentów pochodzących od pracownika w odpowiednim zbiorze dokumentacji,
 • poprawne tworzenie dokumentów przekazywanych przez pracodawcę pracującemu zdalnie.
 1. Zasady ochrony danych i dokumentów w trakcie pracy zdalnej – zalecane postępowanie.

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspert prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE – TRUDNE SYTUACJE.

 1. Urlop wypoczynkowy w czasach pandemii. 
 2. Jak zarządzać urlopem.
 3. Kiedy można wysłać pracownika na urlop bez jego zgody.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

NAJWAŻNIEJSZE, AKTUALNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO
W ZAKRESIE PRAWA PRACY, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ.

 1. Orzecznictwo dotyczące miejsca pracy w kontekście podróży służbowych pracowników.
 2. Orzecznictwo dotyczące czasu pracy, w tym:
 • norma dobowa a nadgodziny,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • nadgodziny kadry kierowniczej.
 1. Orzecznictwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w tym:
 • nieobecność w pracy a wręczenie wypowiedzenia umowy,
 • prawidłowy sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

Czas trwania

2 dni; Konferencja rozpocznie się 14.06 o godz. 9.30, planowane zakończenie 15.06 ok. godz. 16.00.

Prelegenci

Cytat
 • mec. Anna TELEC

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy.

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 • mec. Agata MIĘTEK

Adwokat, Doktor nauk prawnych. Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Adwokat, ekspert w obszarze prawa pracy, posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia cudzoziemców. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS.

Łączy pracę w Kancelarii z pracą adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także autorką publikacji z zakresu prawa pracy, w tym zdobyła trzecią nagrodę w XXI edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej przyznaną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.

 • mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 • mec. Karol SIERGIEJ

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

Wspólnik Zarządzający w kancelarii radców prawnych Siergiej i Partnerzy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995), aplikacja radcowska (1996-99), w latach 1995-2000 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, od 2000 r. wspólnik kancelarii.

Kancelaria Siergiej i Partnerzy prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 • Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 czerwca 2021

Zapisz się

Cena konferencji online
Cena promocyjna do 04.06.2021 dla nowych uczestników
990 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena konferencji online
Cena dla uczestników poprzednich konferencji
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena konferencji online
Cena po 04.06.2021
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!