Prawo Pracy i wynagrodzenia 2022

O konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie najnowszych zmian, aktualnych zagadnień, najnowszych interpretacji i orzecznictwa z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy i wynagrodzeń.

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:
Polski Ład - nowe zmiany od 1 lipca 2022,
nowe zwolnienia od pracy,
nadchodzące zmiany w uprawnieniach rodzicielskich,
zadaniowy czas pracy - pułapki i zagrożenia - o czym należy pamiętać,
wypowiedzenie zmieniające - jak prawidłowo przygotować oraz wręczyć regulamin pracy oraz inne ważne regulacje wewnętrzne - o czym warto pamiętać,
kary porządkowe - środek dyscyplinowania pracowników - prawo czy obowiązek,
REKOMPENSOWANIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.
Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem pracy oraz osób chcących pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania prawa pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach.  

Zapraszamy również osoby, które mają na swój celu rozwój zawodowy, a przekazywana wiedza może się do tego przyczynić. 

Program konferencji

POLSKI ŁAD – NAJNOWSZE ZMIANY.

prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA
Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

 

NOWE ZWOLNIENIA OD PRACY.

Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych:

 • W jakich sytuacjach i w jakim wymiarze pracownik będzie miał prawo do takiego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić takiego zwolnienia? Czy trzeba będzie je dokumentować?
 • Czy za czas zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia?

Zwolnienia od pracy wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny, w tym:

 • Na jakich zasadach będzie przysługiwać zwolnienie na wykonywanie świadczeń osobistych i czy będzie ono płatne?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NADCHODZĄCE ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH.

 1. Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 2. Do ilu lat zostanie podwyższony wiek dziecka, którego rodzic będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 3. Jak będzie zorganizowana elastyczna organizacja pracy? Czy tylko rodzice dzieci w wieku do 8 lat będą mogli występować o elastyczną organizację pracy?
 4. Jak się zmienią przepisy o urlopie rodzicielskim? Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie on wykorzystywany?
 5. Na jakich zasadach pracownik – ojciec będzie mógł korzystać z urlopu ojcowskiego po zmianach przepisów?
 6. Jak nowe przepisy uregulują kwestie zależności między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem?
 7. Na jakich zasadach będzie przysługiwać ochrona trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

ZADANIOWY CZAS PRACY – PUŁAPKI I ZAGROŻENIA – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ.

 1. Czy w tym systemie obowiązują normy ?
 2. Czy w tym systemie ewidencjonuje się czas pracy ?
 3. Jak się ma system zadaniowy do kadry kierowniczej?
 4. Czy w systemie zadaniowym mogą być listy obecności ?
 5. Czy w systemie zadaniowym można pracować w siedzibie pracodawcy ?
 6. Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowym ?

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE – JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ORAZ WRĘCZYĆ.

 1. Kiedy zmiana warunków wymaga wypowiedzenia zmieniającego a kiedy nie?
 2. Które z warunków zatrudnienia nie wymagają przy ich zmianie wręczania wypowiedzenia zmieniającego?
 3. Porozumienie zmieniające – jak je przeprowadzić aby nie narazić się na proces sądowy.
 4. Czy przy wypowiedzeniu zmieniającym należy zapłacić odprawę pieniężną wg najnowszego orzecznictwa SN.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

REGULAMIN PRACY ORAZ INNE WAŻNE REGULACJE WEWNĘTRZNE – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

Najważniejsze elementy treści regulaminu pracy.

Sposób wprowadzania regulaminu pracy w sytuacji, gdy u pracodawcy działają oraz nie działają związki zawodowe.

Przydatne regulacje regulaminowe dotyczące:

 • czasu pracy,
 • okresów rozliczeniowych,
 • organizacji pracy,
 • relacji z pracownikami.

Postanowienia wymagające uzyskania zgody związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników.

Zapisy, które można wprowadzić bez zgody związku zawodowego albo przedstawicieli pracowników.

Regulacje antymobbingowe i przeciwdziałające dyskryminacji.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

KARY PORZĄDKOWE – ŚRODEK DYSCYPLINOWANIA PRACOWNIKÓW – PRAWO CZY OBOWIĄZEK.

 1. Podstawowe obowiązki pracownika a kary porządkowe.
 2. Zakres zadań, karta stanowiska pracy
 3. Rodzaje kar porządkowych.
 4. Etapy nakładania kar.
 5. Terminy na udzielanie kar.
 6. Wysłuchanie pracownika.
 7. Osoby upoważniona do nakładania kar.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

REKOMPENSOWANIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE.

Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (omówienie relacji przełożony pracownik przy zlecaniu pracy w nadgodzinach).

 • jak zlecać nadgodziny.
 • czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach.
 • kiedy nadgodziny należy uznać za zlecone a kiedy za samowolne i jakie ma to konsekwencje.
 • praca zdalna a nadgodziny.

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
 • limit godzin nadliczbowych.

Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.

Rekompensata pracy w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta,
 • sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Anna TELEC

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy.

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Karol SIERGIEJ

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

Wspólnik Zarządzający w kancelarii radców prawnych Siergiej i Partnerzy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995), aplikacja radcowska (1996-99), w latach 1995-2000 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, od 2000 r. wspólnik kancelarii.

Kancelaria Siergiej i Partnerzy prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA

Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w projektach doradczych z obszaru HR oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i list płac oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się dobrą opinią uczestników.

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-9 czerwiec 2022
Hotel Marriott*****

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8-9 czerwiec 2022

Rejestracja

Konferencja online
dla nowych uczestników
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja online
dla uczestników poprzednich konferencji
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja stacjonarna
dla uczestników poprzednich konferencji
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja stacjonarna
dla nowych uczestników
1 850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!