Konferencja

Prawo pracy od podstaw – praktyczny warsztat z uwzględnieniem najnowszych zmian i obsługą programu Płatnik.

O konferencji

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- wyposażyć pracowników z praktyczne umiejętności z obszaru prawa pracy
- przekazać wiedzę o planowanych zmianach w przepisać Kodeksu Pracy w zakresie czasu prac
- uświadomić uczestnikom zakres odpowiedzialności za poprawne rozliczanie czasu pracy i zarządzanie sprawami karowymi
- usystematyzować aktualnie posiadaną przez Uczestników wiedzę
- znaleźć odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania Uczestników

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- szansę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy z obszaru prawa pracy oraz uzupełnienia jej o zakres planowanych zmian i nowości
- odpowiedzi na wszystkie problemy i trudności w interpretacji przepisów kodeksu pracy oraz jego aktów wykonawczych
- szereg ćwiczeń, wskazówek i praktycznych rozwiązań pozwalających na ugruntowanie zdobytej wiedzy
- nieocenioną szansę skorzystania z wiedzy i wieloletniego doświadczenia eksperta prowadzącego oraz wymiany opinii z pozostałymi Uczestnikami warsztatów
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działów personalnych
Pracownicy działów kadr
Właściciele przedsiębiorstw
Kadra kierownicza, menedżerowie i liderzy zespołów zajmujący się zagadnieniami kadrowymi
Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
Wszyscy zainteresowani omawianą tematyką

Program konferencji

Program szkolenia:


Dzień I

Moduł 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Moduł 2. Podstawowe zasady Prawa Pracy.
Zagadnienia ogólne.
Wprowadzenie do najnowszych zmian.

Moduł 3. Prawa i obowiązki w obrębie Prawa Pracy dotyczące:
Pracownika
Pracodawcy

Moduł 4. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników:
Rodzaje umów o pracę,
Zawieranie umów, ich treść i forma,
Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika,
Formy rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy,
Zmiana warunków umowy o pracę
Terminy, skrócone okresy,
Zwolnienia od pracy,
Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Moduł 5. Umowy o pracę a umowy cywilnoprawne.

Moduł 6. Czas pracy, w tym:
Pojęcie czasu pracy.
Normy czasu pracy.
Okresy rozliczeniowe czasu pracy,
Obliczanie norm czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
Ujęcie czasu pracy w podróży służbowej i w czasie szkolenia.
Nowe systemy i rozkłady czasu pracy
Godziny nadliczbowe – zasady ich ustalania i rozliczania z podziałem na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Dodatkowe dni wolne od pracy.
Okresy odpoczynku.
Dyżur pracowniczy.
Ewidencjonowanie czasu pracy.
Omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących czasu pracy.


Dzień II

Moduł 7. Urlopy pracownicze oraz zwolnienia od pracy:
Rodzaje w tym: wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, dla pracowników niepełnosprawnych, płatne i bezpłatne.
Prawo do pierwszego urlopu w życiu.
Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady wyliczania.
Udzielenie urlopu wypoczynkowego.
Zasada proporcjonalnego udzielania urlopu wypoczynkowego.
Przerywanie urlopu wypoczynkowego.
Urlop na żądanie.
Zasady naliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Moduł 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, w tym :
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych,
Ochrona wynagrodzenia za pracę,
Wynagrodzenie za czas choroby,
Wynagrodzenie za czas urlopu,
Wynagrodzenie za czas przestoju.

Moduł 9. Bieżące orzecznictwo związane z prawem pracy.

Moduł 10. Dokumentacja kadrowa:
Podstawowa dokumentacja pracownicza
Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
Dokumenty związane z ZUS i US,
Ewidencja czasu pracy,
Inne ewidencje obowiązkowe i pomocnicze,
Dokumentacja kadrowa w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych,
Archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji,
Odpowiedzialność pracodawcy za brak lub niezgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej.


Dzień III

Moduł 11. Program Płatnik
Podstawowe informacje o programie - wymagania sprzętowe, instalacja, parametry techniczne, parametry indywidualne.
Menu główne
Płatnik składek – zmiana, uzupełnianie i korekta danych
Tworzenie kartotek osób ubezpieczonych, aktualizacja i modyfikacja
Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe – różne metody ich tworzenia, weryfikowania i zapisywania
Przesyłanie dokumentów do ZUS – tworzenie zestawów, ich weryfikacja i wysyłka.
Pobieranie i rejestracja potwierdzeń – sposoby, zasady i terminy
Obsługa bazy danych, archiwizacja dokumentów.

Moduł 12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
Podsumowanie najistotniejszych zagadnień poruszanych w toku szkolenia
Pytania i wątpliwości Uczestników.
Wręczenie certyfikatów.Jeśli interesują Cię zagadnienia, poruszane w jednym z trzech dni szkoleniowych – wybierz tylko ten dzień!
Udział w dowolnie wybranym dniu szkolenia jest możliwy!


Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Metody szkoleniowe dopasowujemy do tematu, zagadnień, treści i celu zajęć ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego. Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników w jego realizację i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie posiadają, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.


Koszt szkolenia: 1750.00 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia:
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę,
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.


Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.
Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Czas trwania

3 dni (24 godz.)

Prelegenci

Cytat
Trenerka szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr, wynagrodzeń, zagadnień związanych z ZUS. Magister ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów „Business coaching”.

Od kilkunastu lat na stanowisku głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Współpracuje z firmami działającymi w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej oferując im zarówno bieżące wsparcie jak również audyty związane z prawem pracy. Uczestniczy w procesach rekrutacyjnych.
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zagadnień szeroko związanych z finansami, księgowością i prawem pracy, umiejętnie dostosowując zakres materiału do potrzeb grupy.

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 30 kwietnia 2014
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 30 kwietnia 2014
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 30 kwietnia 2014
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 30 kwietnia 2014
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

61-218 Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2014
Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1750 PLN
Cena zawiera:
  • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.
Zapisz się

Organizator

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny
Łacnowa 58/11
woj. wielkopolskie
Abilit Szkolenia i Doradztwo – działamy, ponieważ jesteśmy pasjonatami tworzenia procesów pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji. Istniejemy, ponieważ poszerzamy horyzonty i budujemy strategie. Wszystko, co robimy, robimy z zaa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny Łacnowa 58/11
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!