Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/problemy-wdrazania-reformy-systemu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-40028-id270

Informacje o konferencji

 • Problemy wdrażania reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


  ID konferencji: 40028
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Administracja Prawo
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  http://www.konferencja.lex.pl/odpadykomunalne/index.php?site=informacje
  .
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem http://www.konferencja.lex.pl/odpadykomunalne/index.php?site=program
 • Organizator konferencji:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

1 stycznia br. weszły w życie przepisy reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza ogromne zmiany w regulacjach, niestety zawiera również liczne wady, które utrudniają jej stosowanie. Celem konferencji jest prezentacja propozycji rozwiązań praktycznych problemów wdrażania nowych regulacji.

Do zaprezentowania w trakcie konferencji problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w nowej rzeczywistości prawnej zaproszeni zostali znawcy omawianej problematyki. Wiedza, która zostanie przekazana w trakcie konferencji ułatwi Państwu organizowanie nowego systemu w tym w szczególności: pisanie uchwał, planowanie przetargów, egzekwowanie opłat oraz szacowanie wartości przetargów. Zapoznamy Państwa również z narzędziami informatycznymi wspierającymi liczne nowe zadania. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w konferencji da Państwu silne podstawy merytoryczne do skutecznego wdrożenia reformy.

Konferencja skierowana jest do:

konferencja otwarta

Program konferencji:

Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem http://www.konferencja.lex.pl/odpadykomunalne/index.php?site=program

Informacje o prelegentach:

Koordynacja merytoryczna programu konferencji - dr Marek Goleń, ekspert Związku Miast Polskich w zakresie gospodarki komunalnej, autor opinii Biura Analiz Sejmowych do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy, obserwator procesu legislacyjnego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 421 +

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwa kawowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

bezpłatnie dostęp do publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska (dostęp na 27 dni), dostęp od 09.05.2012 r. po otrzymaniu e-mailem kodu aktywacyjnego
za 1 zł poradnik on – line: Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (o wartości rynkowej 49 zł brutto)

Wydarzenie: Problemy wdrażania reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi