Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/specjalista-ds-zamowien-publicznych-certyfikowany-3-dniowy-warsztat-praktyczny-55609-id47187

Informacje o konferencji

 • Specjalista ds. zamówień publicznych – certyfikowany 3 dniowy warsztat praktyczny.


  ID konferencji: 55609
  Typ: Konferencje
  Kategoria:
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (24 godz.)
 • Organizator konferencji:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- przygotować uczestników szkolenia do pełnienia roli Specjalisty ds. Zamówień Publicznych ze szczególnym naciskiem na stronę praktyczną
- wyposażyć Uczestników w kwalifikację pozwalające na prawidłowe przygotowywanie ofert przetargowych, sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej, kompleksową obsługę postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
- przedstawić najistotniejszych problemy proceduralne, z jakimi Uczestnicy mogą się spotkać.
- przeanalizować najnowsze orzecznictwo w zakresie naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- wypracować z Uczestnikami w praktyce wiedzę traktującą w sposób szczegółowy kluczowe obszary zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- praktyczną wiedzę o zasadach przygotowywania i udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych
- kwalifikacje pozwalające na prawidłowe sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywani dokumentacji przetargowej oraz pozostałych czynności związanych z zawarciem umowy o zamówienie publiczne
- cenne umiejętności poszukiwane przez pracodawców
- możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej uzupełnionej licznymi ćwiczeniami praktycznymi
- odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz szansę na skorzystanie z doświadczenia Eksperta prowadzącego i konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa doświadczenia zawodowego

Konferencja skierowana jest do:

Grupa docelowa:

Grupą osób, których dedykujemy niniejsze szkolenie są:
- osoby pracujące bądź zainteresowane pracą na samodzielnym stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych
- nowozatrudnieni pracownicy działów zamówień publicznych
- nowozatrudnieni pracownicy działów inwestycji, funduszy unijnych, kontroli i audytu
- pracownicy instytucji publicznych
- pracownicy jednostek służb mundurowych, służb zdrowia, urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej oraz pozostałych instytucji udzielających zamówień publicznych
- właściciele lub pracownicy przedsiębiorstw wdrażający się w rolę Wykonawcy zamówień publicznych
- pozostałe osoby, które w swojej codziennej pracy będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu udzielania/wykonywania zamówień publicznych

Program konferencji:

Program szkolenia:

Moduł 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Moduł 2. Zamówienia publiczne - czynności przygotowawcze:
Szacowanie wartości zamówienia:
- zasady
- błędy i sposoby ich uniknięcia
- orzecznictwo i doktryna
Szacowanie w ramach całorocznych planów zamówień;
Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych;
Dzielenie zamówienia na części;
Szacowanie wartości zamówienia usług i dostaw powtarzających się okresowo;
Specyfika szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:
- zasady
- błędy i sposoby ich uniknięcia
- orzecznictwo i doktryna za szczególnym naciskiem na opis dostawy komputerów i oprogramowania komputerowego

Moduł 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu, jako główne dokumenty w trybach podstawowych;
Warunki udziału w postępowaniu,
Żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Moduł 4. Zamówienie z wolnej ręki, jako tryb niekonkurencyjny.
Dopuszczalność zastosowania
Wymagana dokumentacja

Moduł 5. Pozostałe tryby udzielenia zamówienia i przesłanki ich wyboru.

Moduł 6. Ocena ofert.
Ocena ofert w zakresie spełniania warunku „równoważności”
Oferty składane wspólnie przez Wykonawców
Poprawianie omyłek w ofertach
Problemy prawne na określonych przykładach

Moduł 7. Korespondencja z Wykonawcami
Odpowiedzi na pytania
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów i pozostałe przypadki.

Moduł 8. Odrzucenie ofert i wykluczenie Wykonawców.
Powody odrzucenia ofert i ich skutki
Podstawy do wykluczenia Wykonawców
Sposoby postępowania.

Moduł 9. Rażąco niska cena, jako podstawa odrzucenia oferty
Sposób ustalenia
Zasady postępowania

Moduł 10. Zasady postępowania w przypadku zastosowania środków odwoławczych przez Wykonawcę;

Moduł 11. Zmiany umowy w trybie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Moduł 12. Skutki naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wymierzanie korekt finansowych w zamówieniach dofinansowanych
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Moduł 13. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.
Podsumowanie najistotniejszych zagadnień poruszanych w toku szkolenia
Pytania i wątpliwości Uczestników.Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym, ktozdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.


Metody szkoleniowe:

Metody szkoleniowe dopasowujemy do zagadnień ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego.

Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów wzbogaconych o panele dyskusyjne oraz szereg technik aktywizujących uczestników, wśród których wyróżniamy między innymi scenki sytuacyjne, dyskusje moderowaną, ćwiczenia indywidualne i w grupie. Aby skuteczniej zobrazować przedmiot szkolenia ujęty tam gdzie to konieczne w formie miniwykładu, przedstawimy inspirujące przykłady i analizy przypadków (case study).

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.


Koszt szkolenia:1600.00 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik uczestnika, skrypt, materiały ćwiczeniowe
- materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i ukończenie szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych danych. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.


Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Państwa pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651

www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl

mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Informacje o prelegentach:

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1600,0 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Specjalista ds. zamówień publicznych – certyfikowany 3 dniowy warsztat praktyczny.