Specjalista ds. zamówień publicznych – certyfikowany 3 dniowy warsztat praktyczny.

O konferencji

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- przygotować uczestników szkolenia do pełnienia roli Specjalisty ds. Zamówień Publicznych ze szczególnym naciskiem na stronę praktyczną
- wyposażyć Uczestników w kwalifikację pozwalające na prawidłowe przygotowywanie ofert przetargowych, sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej, kompleksową obsługę postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
- przedstawić najistotniejszych problemy proceduralne, z jakimi Uczestnicy mogą się spotkać.
- przeanalizować najnowsze orzecznictwo w zakresie naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- wypracować z Uczestnikami w praktyce wiedzę traktującą w sposób szczegółowy kluczowe obszary zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- praktyczną wiedzę o zasadach przygotowywania i udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych
- kwalifikacje pozwalające na prawidłowe sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywani dokumentacji przetargowej oraz pozostałych czynności związanych z zawarciem umowy o zamówienie publiczne
- cenne umiejętności poszukiwane przez pracodawców
- możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej uzupełnionej licznymi ćwiczeniami praktycznymi
- odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz szansę na skorzystanie z doświadczenia Eksperta prowadzącego i konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa doświadczenia zawodowego
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Grupą osób, których dedykujemy niniejsze szkolenie są:
- osoby pracujące bądź zainteresowane pracą na samodzielnym stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych
- nowozatrudnieni pracownicy działów zamówień publicznych
- nowozatrudnieni pracownicy działów inwestycji, funduszy unijnych, kontroli i audytu
- pracownicy instytucji publicznych
- pracownicy jednostek służb mundurowych, służb zdrowia, urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej oraz pozostałych instytucji udzielających zamówień publicznych
- właściciele lub pracownicy przedsiębiorstw wdrażający się w rolę Wykonawcy zamówień publicznych
- pozostałe osoby, które w swojej codziennej pracy będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu udzielania/wykonywania zamówień publicznych

Program konferencji

Program szkolenia:

Moduł 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

Moduł 2. Zamówienia publiczne - czynności przygotowawcze:
Szacowanie wartości zamówienia:
- zasady
- błędy i sposoby ich uniknięcia
- orzecznictwo i doktryna
Szacowanie w ramach całorocznych planów zamówień;
Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych;
Dzielenie zamówienia na części;
Szacowanie wartości zamówienia usług i dostaw powtarzających się okresowo;
Specyfika szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:
- zasady
- błędy i sposoby ich uniknięcia
- orzecznictwo i doktryna za szczególnym naciskiem na opis dostawy komputerów i oprogramowania komputerowego

Moduł 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu, jako główne dokumenty w trybach podstawowych;
Warunki udziału w postępowaniu,
Żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Moduł 4. Zamówienie z wolnej ręki, jako tryb niekonkurencyjny.
Dopuszczalność zastosowania
Wymagana dokumentacja

Moduł 5. Pozostałe tryby udzielenia zamówienia i przesłanki ich wyboru.

Moduł 6. Ocena ofert.
Ocena ofert w zakresie spełniania warunku „równoważności”
Oferty składane wspólnie przez Wykonawców
Poprawianie omyłek w ofertach
Problemy prawne na określonych przykładach

Moduł 7. Korespondencja z Wykonawcami
Odpowiedzi na pytania
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów i pozostałe przypadki.

Moduł 8. Odrzucenie ofert i wykluczenie Wykonawców.
Powody odrzucenia ofert i ich skutki
Podstawy do wykluczenia Wykonawców
Sposoby postępowania.

Moduł 9. Rażąco niska cena, jako podstawa odrzucenia oferty
Sposób ustalenia
Zasady postępowania

Moduł 10. Zasady postępowania w przypadku zastosowania środków odwoławczych przez Wykonawcę;

Moduł 11. Zmiany umowy w trybie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Moduł 12. Skutki naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wymierzanie korekt finansowych w zamówieniach dofinansowanych
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Moduł 13. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.
Podsumowanie najistotniejszych zagadnień poruszanych w toku szkolenia
Pytania i wątpliwości Uczestników.Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym, ktozdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.


Metody szkoleniowe:

Metody szkoleniowe dopasowujemy do zagadnień ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego.

Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów wzbogaconych o panele dyskusyjne oraz szereg technik aktywizujących uczestników, wśród których wyróżniamy między innymi scenki sytuacyjne, dyskusje moderowaną, ćwiczenia indywidualne i w grupie. Aby skuteczniej zobrazować przedmiot szkolenia ujęty tam gdzie to konieczne w formie miniwykładu, przedstawimy inspirujące przykłady i analizy przypadków (case study).

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.


Koszt szkolenia:1600.00 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik uczestnika, skrypt, materiały ćwiczeniowe
- materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i ukończenie szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych danych. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.


Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Państwa pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651

www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl

mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Czas trwania

3 dni (24 godz.)

Prelegenci

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zakopane

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 600
Cena zawiera:
  • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.
Zapisz się

Organizator

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny
Łacnowa 58/11
woj. wielkopolskie
Abilit Szkolenia i Doradztwo – działamy, ponieważ jesteśmy pasjonatami tworzenia procesów pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji. Istniejemy, ponieważ poszerzamy horyzonty i budujemy strategie. Wszystko, co robimy, robimy z zaa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny Łacnowa 58/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!