Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/strategie-promocyjne-i-reklamowe--psychologia-reklamy-51879-id14964

Informacje o konferencji

 • Strategie promocyjne i reklamowe . Psychologia reklamy


  ID konferencji: 51879
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Marketing, reklama, PR
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Atrium Centrum
  al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 17:00
 • Organizator konferencji:

  Akademia Marketingu ATRIUM
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Szkolenie omawia psychologiczne mechanizmy decydujące o skuteczności reklamy, case studies. Uczy umiejętności doboru odpowiednich strategii promocyjnych do danej marki lub produktu.
Zapoznaje z wybranymi metodami badania skuteczności reklamy, możliwych do zastosowania we własnej pracy zawodowej.

Konferencja skierowana jest do:

- pracowników kreatywnych agencji reklamowych
- osób, które zajmują się lub zamierzają zajmować się promocją firmy i zamawiają reklamy dla swojej firmy
- osób, które tworzą reklamy i chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia skutecznej reklamy – od strony mechanizmów psychologicznych.

Program konferencji:

1. Spójność komunikatów.

Kiedy wybrać komunikat szokujący i zaskakujący, a kiedy komunikat oparty na cechach produktu, korzyściach – dopasowany do reklamowanego produktu?
Jak dobierać elementy przekazu perwswazyjnego, aby jak najwięcej wspólnych skojarzeń powstało między nimi?
W jaki sposób spójność komunikatu wpływa na nastawienie emocjonalne i zapamiętywanie komunikatu?

2. Zasady neuropsychologii w spostrzeganiu – skuteczność przekazów obrazowych i werbalnych.

Kiedy bardziej skuteczny jest przekaz obrazowy a kiedy werbalny?
Jak dobierać proporcje między nimi, kiedy stawiać na tekst, a kiedy kłaść nacisk na obraz?
Obraz jest łatwiejszy w odbiorze od tekstu, ale tekst wymaga głębszego przetwarzania, a dzięki temu jest lepiej monitorowana przez umysł. Jak wykorzystać to przy tworzeniu reklam?

3. Pozytywne działanie emocji negatywnych – zyski i straty.

Emocje negatywne ułatwiają zapamiętywanie komunikatu, ale emocje pozytywne powodują przeniesienie ich na produkt lub usługę i lepsze jej spostrzegania, budzenie sympatii.
Kiedy bardziej skuteczne jest odwoływanie się do zysków i satysfakcji z zakupu, a kiedy lepiej odwołać się do unikania straty z powodu braku posiadania produktu?

4. Zniekształcenia pamięciowe – złudzenia na sprzedaż.

Pamięć ulega zniekształceniom tak mocno, że zostają do niej włączone wyobrażenia i zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Takim zniekształceniem jest wsteczne kształtowanie pamięci: pamięć doświadczenia może zostać zmieniona przez później napływającą informację.

Jak wykorzystać to zniekształcenie w reklamie i promocji?
Jak poprawić nadszarpniętą reputację marki i kiedy ten zabieg będzie skuteczny?
Każdy z punktów szkolenia omawiany jest na podstawie kilku case studies.

http://szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/strategie-promocyjne-i-reklamowe/

Informacje o prelegentach:

Dr Karolina Janiszewska
Ekspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.
Współautorka książek: Strategia reklamowa, Wiedza o reklamie, Zarządzanie marką oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku. Podpisuje się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzi z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad oraz certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie przez stronę www.szkoleniaatrium.pl

Wydarzenie: Strategie promocyjne i reklamowe . Psychologia reklamy