Systemy klasy EZD w Polsce

O konferencji

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. planuje na dzień 29 listopada 2022 r. organizację konferencji pod roboczym tytułem: Systemy klasy w EZD w Polsce - prezentacje oferowanych systemów. Prawny obowiązek czy możliwość wdrożenia systemu EZD?

Podmioty publiczne, w szczególności urzędy administracji publicznej, coraz częściej decydują się na wdrożenie systemu klasy EZD poszukując najlepszych dla siebie rozwiązań. Wdrożenie wynika z chęci i konieczności usprawnienia zarządzania dokumentacją, usprawnienia komunikacji elektronicznej z innymi podmiotami i osobami fizycznymi, przygotowania do wdrożenia nowych wymagań prawnych dotyczących doręczeń elektronicznych, które narzucają pewne wymagania prawne i techniczne związane z tworzeniem, doręczaniem pism.

Ale wdrożenie systemu EZD może zostać narzucone również wprost przepisami prawa. Pojawiły się bowiem projekty przepisów zmierzające do nałożenia na podmioty publiczne – tj. organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne – obowiązku realizacji zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją, będącego systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Obowiązek wdrożenia systemu EZD może objąć ok. 27 tysięcy podmiotów publicznych. Tym samym olbrzymia liczba podmiotów stanie przed decyzją dotyczącą wyboru systemu klasy EZD.

W ramach konferencji proponujemy producentom systemów prezentację własnego rozwiązania teleinformatycznego. Prezentacja funkcjonalności systemu EZD winna być przeprowadzona w oparciu o checklistę zamieszczoną w zakładce „program”. Dajemy również możliwość zaprezentowania dodatkowych rozwiązań, wybranych przez producentów. Przewidujemy dla każdego z wykonawców dokładnie 30 minut na uruchomienie systemu na żywo i zaprezentowanie go.

Konferencja da możliwość porównania różnych systemów EZD i pozwoli w ciągu jednego dnia zapoznać się z oferowanymi rozwiązaniami. Prezentacje zostaną poprzedzone i uzupełnione wykładami merytorycznymi dotyczącymi prawnych i organizacyjnych wymagań elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wykłady i moderowanie wydarzenia powierzamy Arturowi Prasalowi oraz Jolancie Rybińskiej, naszym wieloletnim współpracownikom - specjalistom w zakresie postępowania z dokumentem elektronicznym w administracji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja jest przeznaczona dla przedstawicieli podmiotów publicznych – organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych, archiwistów, koordynatorów czynności kancelaryjnych, informatyków, osób odpowiedzialnych za organizację urzędu.

Program konferencji

Lista funkcjonalności systemu EZD przewidzianych do prezentacji. Jeżeli system nie posiada lub nie jest możliwe zaprezentowanie z innych przyczyn wskazanych funkcjonalności należy wyraźnie wskazać to na początku lub w trakcie prezentacji

 1. rejestracja przesyłki wpływającej w postaci:
  • papierowej
  • elektronicznej emaila, ESP
 2. rejestracja dokumentu papierowego w składzie chronologicznym, wypożyczenie dokumentu, wycofanie dokumentu ze składu
 3. rozdzielenie przesyłek z pkt 1 a-b - przekazanie na osobę lub na komórkę
 4. dekretacja przesyłki na jedną osobę, na wiele osób, treść dekretacji
 5. rejestracja sprawy:
  • papierowej – pomocniczej
  • elektronicznej
  • zawieszenie sprawy
  • zakończenie sprawy
  • wznowienie sprawy
  • zmiana znaku sprawy w wyniku reorganizacji komórki
 6. weryfikacja podpisu elektronicznego – przesyłka z pkt 1b
 7. współpraca komórek organizacyjnych w ramach akt jednej sprawy
 8. przygotowanie pisma w sprawie elektronicznej, akceptacja (w tym podpis elektroniczny) do wysyłki:
  • list polecony z ZPO i
  • doręczenie elektroniczne przez ePUAP
 9. wygenerowanie paczki eADM – prezentacja paczki eADM
 10. przekazanie sprawy elektronicznej do archiwum zakładowego
 11. wygenerowanie paczki archiwalnej – prezentacja paczki archiwalnej
 12. brakowanie dokumentacji

Omówienie silnych stron systemu - dodatkowe funkcjonalności wybrane przez Wykonawcę systemu.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Informacje już wkrótce!

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniach do 18 listopada
824
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 850 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
921
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 950 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
dla przedstawicieli biznesu
1 455
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 500 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!