Szkolenie: WALNE ZGROMADZENIE / ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH - PROCEDURY PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEBIEGIEM w Zakopanem

O konferencji

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawno – organizacyjnych związanych z procedurami przygotowania i przebiegiem walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników oraz orzecznictwa SN w tym przedmiocie.
Kto powinien wziąć udział?
zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, osób odpowiedzialnych za obsługę organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych

Program konferencji

1. Kompetencje władz spółki związane z wz/zw.
* Kompetencje zarządu
* Kompetencje rady nadzorczej
* Kompetencje wz/zw

2. Przygotowanie WZ/ZW
* Dokumenty na wz/zw
* Sprawozdanie zarządu.
* Sprawozdanie rady nadzorczej
* Dokumenty finansowe
* Projekty uchwał – tryb przygotowania
* Tryb przyjęcia dokumentów: procedura podejmowania decyzji (umowa, statut, regulaminy, uchwały) , głosowania.
* Odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej , odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe.
* Przygotowania organizacyjne : przygotowanie do głosowań. lista uczestników.

3. Zwołanie wz/zw.
* Tryb zwołania.
* Zawiadomienia :treść zawiadomienia: porządek obrad, projekty uchwał * Doręczanie
zawiadomień * Ogłoszenia.
* Miejsce odbycia zgromadzenia.
* Zgromadzenie bez zwoływania, odwołanie WZ/ZW

4. Przebieg Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
* Rejestracja uczestników
* Pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
* Rozpoczęcie zgromadzenia
* Wybór komisji skrutacyjnej
* Wybór przewodniczącego obrad. Znaczenie przewodniczącego obrad
* Zatwierdzenie porządku obrad
* Głosowania.
* Treść uchwał i ich zmiana podczas obrad
* Tryb podejmowania uchwał
* Protokoły
* Udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
* Zaskarżanie uchwał
* Przerwy w obradach
* Zakończenie zgromadzenia
* Przechowywanie dokumentów.

5. Zagadnienia prawno – finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym wz/zw.
* Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
* Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.
* Podwyższenie ze środków własnych spółki .
* Podwyższenie zwykłe :tryby podwyższenia zwykłego , prawo poboru , podwyższenie w oparciu o kapitał autoryzowany (docelowy), przyczyny, postępowanie, walory .
* Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: przyczyny, postępowanie, skutki, walory postępowania
* Umorzenie udziałów / akcji: Cel umorzenia.
* Umorzenie umowne i przymusowe
* Umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego
* Umorzenie z czystego zysku.

6. Zasady nadzoru właścicielskiego
* Dobre praktyki dotyczące wz/zw.
* Dokumenty dotyczące nadzoru właścicielskiego.
* Udział pracowników w zarządzaniu: udział pracowników w zarządach, udział pracowników w radach nadzorczych
* Rady pracowników.

7. Ochrona interesów wspólników /akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych

Czas trwania

Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Zespół prawników – doradców w zakresie prawa handlowego, zawodowo zajmujących się prawem handlowym w praktyce funkcjonowania spółek, doświadczeni i sprawdzeni wykładowcy od wielu lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego oraz radców prawnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1786,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1748,00 zł netto + VAT)
1 880
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!