Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/szkolenie-walne-zgromadzenie--zgromadzenie-wspolnikow-w-spolkach-kapitalowych-procedury-prawne-i-organizacyjne-zwiazane-z-przygotowaniem-i-przebiegiem-w-zakopanem-55566-id71

Informacje o konferencji

 • Szkolenie: WALNE ZGROMADZENIE / ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH - PROCEDURY PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEBIEGIEM w Zakopanem


  ID konferencji: 55566
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Prawo
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r.(obiad)
 • Organizator konferencji:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawno – organizacyjnych związanych z procedurami przygotowania i przebiegiem walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników oraz orzecznictwa SN w tym przedmiocie.

Konferencja skierowana jest do:

zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, osób odpowiedzialnych za obsługę organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych

Program konferencji:

1. Kompetencje władz spółki związane z wz/zw.
* Kompetencje zarządu
* Kompetencje rady nadzorczej
* Kompetencje wz/zw

2. Przygotowanie WZ/ZW
* Dokumenty na wz/zw
* Sprawozdanie zarządu.
* Sprawozdanie rady nadzorczej
* Dokumenty finansowe
* Projekty uchwał – tryb przygotowania
* Tryb przyjęcia dokumentów: procedura podejmowania decyzji (umowa, statut, regulaminy, uchwały) , głosowania.
* Odpowiedzialność za sporządzenie dokumentów: odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członków rady nadzorczej , odpowiedzialność sporządzających dokumenty finansowe.
* Przygotowania organizacyjne : przygotowanie do głosowań. lista uczestników.

3. Zwołanie wz/zw.
* Tryb zwołania.
* Zawiadomienia :treść zawiadomienia: porządek obrad, projekty uchwał * Doręczanie
zawiadomień * Ogłoszenia.
* Miejsce odbycia zgromadzenia.
* Zgromadzenie bez zwoływania, odwołanie WZ/ZW

4. Przebieg Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników
* Rejestracja uczestników
* Pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu
* Rozpoczęcie zgromadzenia
* Wybór komisji skrutacyjnej
* Wybór przewodniczącego obrad. Znaczenie przewodniczącego obrad
* Zatwierdzenie porządku obrad
* Głosowania.
* Treść uchwał i ich zmiana podczas obrad
* Tryb podejmowania uchwał
* Protokoły
* Udzielanie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
* Zaskarżanie uchwał
* Przerwy w obradach
* Zakończenie zgromadzenia
* Przechowywanie dokumentów.

5. Zagadnienia prawno – finansowe i podejmowanie istotnych decyzji nie związanych ze zwyczajnym wz/zw.
* Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.
* Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.
* Podwyższenie ze środków własnych spółki .
* Podwyższenie zwykłe :tryby podwyższenia zwykłego , prawo poboru , podwyższenie w oparciu o kapitał autoryzowany (docelowy), przyczyny, postępowanie, walory .
* Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: przyczyny, postępowanie, skutki, walory postępowania
* Umorzenie udziałów / akcji: Cel umorzenia.
* Umorzenie umowne i przymusowe
* Umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego
* Umorzenie z czystego zysku.

6. Zasady nadzoru właścicielskiego
* Dobre praktyki dotyczące wz/zw.
* Dokumenty dotyczące nadzoru właścicielskiego.
* Udział pracowników w zarządzaniu: udział pracowników w zarządach, udział pracowników w radach nadzorczych
* Rady pracowników.

7. Ochrona interesów wspólników /akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych

Informacje o prelegentach:

Zespół prawników – doradców w zakresie prawa handlowego, zawodowo zajmujących się prawem handlowym w praktyce funkcjonowania spółek, doświadczeni i sprawdzeni wykładowcy od wielu lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego oraz radców prawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1880.00 zł netto (2312.40 zł brutto) 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1786,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1748,00 zł netto + VAT)

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie: WALNE ZGROMADZENIE / ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH - PROCEDURY PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEBIEGIEM w Zakopanem