Konferencja

Szkolenie: WINDYKACJE NALEŻNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PROCEDURZE SĄDOWEJ I POLUBOWNEJ w Zakopanem

O konferencji

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o stan prawny 2014r. z prawnymi możliwościami zapewniającymi umiejętny dobór odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów (strategicznych i masowych) uwzględniającej realia obrotu gospodarczego, zwłaszcza w zakresie praktyk nieuczciwych dłużników a przede wszystkim przygotowanie skutecznej windykacji należności podczas nawiązywania kontaktów handlowych.
Kto powinien wziąć udział?
prawników, pracowników działów finansowo-księgowych, indywidualnych przedsiębiorców oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 . w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program konferencji

I. OCENA RYZYKA ZAWIERANYCH TRANSAKCJI Z POTENCJALNYM KLIENTEM AŻEBY SKUTECZNIE ODZYSKAĆ PIENIĄDZE OD DŁUŻNIKÓW NA DRODZE POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO
* przyczyny powstawania zadłużenia, czyli dlaczego klienci nie płacą w terminie?
* jak zmniejszyć ryzyko powstawania przeterminowanych należności?
* jak ocenić ryzyko zawieranych transakcji z potencjalnym klientem?
* jak monitorować kondycję finansową klientów?
* polubowne narzędzia windykacji
* rola Krajowego Rejestru Długów w procesie prewencji i windykacji - praktyczne wykorzystanie przez przedsiębiorcę
* proces windykacji w firmie - jak opracować ścieżki windykacyjne?

II. SKUTECZNA WINDKACJA NALEŻNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
1. Zabezpieczenie dochodzenia należności podczas nawiązywania kontaktów gospodarczych:
* formy prowadzonej działalności gospodarczej * zasady reprezentacji uczestników obrotu* umowne klauzule zabezpieczające skuteczne dochodzenia należności
2. Przymusowe dochodzenie wykonania zobowiązań przez przedsiębiorcę na drodze postępowania sądowego:
* uprawnienia i obowiązki wierzyciela - przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym * procesowe ograniczenia dowodowe i skutki * czynności zmierzające do szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania sądowego * szczególne obowiązki przedsiębiorcy jako uczestnika postępowania sądowego w świetle kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
*zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym
*konsekwencje ustawy z dnia z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.
* elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce przedsiębiorcy : korzyści i konsekwencje
*europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych
*europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
3. Pozasądowe dochodzenie należności w obrocie gospodarczym
4. Przygotowanie egzekucji z majątku przedsiębiorcy, wspólników spółki oraz z majątku małżonka dłużnika w praktyce
5. Dochodzenie należności wynikających z działalności przedsiębiorstwa wobec przedsiębiorców zagranicznych w Unii Europejskiej
6. Europejski Tytuł Egzekucyjny w praktyce obrotu gospodarczego

Czas trwania

Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r.(obiad)

21 godzin szkolenia

Prelegenci

Cytat
Wiceprezes Sądu Okręgowego, cywilista, wieloletni praktyk, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wykładni obowiązujących regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Wysoko ceniony Wykładowca przez uczestników szkoleń

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 stycznia 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1805,00 zł netto + VAT)
1900 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!