Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/szkolenie-windykacje-naleznosci-praktyczne-aspekty-windykacji-naleznosci-w-procedurze-sadowej-i-polubownej-w-zakopanem-55565-id71

Informacje o konferencji

 • Szkolenie: WINDYKACJE NALEŻNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PROCEDURZE SĄDOWEJ I POLUBOWNEJ w Zakopanem


  ID konferencji: 55565
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Prawo
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r.(obiad)

  21 godzin szkolenia
 • Organizator konferencji:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników szkolenia w oparciu o stan prawny 2014r. z prawnymi możliwościami zapewniającymi umiejętny dobór odpowiedniej techniki egzekucyjnej w stosunku do konkretnych kontrahentów (strategicznych i masowych) uwzględniającej realia obrotu gospodarczego, zwłaszcza w zakresie praktyk nieuczciwych dłużników a przede wszystkim przygotowanie skutecznej windykacji należności podczas nawiązywania kontaktów handlowych.

Konferencja skierowana jest do:

prawników, pracowników działów finansowo-księgowych, indywidualnych przedsiębiorców oraz osób zajmujących się windykacją należności w firmie.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 . w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program konferencji:

I. OCENA RYZYKA ZAWIERANYCH TRANSAKCJI Z POTENCJALNYM KLIENTEM AŻEBY SKUTECZNIE ODZYSKAĆ PIENIĄDZE OD DŁUŻNIKÓW NA DRODZE POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO
* przyczyny powstawania zadłużenia, czyli dlaczego klienci nie płacą w terminie?
* jak zmniejszyć ryzyko powstawania przeterminowanych należności?
* jak ocenić ryzyko zawieranych transakcji z potencjalnym klientem?
* jak monitorować kondycję finansową klientów?
* polubowne narzędzia windykacji
* rola Krajowego Rejestru Długów w procesie prewencji i windykacji - praktyczne wykorzystanie przez przedsiębiorcę
* proces windykacji w firmie - jak opracować ścieżki windykacyjne?

II. SKUTECZNA WINDKACJA NALEŻNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
1. Zabezpieczenie dochodzenia należności podczas nawiązywania kontaktów gospodarczych:
* formy prowadzonej działalności gospodarczej * zasady reprezentacji uczestników obrotu* umowne klauzule zabezpieczające skuteczne dochodzenia należności
2. Przymusowe dochodzenie wykonania zobowiązań przez przedsiębiorcę na drodze postępowania sądowego:
* uprawnienia i obowiązki wierzyciela - przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym * procesowe ograniczenia dowodowe i skutki * czynności zmierzające do szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania sądowego * szczególne obowiązki przedsiębiorcy jako uczestnika postępowania sądowego w świetle kolejnych nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
*zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym
*konsekwencje ustawy z dnia z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.
* elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce przedsiębiorcy : korzyści i konsekwencje
*europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych
*europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
3. Pozasądowe dochodzenie należności w obrocie gospodarczym
4. Przygotowanie egzekucji z majątku przedsiębiorcy, wspólników spółki oraz z majątku małżonka dłużnika w praktyce
5. Dochodzenie należności wynikających z działalności przedsiębiorstwa wobec przedsiębiorców zagranicznych w Unii Europejskiej
6. Europejski Tytuł Egzekucyjny w praktyce obrotu gospodarczego

Informacje o prelegentach:

Wiceprezes Sądu Okręgowego, cywilista, wieloletni praktyk, posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wykładni obowiązujących regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Wysoko ceniony Wykładowca przez uczestników szkoleń

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1900.00 zł netto (2337.00 zł brutto) 5 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1805,00 zł netto + VAT)

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie: WINDYKACJE NALEŻNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PROCEDURZE SĄDOWEJ I POLUBOWNEJ w Zakopanem