Konferencja

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

O konferencji

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego. To wyjątkowa Konferencja organizowana w ramach obchodów stulecia niepodległości, biorąca udział w rządowym programie ,,Niepodległa“.
Cele konferencji
1.Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
2.Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
3.Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4.Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
5.Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
6.Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
7.Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
8.Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
Kto powinien wziąć udział?
Skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
- podlegających obowiązkowej ochronie,
- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym
oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.
Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.
Obrady VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego poprzedzają VIII Europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw.

Program konferencji

Tematyka konferencji
1.Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski.
2.Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
3.Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
4.Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
5.Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
6.Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
7.Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
8.Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
9.Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
10.Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
11.Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
12.Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
13.Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
14.Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
15.RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
16.Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
17.Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
18.Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Czas trwania

8h-10h

Prelegenci

Cytat
Eksperci

Gdzie i kiedy

Ossa 3 - 5 października 2018
Hotel Ossa Congress & Spa

96-200 Ossa

Ossa 1

woj. łódzkie

Weź udział

Cena 1
netto
2100 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie
Weź udział

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność 2100 zł netto

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8/10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!