Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/viii-konferencja-bezpieczenstwa-narodowego-70406-id11

Informacje o konferencji

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego. To wyjątkowa Konferencja organizowana w ramach obchodów stulecia niepodległości, biorąca udział w rządowym programie ,,Niepodległa“.
Cele konferencji
1.Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
2.Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
3.Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4.Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
5.Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
6.Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
7.Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
8.Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Konferencja skierowana jest do:

Skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
- podlegających obowiązkowej ochronie,
- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym
oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.
Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.
Obrady VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego poprzedzają VIII Europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw.

Program konferencji:

Tematyka konferencji
1.Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski.
2.Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
3.Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
4.Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
5.Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
6.Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
7.Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
8.Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
9.Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
10.Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
11.Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
12.Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?
13.Relacja rozwoju cywilizacyjnego (Przemysł 4.0) w stosunku do zagrożeń bezpieczeństwa.
14.Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
15.RODO przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
16.Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
17.Sesja tematyczna „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
18.Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

Informacje o prelegentach:

Eksperci

Wydarzenia towarzyszące:

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2100 netto

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność 2100 zł netto

Wydarzenie: VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego