Konferencja

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

O konferencji

Celem szkolenia jest:
-poznanie uwarunkowań sukcesu kierownika (identyfikacji umiejętności i cech dobrego przywódcy, rozpoznanie stylów przywództwa i dostosowywania ich do sytuacji)
-doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi, takich jak m.in.: wyznaczania celów, delegowania zadań, motywowania i oceniania pracowników, poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami, kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz wszystkich zainteresowanych.

Program konferencji

I. STYLE KIEROWANIA
1. Funkcje kierownika: * planowanie * organizowanie * przewodzenie * kontrolowanie,
2. Wymiary przywództwa: * wspieranie * nacisk na cele * sprzyjanie interakcjom * ułatwianie pracy
3. Style kierowania a charakter zespołu,
4. Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania
5. Kontrakt psychologiczny w organizacji i jego znaczenie

II. BUDOWANIE POROZUMIENIA - SPRAWNA KOMUNIKACJA JAKO WARUNEK EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
1. Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji. Przeszkody w komunikacji
2. Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi: * płaszczyzna rzeczowa * ujawnianie siebie * ujawnianie relacji wzajemnej * apel czyli słuchanie czworgiem uszu,
3. Techniki dobrego porozumiewania się: * aktywne słuchanie * komunikat typu „Ja" * trafne zadawanie pytań * komunikacja „miękka"
4. Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań: * zasady krytyki konstruktywnej
5. Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń

III. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY
1. Sposoby wywierania wpływu na innych. Etyczne i psychologiczne aspekty,
2. Istota motywowania: * motywowanie jako podfunkcja zarządzania,
3. Cele życiowe i motywy podejmowania działań,
4. Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia,
5. Motywacja a dążenia i oczekiwania pracowników,
6. Motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju,
7. Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej. Motywowanie siebie do rozwoju,
8. Czynniki warunkujące skuteczne motywowanie

IV. UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA ZADAŃ I USPRAWNIEŃ JAKO WARUNEK POSZERZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
1. Wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania
2. Twarde i miękkie zasady delegowania,
3. Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień

V. OCENIANIE PRACOWNIKÓW
1. Oceny pracownicze jako bodziec motywacyjny i warunek motywowania,
2. Rozumienie kryteriów ewaluacyjnych: * konkretyzacja na przykładach,
3. Sytuacja psychologiczna człowieka ocenianego. Bariery w odbiorze informacji zwrotnych
4. Zjawiska psychologiczne zachodzące w procesie oceniania
5. Prawa oceniającego i ocenianego,
6. Prowadzenie rozmowy oceniającej,
7. Pięć wyróżników efektywnej dyskusji oceniającej

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Cytat
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ewaluator programów szkoleniowych i pracy innych trenerów. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności kierowniczych, komunikacji, budowania systemów motywacyjnych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 stycznia 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 października 2013
Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 lutego 2013
Archeion

31-150 Kraków

Świętego Filipa 23/6

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 lutego 2013
Archeion

31-150 Kraków

ul. Świętego Filipa 23/6

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 lutego 2013
Archeion

31-150 Kraków

Świętego Filipa 26/6

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 17 - 18 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 17 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 17 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 17 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 16 listopada 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 listopada 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

33-380 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

33-380 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

33-380 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

33-380 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 września 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 sierpnia 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 24 - 25 sierpnia 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 24 - 25 sierpnia 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 24 - 25 sierpnia 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 marca 2012
Hotel Czarny Potok*** lub Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 marca 2012
Sala szkoleniowa

00-012 Kraków

Świętego Filipa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 listopada 2010
Hotel Belvedere****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 listopada 2010
Hotel Belvedere****

Zakopane

xxx

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kazimierz Dolny 24 - 26 czerwca 2010
Bankowy Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy

00-000 Kazimierz Dolny

xxx

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 19 maja 2010
szczegóły 7 dni przed szkoleniem

Warszawa

szczegóły 7 dni przed szkoleniem

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22 - 24 lutego 2010
Hotel Belvedere ****

Zakopane

droga do białego 3

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
-
1990 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!