Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/warsztaty-umiejetnosci-menedzerskich-55569-id71

Informacje o konferencji

 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH


  ID konferencji: 55569
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pobyt: od 26.01.2014 r. (kolacja) do 29.01.2014 r. (obiad)
 • Organizator konferencji:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Celem szkolenia jest:
-poznanie uwarunkowań sukcesu kierownika (identyfikacji umiejętności i cech dobrego przywódcy, rozpoznanie stylów przywództwa i dostosowywania ich do sytuacji)
-doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi, takich jak m.in.: wyznaczania celów, delegowania zadań, motywowania i oceniania pracowników, poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami, kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników

Konferencja skierowana jest do:

Zapraszamy kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz wszystkich zainteresowanych.

Program konferencji:

I. STYLE KIEROWANIA
1. Funkcje kierownika: * planowanie * organizowanie * przewodzenie * kontrolowanie,
2. Wymiary przywództwa: * wspieranie * nacisk na cele * sprzyjanie interakcjom * ułatwianie pracy
3. Style kierowania a charakter zespołu,
4. Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania
5. Kontrakt psychologiczny w organizacji i jego znaczenie

II. BUDOWANIE POROZUMIENIA - SPRAWNA KOMUNIKACJA JAKO WARUNEK EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
1. Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji. Przeszkody w komunikacji
2. Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi: * płaszczyzna rzeczowa * ujawnianie siebie * ujawnianie relacji wzajemnej * apel czyli słuchanie czworgiem uszu,
3. Techniki dobrego porozumiewania się: * aktywne słuchanie * komunikat typu „Ja" * trafne zadawanie pytań * komunikacja „miękka"
4. Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań: * zasady krytyki konstruktywnej
5. Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń

III. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY
1. Sposoby wywierania wpływu na innych. Etyczne i psychologiczne aspekty,
2. Istota motywowania: * motywowanie jako podfunkcja zarządzania,
3. Cele życiowe i motywy podejmowania działań,
4. Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia,
5. Motywacja a dążenia i oczekiwania pracowników,
6. Motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju,
7. Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej. Motywowanie siebie do rozwoju,
8. Czynniki warunkujące skuteczne motywowanie

IV. UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA ZADAŃ I USPRAWNIEŃ JAKO WARUNEK POSZERZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW
1. Wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania
2. Twarde i miękkie zasady delegowania,
3. Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień

V. OCENIANIE PRACOWNIKÓW
1. Oceny pracownicze jako bodziec motywacyjny i warunek motywowania,
2. Rozumienie kryteriów ewaluacyjnych: * konkretyzacja na przykładach,
3. Sytuacja psychologiczna człowieka ocenianego. Bariery w odbiorze informacji zwrotnych
4. Zjawiska psychologiczne zachodzące w procesie oceniania
5. Prawa oceniającego i ocenianego,
6. Prowadzenie rozmowy oceniającej,
7. Pięć wyróżników efektywnej dyskusji oceniającej

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), ewaluator programów szkoleniowych i pracy innych trenerów. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności kierowniczych, komunikacji, budowania systemów motywacyjnych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990.00 zł netto (2447.70 zł brutto) -

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH