Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/xv-kongres-ochrony-informacji-niejawnych-biznesowych-i-danych-osobowych-62154-id11

Informacje o konferencji

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

www.ksoin.pl

Konferencja skierowana jest do:

www.ksoin.pl

Program konferencji:

I. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP.

Systemy bezpieczeństwa narodowego, a ochrona informacji niejawnych.
Zagrożenia wywiadowcze – kulisy działalności wywiadu gospodarczego.
Współczesne państwo i jego tajemnice.
Agentura wpływu – mit, czy rzeczywistość?
NIK o bezpieczeństwie informacji w kontekście kontroli ochrony danych.
II. AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. FUNKCJONOWANIE PIONÓW OCHRONY INFORMACJI.

Czy mamy nowoczesny system ochrony informacji niejawnych?
Kierownik jednostki organizacyjnej na nowe czasy, wyzwania i zagrożenia.
Rola i zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) oraz Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w trwającej IV rewolucji przemysłowej.
Problemy i sprawdzone rozwiązania obiegu dokumentów niejawnych.
Kancelarie tajne – praktyczne uwagi ich funkcjonowania.
Kulisy, mity i prawdy uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP).
Ochrona informacji niejawnych w wymianie międzynarodowej.
Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.
Innowacyjność ochrony informacji niejawnych.
III. EUROPEJSKA I KRAJOWA REFORMA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Dorobek 20-lecia obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce.
Jakie będą nowe standardy ochrony danych osobowych?
Jaka będzie skuteczność systemu ochrony danych osobowych?
Z praktyki zespołu audytorów – ochrona danych osobowych dziś i po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia unijnego.
Nowe wymagania stawiane przed inspektorami ochrony danych.
Obowiązki oraz uprawnienia inspektora danych osobowych na gruncie nowych przepisów RODO.
Czy dzisiejszy ABI, to jutrzejszy inspektor ochrony danych?
Jak nowe unijne prawo wpłynie i wpływa już na wykonywanie funkcji ABI?
Przewidywane relacje/współpraca inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym, a także organem nadzorczym.
Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych.
IV. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Standardy w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) – praktyczne porady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zasadnicze zmiany wprowadzone w 2016 roku.
V. OCHRONA INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH.

Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, wzrost czy spadek zagrożeń i dlaczego?
Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju.
Ochrona informacji i danych osobowych w umowach z kontrahentami – zabezpieczenia prawne i organizacyjne.
Kto tak naprawdę dba i chroni informacje biznesowe?
Jaki jest stan wiedzy prezesów i dyrektorów o ochronie informacji?
Kto i kiedy wdraża tajemnicę przedsiębiorstwa – jakie zyski, a jakie straty?
Czy ochrona informacji to tylko koszty, czy też zaplanowana inwestycja?
VI. NOWOCZESNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

Ranga i znaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001).
Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego – fundament budowy innowacyjnego systemu bezpieczeństwa.
Efektywność i zagrożenia procesu przetwarzania informacji – sprawdzone techniki zarządzania obiegiem informacji prawnie chronionych.
Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
Zabezpieczeń pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji.
Pokaz i prezentacja urządzeń i rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.
VII. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE i CYBERZAGROŻENIA.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 – główne założenia i cele.
Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – ogólne założenia i praktyczne uwagi.

Informacje o prelegentach:

Jako wykładowców i ekspertów zaprosiliśmy wybitnych naukowców, praktyków i ekspertów, przedstawicieli państwowych urzędów centralnych.

Partnerzy i sponsorzy konferencji:

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 zł netto pok. 1 os. + wyżywienie
  • 2100 zł netto pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

Cena obejmuje : wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Wydarzenie: XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych