Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/zmiany-w-podatku-vat-2014-54874-id71

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w ustawie o podatku VAT oraz przepisów wykonawczych wchodzących w życie od 1 stycznia 2014r.
Na szkoleniu:
· zostaną omówione zmiany związane z podatkiem VAT dotyczące nowego sposobu księgowania co wiąże się z koniecznością dostosowania umów z kontrahentami do nowych przepisów oraz systemów informatycznych do rozliczeń Vatu.
· dokonamy analizy znowelizowanych przepisów ustawy o VAT
· zostaną wskazane bieżące problemy praktyczne w zakresie podatku od towarów i usług z którymi borykają się przedsiębiorcy
Korzyści ze szkolenia:
Dzięki omówieniu zmian, jakie wchodzą w życie w 2014 oraz analizie stanowiska organów podatkowych i bieżących problemów podatników w tych kwestiach, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych zasad związanych z rozliczaniem VAT.
Szczególny nacisk zostanie położony na przewidywane wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów.

Konferencja skierowana jest do:

księgowych, pracowników biur rachunkowych, działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych

Program konferencji:

I. Zmieniony obowiązek podatkowy
1. Całkowicie nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – nowa zasada ogólna wraz z wyjątkami.
2. Obowiązek podatkowy dla dostaw towarów i usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
3. Obowiązek podatkowy w stosunku do czynności refakturowanych (np. refakturowanie mediów).
4. Stosowanie kursów waluty obcej dla celów VAT.

II. Faktury VAT
1. Zmiana roli faktury, jako dokumentu dla celów rozliczenia VAT.
2. Terminy wystawiania faktur.
3. Fakturowanie usług zwolnionych od VAT.
4. Faktury zbiorcze, a faktury za świadczenia ciągłe.

III. Nowe zasady określania podstawy opodatkowania
1. Elementy doliczane i pomijane w podstawie opodatkowania.
2. Korygowanie faktur oraz potwierdzanie faktur korygujących przez nabywcę.
3. Wątpliwości związane z ustalaniem podstawy opodatkowania, gdy wynagrodzenie ma postać świadczenia w naturze ( m. inn. barter i aporty wnoszone do spółek).

IV. Zasady odliczania podatku naliczonego VAT
1. Nowe warunki niezbędne do odliczenia podatku (posiadanie faktury oraz powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy).
2. Odliczanie w przypadku WNT i importu usług – zmienione zasady.
3. Terminy odliczania podatku.
4. Odliczenie VAT w przypadku samochodów innych niż ciężarowe.

V. Pozostałe zmiany
1. Sprzedaż towarów używanych a VAT.
2. Opodatkowanie eksportu towarów.

VI. Problemy praktyczne – interpretacje i orzeczenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 netto

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe i lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: ZMIANY W PODATKU VAT 2014