Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/analiza-danych-z-wykorzystaniem-vba-automatyzacja-raportowania-74949-id18686

Informacje o kursie

 • Analiza danych z wykorzystaniem VBA. Automatyzacja raportowania


  ID kursu: 74949
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- tworzyć aplikacje automatyzujące zadania związane z raportowaniem w Microsoft Excel,

- zautomatyzować wspomaganie wizualnej kontroli obszernych zestawów danych (z wykorzystaniem formatowania warunkowego),

- korzystać m.in. z autofiltra, tabeli przestawnych i funkcji daty/czasu, w celu automatyzacji swojej obsługi mechanizmów analitycznych,

- praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę, poprzez tworzenie gotowych zestawów procedur – narzędzi przydatnych do zastosowania w codziennej pracy.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w trakcie pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
 • chcą usprawnić analizy rozmaitych zestawów danych za pomocą języka VBA,
 • chcą poznać sposoby automatyzacji raportów i innych zadań wykonywanych w trakcie codziennej pracy.

Program kursu:

1. Wstęp do środowiska programistycznego:

 • dopasowywanie narzędzia do pracy z VBA,
 • nagrywanie makr,
 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • znaczenie kolorów w kodzie,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe,
 • praca z narzędziami programistycznymi ułatwiająca poprawianie kodu.

2. Podstawy Visual Basic for Applications:

 • stałe,
 • zmienne proste, tablicowe oraz obiektowe,
 • procedury,
 • funkcje,
 • zasięg zmiennych, procedur i funkcji,
 • tworzenie własnych, korzystanie z wbudowanych stałych – funkcji i procedur.

3. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • instrukcje warunkowe rozpoczynające się słowem kluczowym If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętle (For, Do, While, For Each i in.),
 • wcześniejsze zakończenie pętli (Exit).

4. Obsługa błędów:

 • rodzaje błędów,
 • wyświetlanie informacji o błędach zarówno domyślnych jak i własnych.

5. Importowanie danych:

 • pliki tekstowe (opcjonalnie),
 • skoroszyty (opcjonalnie),
 • sieć Web (opcjonalnie),
 • Access (opcjonalnie).

6. Obiekty skoroszytu i VBA – pokazanie możliwości wykorzystania automatyzacji. Przykładowe obiekty omawiane na kursie:

 • application,
 • workbook,
 • worksheet,
 • range,
 • cells,
 • różne sposoby nauki obiektów,
 • przykłady posługiwania się najważniejszym obiektem Microsoft Excel – obiektem Range (operacje na komórkach i zakresach danych).

7. Automatyzacja procesów analitycznych i raportowania:

 • formatowanie warunkowe,
 • autofiltr,
 • tabele przestawne,
 • funkcje daty/czasu.

8. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do napisania makra lub aplikacji, które zautomatyzują codziennie wykonywane przez nich czynności. Opcjonalnie, trener zasugeruje tematy ćwiczeń (treść zadań zostanie dostosowana do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników)

 • wykonanie raportu sprzedaży, w oparciu o dane z pliku tekstowego na podstawie szablonu dostarczonego przez trenera,
 • sporządzenie analizy statystycznej zarobków pracowników, w oparciu o skoroszyt, z wykorzystaniem tabeli przestawnej,
 • dokonanie podziału na osobne arkusze poszczególnych produktów, z uwzględnieniem regionu oraz kategorii,
 • stworzenie aplikacji, która porównuje kredyty bankowe i wybiera najlepszą opcję dla klienta,
 • wykonanie makra (dane – notowania giełdowe lub fundusze inwestycyjne), które w każdym skoroszycie wykona wykres określonej lub domyślnej liczby notowań,
 • wykorzystanie automatycznego tworzenia wykresów,
 • wykorzystanie automatycznego tworzenia tabel przestawnych.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1387 zł + 23% VAT cena promocyjna szkolania we wrześniu
 • 1460 zł + 23% VAT cena promocyjna szkolania w październiku

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Analiza danych z wykorzystaniem VBA. Automatyzacja raportowania