Compliance - tworzenie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnością

O kursie

Celem jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w komórce compliance oraz rozwój posiadanych kompetencji, umiejętności i wiedzy w zakresie compliance jak również do realizowania procesu zarządzania zgodnością w organizacji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wdrażania funkcji compliance w organizacji przez:

uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu compliance,
rozwinięcia umiejętności rozumienia potrzeb organizacji i zapewnienie adekwatnego systemu zarządzania compliance,
umiejętność efektywnego wdrożenia rozwiązań w celu zapewnienia zgodności z prawem,
zdobycie wiedzy o szczegółowych rozwiązaniach, w tym o zapobieganiu ryzyku niezgodności, przygotowania program compliance, jak również podstaw wiedzy o najistotniejszych dla compliance aktów prawnych.

W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów, przedstawione zostaną praktyczne i teoretyczne elementy procesu zarządzania zgodnością, rozumienia specyfiki compliance, zrozumienia priorytetów oraz zapewnienia istotnych warunków działania tej funkcji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Absolwent uzyskuje: 

 • Certyfikat Compliance Officer I Stopnia PIKW .
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych  oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  12 punktów. 
Kto powinien wziąć udział?

Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek compliance, audytu wewnętrznego, działu prawnego, governance, jak również dla pracowników jednostek HR, kontroli wewnętrznej, kontrolingu, zamówień publicznych, bezpieczeństwa, działów finansowych oraz dla osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo compliance. Kurs przeznaczony jest również jak również pracujących w działach organizacji, które są odpowiedzialne za procesy istotnie wyeksponowane na ryzyko wystąpienia niezgodności z prawem.

Program kursu

I Moduł - 10-11.05.2021

Compliance – uczciwość i staranność

 • Praktyczne wprowadzenie do zagadnień compliance – studium przypadku
 • Motywacje organizacji do zapewnienia zgodności
 • Compliance jako sposób wspierania zarządzania organizacją

 

Zakres działania compliance

 • Oczekiwania interesariuszy
 • Relacje z partnerami biznesowymi
 • Wymagania prawne i regulacyjne (wprowadzenie)

 

Istotne regulacje w zakresie compliance (1)

 • Ochrona danych osobowych.
 • Ochrona informacji firmowych
 • Zagrożenia związane z przestępczością IT

II Moduł 17-18.05.2021

Zarządzanie compliance

 • System Zarządzania Compliance w organizacjach
 • Zasady i rozwiązania zarządzania zgodnością

 

Etyka biznesu i kultura compliance

 • Priorytety i cele compliance
 • Aspekt kulturowy
 • Zapewnienie zgodności z prawem
 • Kodeks etyki, Kodeks postępowania
 • CSR

 

Istotne regulacje w zakresie compliance (2)

 • Przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesu

III Moduł 24-25.05.2021

Ryzyka compliance

 • Czym są ryzyka compliance?
 • Minimalizowanie ryzyka niezgodności
 • Działania prewencyjne
 • Program compliance
 • Koszty ryzyka niezgodności
 •  

Istotne regulacje w zakresie compliance (3)

 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Dyrektywa AML /CFT
 • Zmiana ustawy o ofercie publicznej

 

Szczegółowe rozwiązania regulacyjne w compliance

 • Wymagania SOX
 • Compliance w bankowości – Rekomendacja H, UOKIK

IV Moduł 26-27.05.2021

Istotne regulacje w zakresie compliance (4)

 • Przestępstwa gospodarcze
 • Odpowiedzialność karna menedżera
 • Zagrożenia związane z przestępczością IT

 

Brak zgodności (non compliance)

 • Czym są nadużycia, dlaczego do nich dochodzi, motywacje
 • Identyfikowanie nadużyć
 • Wyjaśnianie i wnioski

Repetytorium i egzamin 28.05.2021

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

Materiały udostępniane w trakcie szkolenia

 • Prezentacje wykładowców w formie elektronicznej
 • Materiały w formie elektronicznej na platformie e-learningowej

 

Czas trwania

9 dni

Prelegenci

Adam Chwalisz – MF, CGAP, CFE, CICA – Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej ( Skarbu Państwa). Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 12 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa)

 

Ewa Gąsiorowska - Mgr prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji.

 

Zainteresowania zawodowe: Compliance, przepisy antykorupcyjne i ich aplikacja w biznesie; zagadnienia publiczne i regulacyjne; wpływ otoczenia prawnego i regulacyjnego na działanie i strategie przedsiębiorstw; rozwój strategii firm, skuteczne wdrażanie strategii w przedsiębiorstwach; etyka biznesu i CSR; wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań dot. zapewnienia zgodności z prawem w przedsiębiorstwach.  

 

Jest Compliance Manager w globalnej firmie w branży logistycznej i transportowej.

 

Wcześniej: menedżer ds. compliance w dużej grupie kapitałowej w branży energetycznej, gdzie zrealizowała m.in. przygotowania koncepcję zarządzania compliance (Zgodnością z prawem) w Grupie, następnie doprowadzenie do wdrożenia tego systemu w kilkudziesięciu spółkach grupy, jak i na poziomie całej organizacji, w trzech filarach: (-) przeciwdziałanie niezgodności, nadużyciom: identyfikacja obowiązujących norm prawnych i regulacji wewnętrznych, identyfikacja ryzyk, przeglądy zgodności, edukacja pracowników i komunikacja, (-) identyfikacja zgłoszeń nieprawidłowości, w tym whistleblowing, (-) postępowania wyjaśniające.

We wcześniejszych latach doświadczenie w Vattenfall: m.in. Szef Pionu Środowiska w Regionie VF Continental/UK; wcześniej w Vattenfall SF Strategy & Sustainability, Environmental Strategic Development (piony działające na poziomie centrali koncernu); Vattenfall Poland – centrala firmy w Polsce, oraz w Vattenfall Heat Poland S.A.); udział w projektach Banku Światowego w dot. zamówień publicznych – PPOW oraz doświadczenie w firmie konsultingowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.

Rejestracja

Cena kursu online
za osobę
4 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

 

Zgłoszenia do: 07-05-2021 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!