Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:
- przetwarzać dane finansowe w Excelu: importowanie z różnych źródeł, grupowanie,
- obliczać stawkę amortyzacyjną środków trwałych,
- zaplanować budżet oraz przygotować prognozę finansową,
- zaprezentować dane za pomocą różnorodnych wykresów,
- dokonać oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.

Certyfikat
Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa
Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby, które:

 • znają podstawy programu Microsoft Excel,
 • przetwarzają głównie dane finansowo-księgowe,
 • chcą zdobyć wiedzę w zakresie analizy finansowej oraz budowy złożonych modeli pozwalających podejmować  decyzje w oparciu o dokładne i rzetelne dane,
 • chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów,
 • chcą poznać narzędzia Excela wspierające analizę finansową.

Program kursu

1. Zakres wykorzystania aplikacji MS Excel w controllingu.

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę controllingu:

 • zasady prawidłowego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,
 • wypełnianie serią danych,
 • malarz formatów.

3. Sposoby doskonalenia controllingu przy pomocy aplikacji MS Excel. Formatowanie warunkowe – zasady używania:

 • budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,
 • raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,
 • graficzne ujęcie danych.

4. Praca z danymi finansowymi:

 • ochrona danych – zasady zabezpieczania danych finansowych zgromadzonych w arkuszu MS Excel,
 • sprawne pobierania i konsolidacja danych finansowych w MS Excel,
 • zasady budowy bazy informacyjnej controllingu w MS Excel,
 • walidacja importowanych danych finansowych.

5. Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej:

 • błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,
 • używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł,
 • sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek,
 • wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami,
 • porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi,
 • funkcje matematyczne, logiczne, operacje na datach,
 • funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów.

6. Przetwarzanie danych tekstowych:

 • funkcje tekstowe - lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,
 • narzędzie Tekst jako kolumny.

7. Funkcje finansowe:

 • wykorzystanie funkcji do obliczeń amortyzacji,
 • modele amortyzacji,
 • kalkulator kredytowy,
 • obliczanie NPV, IRR,
 • ocena opłacalności projektów,
 • zmiana wartości pieniądza w czasie.

8. Amortyzacja:

 • liniowa,
 • degresywno-liniowa.

9. Statystyczna analiza danych.

10. Import danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel:

 • z plików tekstowych,
 • z baz danych,
 • ze stron internetowych,
 • szybkie oczyszczanie arkusza z „pozostałości” po imporcie.

11. Eksport danych z MS Excel do MS Word (np. sprawozdanie, raport).

12. Budżet:

 • planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy.

13. Prognozowanie finansowe:

 • wyciąganie wniosków na podstawie danych z przeszłości,
 • analiza regresji,
 • korelacja.

14. Oceny projektów inwestycyjnych:

 • metody statyczne,
 • metody dynamiczne (Analiza DCF),
 • wybór najlepszej inwestycji.

15. Analiza danych finansowych przy użyciu tabeli przestawnej:

 • zasady budowy i działania tabeli przestawnej,
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
 • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),
 • analiza wielkości i struktury zapasów,
 • analiza kosztów,
 • analiza zachowania się mierników finansowych w czasie.

16. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

17. Makropolecenia i automatyzacja pracy:

 • tworzenie własnej funkcji do pobierania danych z zamkniętych skoroszytów,
 • obsługa arkuszy budżetów przy pomocy formularzy użytkownika,
 • budowa własnych formularzy z wykorzystaniem narzędzi MS Excel/VBA,
 • konfigurowanie formularzy obsługi arkusza budżetu kosztów,
 • rozwiązania z zakresu raportowania,
 • tworzenie serii raportów cząstkowych dla kierowników centrów odpowiedzialności.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu
online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapis i wpłatę do 1.10
1 897
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
3 794
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!