Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-dla-ksiegowych-i-dla-pracownikow-dzialow-finansowych-74793-id18686

Informacje o kursie

Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł: - stosować najprzydatniejsze funkcje w pracy z danymi finansowymi, - korzystać z praktycznej wiedzy z obszaru wykorzystania Microsoft Excel do sortowania danych, - poprawnie wprowadzać dane finansowe i wyszukiwać błędy, - skutecznie zabezpieczać dane zawarte w arkuszach i skoroszytach, - tworzyć zestawiania danych na wykresach, - pracować z tabelami przestawnymi, - rejestrować podstawowe makra. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.   Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają Microsoft Excel na poziomie podstawowym,
 • pracują z danymi finansowymi i księgowymi,
 • chcą wykorzystywać funkcje i formuły przydatne w codziennej pracy,
 • chcą sprawnie wykonywać analizę finansową,
 • chcą profesjonalnie wizualizować zbiory danych,
 • chcą tworzyć przejrzyste raporty.

Program kursu:

1. Podstawowe zagadanienia z zakresu obsługi Microsoft Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie wybranych danych,
 • praktyczne zastosowanie skrótów klawiaturowych w pracy z danymi finansowymi,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • szybkie kopiowanie formatowania z narzędziem Malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą narzędzia Formatuj jako tabelę,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…: 

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze, 
 • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe i jego zastosowanie w codziennej pracy:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • formuła obliczająca VAT – wyszukiwanie błędu,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Zabezpieczenie arkusza i skoroszytu:

 • ochrona treści w arkuszu i skoroszycie,
 • weryfikacja poprawności danych.

5. Funkcje i formuły wykorzystywane w pracy z danymi finansowymi:

 • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
 • niezbędne funkcje obliczeniowe suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania pionowo – proste wykorzystanie,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Daty – funkcje i obliczenia:

 • sposoby formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Funkcje tekstowe i przetwarzanie tekstów:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, złącz.teksty, litery.wielkie, litery.małe, wartość,
 • korekta wprowadzonych danych z użyciem funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Wykorzystanie narzędzia Sumy częściowe:

 • praca z narzędziem Sumy częściowe,
 • sumowanie po kilku kategoriach.

9. Działania na wielu arkuszach i skoroszytach oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Konsolidacja danych.

11. Przygotowanie i edycja zestawień danych na wykresach:

 • zasady doboru typu wykresu i omówienie rodzajów,
 • tworzenie diagramów złożonych, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych przedstawianych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami,
 • profesjonalne formatowanie wykresów,
 • wstawianie obiektów SmartArt.

12. Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania:

 • sortowanie i zmiana klucza sortowania,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

13. Tabele przestawne:

 • definicja tabeli przestawnej,
 • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

14. Profesjonalny wydruk:

 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki, stopki,
 • drukowanie wykresów,
 • drukowanie dużych tabel,
 • drukowanie komentarzy,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Pierwsze kroki w świecie makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przypisanie makra pod przycisk.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 437 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel dla księgowych i dla pracowników działów finansowych