Excel dla księgowych i dla pracowników działów finansowych

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł: - stosować najprzydatniejsze funkcje w pracy z danymi finansowymi, - korzystać z praktycznej wiedzy z obszaru wykorzystania Microsoft Excel do sortowania danych, - poprawnie wprowadzać dane finansowe i wyszukiwać błędy, - skutecznie zabezpieczać dane zawarte w arkuszach i skoroszytach, - tworzyć zestawiania danych na wykresach, - pracować z tabelami przestawnymi, - rejestrować podstawowe makra. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.   Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • znają Microsoft Excel na poziomie podstawowym,
 • pracują z danymi finansowymi i księgowymi,
 • chcą wykorzystywać funkcje i formuły przydatne w codziennej pracy,
 • chcą sprawnie wykonywać analizę finansową,
 • chcą profesjonalnie wizualizować zbiory danych,
 • chcą tworzyć przejrzyste raporty.

Program kursu

1. Podstawowe zagadanienia z zakresu obsługi Microsoft Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie wybranych danych,
 • praktyczne zastosowanie skrótów klawiaturowych w pracy z danymi finansowymi,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • szybkie kopiowanie formatowania z narzędziem Malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą narzędzia Formatuj jako tabelę,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…: 

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze, 
 • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe i jego zastosowanie w codziennej pracy:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • formuła obliczająca VAT – wyszukiwanie błędu,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Zabezpieczenie arkusza i skoroszytu:

 • ochrona treści w arkuszu i skoroszycie,
 • weryfikacja poprawności danych.

5. Funkcje i formuły wykorzystywane w pracy z danymi finansowymi:

 • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
 • niezbędne funkcje obliczeniowe suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania pionowo – proste wykorzystanie,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Daty – funkcje i obliczenia:

 • sposoby formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Funkcje tekstowe i przetwarzanie tekstów:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, złącz.teksty, litery.wielkie, litery.małe, wartość,
 • korekta wprowadzonych danych z użyciem funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Wykorzystanie narzędzia Sumy częściowe:

 • praca z narzędziem Sumy częściowe,
 • sumowanie po kilku kategoriach.

9. Działania na wielu arkuszach i skoroszytach oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Konsolidacja danych.

11. Przygotowanie i edycja zestawień danych na wykresach:

 • zasady doboru typu wykresu i omówienie rodzajów,
 • tworzenie diagramów złożonych, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych przedstawianych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami,
 • profesjonalne formatowanie wykresów,
 • wstawianie obiektów SmartArt.

12. Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania:

 • sortowanie i zmiana klucza sortowania,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

13. Tabele przestawne:

 • definicja tabeli przestawnej,
 • zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

14. Profesjonalny wydruk:

 • widoki: podgląd podziału stron i układ strony,
 • ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
 • ukrywanie wierszy i kolumn,
 • podział na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki, stopki,
 • drukowanie wykresów,
 • drukowanie dużych tabel,
 • drukowanie komentarzy,
 • powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Pierwsze kroki w świecie makr:

 • rejestrowanie makra,
 • przypisanie makra pod przycisk.

Czas trwania

09:00-16:00
16 godzin lekcyjnych / 2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 28-29 wrzesień 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
437
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!