Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-formuly-i-funkcje-73297-id18686

Informacje o kursie

 • Excel formuły i funkcje


  ID kursu: 73297
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- sprawnie wprowadzać dane do komórek,

- formatować komórki z wprowadzonymi danymi,

- korzystać z formuł i funkcji programu,

- zastosować narzędzia programu MS Excel w praktyce.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

 • znają podstawy programu MS Excel,
 • chcą poznać formuły i funkcje MS Excel,
 • chcą poznać praktyczne zastosowanie Excela,
 • chcą wykorzystywać narzędzia programu w codziennej pracy.

Program kursu:

1. Podstawy programu MS Excel – powtórzenie:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • wprowadzanie danych za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…:

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • wypełnianie pustych komórek. 

3. Formatowanie warunkowe:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Codzienna praca z MS Excel – formuły i funkcje:

 • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
 • podstawowe funkcje obliczeniowe: suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne: jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania wyszukaj.pionowo – proste wykorzystanie,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

 • formatowanie dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu: dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • dzielenie tekstów według ilości znaków,
 • dzielenie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy pośrednie:

 • praca z narzędziem Sumy pośrednie,
 • sumowanie po kilku kategoriach.

9. Wykresy:

 • typy wykresów,
 • wykresy złożone, zakres danych,
 • edycja kolorów, układu i skali,
 • obiekty graficzne w wykresach,
 • dwie osie na wykresie,
 • obiekty typu SmartArt.

10. Połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami.
11. Praca z danymi:

 • sortowanie i filtrowanie danych,
 • Autofiltr,
 • filtrowanie ze znakiem *,
 • polecenia Znajdź/Zamień,
 • filtrowanie niestandardowe.

12. Tabele przestawne:

 • tabele przestawne – wstęp,
 • funkcje obliczeniowe w tabeli przestawnej,
 • grupowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych.

13. Ustawienia drukowania:

 • podział i układ stron,
 • wydruk wykresów,
 • wydruk dużych tabel,
 • ustawienia marginesów, stopki, nagłówka,
 • ukrycie wierszy oraz kolumn,
 • numerowanie i podział na strony.

14. Makra:

 • wprowadzenie,
 • rejestracja makra,
 • przypisywanie makra do przycisku.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 460 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel formuły i funkcje