Excel formuły i funkcje

O kursie

Po szkoleniu będziesz mógł:

- sprawnie wprowadzać dane do komórek,

- formatować komórki z wprowadzonymi danymi,

- korzystać z formuł i funkcji programu,

- zastosować narzędzia programu MS Excel w praktyce.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dla osób, które:

 • znają podstawy programu MS Excel,
 • chcą poznać formuły i funkcje MS Excel,
 • chcą poznać praktyczne zastosowanie Excela,
 • chcą wykorzystywać narzędzia programu w codziennej pracy.

Program kursu

1. Podstawy programu MS Excel – powtórzenie:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • wprowadzanie danych za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…:

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • wypełnianie pustych komórek. 

3. Formatowanie warunkowe:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Codzienna praca z MS Excel – formuły i funkcje:

 • adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
 • podstawowe funkcje obliczeniowe: suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne: jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • funkcja wyszukiwania wyszukaj.pionowo – proste wykorzystanie,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

 • formatowanie dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu: dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:

 • funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • dzielenie tekstów według ilości znaków,
 • dzielenie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy pośrednie:

 • praca z narzędziem Sumy pośrednie,
 • sumowanie po kilku kategoriach.

9. Wykresy:

 • typy wykresów,
 • wykresy złożone, zakres danych,
 • edycja kolorów, układu i skali,
 • obiekty graficzne w wykresach,
 • dwie osie na wykresie,
 • obiekty typu SmartArt.

10. Połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami.
11. Praca z danymi:

 • sortowanie i filtrowanie danych,
 • Autofiltr,
 • filtrowanie ze znakiem *,
 • polecenia Znajdź/Zamień,
 • filtrowanie niestandardowe.

12. Tabele przestawne:

 • tabele przestawne – wstęp,
 • funkcje obliczeniowe w tabeli przestawnej,
 • grupowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych.

13. Ustawienia drukowania:

 • podział i układ stron,
 • wydruk wykresów,
 • wydruk dużych tabel,
 • ustawienia marginesów, stopki, nagłówka,
 • ukrycie wierszy oraz kolumn,
 • numerowanie i podział na strony.

14. Makra:

 • wprowadzenie,
 • rejestracja makra,
 • przypisywanie makra do przycisku.

Czas trwania

2 dni
zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00

Prelegenci

 Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 12-13 październik 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
460
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

online na żywo z trenerem
wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!