Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-i-produktywna-praca-na-bazach-danych-73313-id18686

Informacje o kursie

 • Excel i produktywna praca na bazach danych


  ID kursu: 73313
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są: -prezentacja, -mini-wykład, -praca warsztatowa z komputerem, -ćwiczenia i case study, -praca indywidualna z trenerem. Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych Przed szkoleniem poprosimy Cię, abyś określił swoje oczekiwania w stosunku do kursu oraz przeprowadzimy analizę potrzeb. Na jej podstawie, nasz trener będzie mógł doradzić, jakie szkolenie będzie dla Ciebie odpowiednie. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych będzie także wskazówką, na które aspekty programowe położyć większy nacisk, aby szkolenie jak najlepiej rozwinęło Twoje umiejętności i jednocześnie zwiększyło efektywność Twojej pracy. Materiały szkoleniowe Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Dopasowanie i profesjonalizm w procesie szkoleniowym: -indywidualne stanowisko komputerowe, -analiza potrzeb szkoleniowych, -zajęcia w formie warsztatowej, -trenerzy praktycy z umiejętnością przekazywania wiedzy. Po szkoleniu otrzymasz: -certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015, -certyfikat w języku angielskim na życzenie, -opiekę poszkoleniową przez 12 miesięcy. Indywidualne podejście: -kameralna grupa szkoleniowa, -doświadczenie w zakresie obsługi szkoleń, -otwartość i elastyczność, -orientacja na potrzeby, -życzliwa i partnerska atmosfera Komfortowe warunki podczas szkolenia: -nowoczesne sale szkoleniowe, -bezpłatne WiFi, -szybki i nowoczesny sprzęt, -nocleg dla osób dojeżdżających (nie dotyczy zapisów na szkolenia odbywające się w Krakowie) – deklarację rezerwacji noclegu należy złożyć najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wyżywienie: -pyszny lunch*, -bardzo dobry catering* i kawa z ekspresu. *Specjalne wymagania dietowe (związane z nietolerancją pokarmową) należy zgłosić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po szkoleniu będziesz mógł: -efektywnie wykorzystywać zastosowanie programu MS Excel, -pracować na złożonych arkuszach danych, -korzystać z formuł i funkcji programu, -unikać błędów i rozumieć komunikaty, -tworzyć, formatować, analizować wielowymiarowe dane, -wykorzystać możliwości programu do własnych i praktycznych celów, -automatyzować zadania. Certyfikat Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową. Opieka poszkoleniowa Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

 • znają podstawowe zagadnienia MS Excel,
 • chcą nauczyć efektywnie wykorzystywać program MS Excel,
 • pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą poznać zaawansowane możliwości programu,
 • chcą tworzyć czytelne raporty, tabele, bazy danych.

Program kursu:

1. Efektywne korzystanie z Excela – zaawansowana edycja i formatowanie danych:

 • poruszanie się po arkuszu,
 • formatowanie,
 • dynamiczne obrazy danych,
 • statyczne obrazy danych,
 • ukrywanie danych,
 • formaty użytkownika,
 • zastosowanie stylów,
 • transpozycja,
 • pasek narzędzi Szybki dostęp – dostosowanie, dodawanie nowych poleceń,
 • dostosowywanie Wstążki – możliwości, sposoby, resetowanie ustawień.

2. Praca z wieloma arkuszami – poruszanie się pomiędzy arkuszami, porównywanie dwóch arkuszy obok siebie, przenoszenie i kopiowanie arkuszy do innych skoroszytów, edycja masowa.

3. Łączenie skoroszytów i tworzenie odwołań zewnętrznych:

 • tworzenie formuł odwołań zewnętrznych i składnia formuł odwołań,
 • tworzenie formuły łączącej metodą wskazania,
 • wklejanie łączy,
 • praca z formułami zewnętrznych odwołań,
 • tworzenie łączy do niezapisanych skoroszytów,
 • otwieranie skoroszytu przy użyciu formuł odwołań zewnętrznych,
 • określanie domyślnego zachowania,
 • praca z łączami, aktualizacja łączy, zmiana źródła łącza, przerywanie łączy,
 • unikanie potencjalnych problemów z formułami odwołań zewnętrznych,
 • modyfikowanie skoroszytu źródłowego,
 • łącza pośredniczące.

4. Menadżer nazw:

 • różnice między definiowaniem nazw a ich tworzeniem,
 • praktyczne przykłady na wykorzystanie nazw,
 • zastosowanie obszarów,
 • operacje na obszarach.

5. Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników:

 • sprawdzanie poprawności danych,
 • opcje sprawdzania poprawności danych:
  • poprawność danych,
  • walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa,
  • listy wartości,
  • dynamiczne listy wartości,
  • duplikaty danych,
 • wybieranie wartości z listy,
 • ochrona arkusza i blokowanie komórek,
 • ukrywanie formuł i zabezpieczanie arkusza,
 • tworzenie własnych formularzy i stosowanie formantów.

6. Praca grupowa:

 • omówienie pracy grupowej,
 • praktyczne zastosowanie śledzenia,
 • dodawanie i modyfikacja komentarzy,
 • efektywne wykorzystywanie inspekcji,
 • szablon – zapisywanie, modyfikacja, praktyczne zastosowanie.

7. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji:

 • funkcje logiczne, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE,
 • funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU,
 • funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI oraz sumowanie wszystkich komórek z zakresu, liczenie sum skumulowanych, ignorowanie błędów przy sumowani, zastosowanie sum warunkowych z wieloma kryteriami,
 • funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ,
 • funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
 • MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH,
 • funkcje wyszukiwania i adresu (INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy), wyszukiwanie dwóch wartości, wyszukiwanie wartości w dwóch kolumnach, ustalanie adresu komórki w obszarze na podstawie jej wartości,
 • funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST,
 • formuły tablicowe,
 • kontrola okienek za pomocą okna czujki.

8. Poprawianie typowych błędów w formułach:

 • odwołania cykliczne,
 • określanie momentu przeliczania formuł,
 • wskazówki dotyczące formuł,
 • unikanie sztywnego wpisywania wartości,
 • przekształcanie formuł w wartości,
 • odwołania poprzez funkcje pośrednie.

9. Bazy danych, sortowanie i filtrowanie:

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • filtry zaawansowane,
 • stosowanie warunków filtra,
 • kreatywność w niestandardowym filtrowaniu,
 • sumy częściowe i konspekty.

10. Tabele przestawne:

 • tworzenie tabeli przestawnej,
 • modyfikacja tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • pola obliczeniowe oraz elementy obliczeniowe,
 • sortowanie danych w tabeli przestawnej:
  • sortowanie ręczne,
  • sortowanie alfabetyczne,
  • sortowanie z użyciem list niestandardowych,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej:
  • niestandardowe opcje filtrowania,
  • narzędzie Fragmentator,
 • Drill down, czyli schodzenie do szczegółowych danych,
 • tworzenie zaawansowanych tabel przestawnych:
  • tabela przestawna z wielu skonsolidowanych zakresów,
  • tabela przestawna z danych zewnętrznych,
  • odświeżanie danych w tabelach przestawnych.

11. Formatowanie warunkowe:

 • dodawanie i modyfikacja formatowania warunkowego:
  • formatowanie zależne od wartości,
  • formatowanie zależne od formuł i funkcji,
  • wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
  • zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
  • tworzenie formuł określających formatowane komórki,
  • formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji,
  • formatowanie warunkowe z wykorzystaniem prostych formuł.

12. Sposoby unikania błędów w arkuszach:

 • identyfikacja i usuwanie błędów formuł,
 • brakujące nawiasy okrągłe,
 • komórki wypełnione znakami #,
 • nadmiarowe znaki spacji,
 • formuły zwracające błąd,
 • problemy z odwołaniami bezwzględnymi i względnymi,
 • problemy z kolejnością stosowania operatorów,
 • zastosowanie narzędzi inspekcji programu Excel,
 • identyfikowanie komórek określonego typu,
 • przeglądanie formuł,
 • śledzenie powiązań pomiędzy komórkami,
 • śledzenie wartości błędów,
 • usuwanie błędów odwołań cyklicznych,
 • zastosowanie funkcji sprawdzania błędów w tle.

13. Higiena pracy w Excelu:

 • dbanie o spójność danych,
 • dbanie o spójność i unifikację plików,
 • odwołania do komórek „nie na sztywno”,
 • sposoby grupowania informacji i zarządzania informacją.

14. Metody porządkowania danych:

 • usuwanie powtarzających się wierszy,
 • identyfikowanie powtarzających się wierszy,
 • usuwanie nadmiarowych spacji,
 • usuwanie "dziwnych" znaków,
 • łączenie kolumn,
 • zmiana pionowego układu danych na poziomy,
 • wypełnianie luk w zaimportowanym raporcie,
 • zamiana i usuwanie tekstu z komórek,
 • dodawanie tekstu do komórek,
 • eksportowanie danych.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1460 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online- cena promocyjna
 • 1606 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel i produktywna praca na bazach danych