Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-i-produktywna-praca-na-bazach-danych-73313-id18686

Informacje o kursie

 • Excel i produktywna praca na bazach danych


  ID kursu: 73313
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- -efektywnie wykorzystywać zastosowanie programu MS Excel,

- pracować na złożonych arkuszach danych,

- korzystać z formuł i funkcji programu,

- unikać błędów i rozumieć komunikaty,

- tworzyć, formatować, analizować wielowymiarowe dane,

- wykorzystać możliwości programu do własnych i praktycznych celów,

- automatyzować zadania.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

 • znają podstawowe zagadnienia MS Excel,
 • chcą nauczyć efektywnie wykorzystywać program MS Excel,
 • pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą poznać zaawansowane możliwości programu,
 • chcą tworzyć czytelne raporty, tabele, bazy danych.

Program kursu:

1. Efektywne korzystanie z Excela – zaawansowana edycja i formatowanie danych:

 • poruszanie się po arkuszu,
 • formatowanie,
 • dynamiczne obrazy danych,
 • statyczne obrazy danych,
 • ukrywanie danych,
 • formaty użytkownika,
 • zastosowanie stylów,
 • transpozycja,
 • pasek narzędzi Szybki dostęp – dostosowanie, dodawanie nowych poleceń,
 • dostosowywanie Wstążki – możliwości, sposoby, resetowanie ustawień.

2. Praca z wieloma arkuszami – poruszanie się pomiędzy arkuszami, porównywanie dwóch arkuszy obok siebie, przenoszenie i kopiowanie arkuszy do innych skoroszytów, edycja masowa.

3. Łączenie skoroszytów i tworzenie odwołań zewnętrznych:

 • tworzenie formuł odwołań zewnętrznych i składnia formuł odwołań,
 • tworzenie formuły łączącej metodą wskazania,
 • wklejanie łączy,
 • praca z formułami zewnętrznych odwołań,
 • tworzenie łączy do niezapisanych skoroszytów,
 • otwieranie skoroszytu przy użyciu formuł odwołań zewnętrznych,
 • określanie domyślnego zachowania,
 • praca z łączami, aktualizacja łączy, zmiana źródła łącza, przerywanie łączy,
 • unikanie potencjalnych problemów z formułami odwołań zewnętrznych,
 • modyfikowanie skoroszytu źródłowego,
 • łącza pośredniczące.

4. Menadżer nazw:

 • różnice między definiowaniem nazw a ich tworzeniem,
 • praktyczne przykłady na wykorzystanie nazw,
 • zastosowanie obszarów,
 • operacje na obszarach.

5. Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników:

 • sprawdzanie poprawności danych,
 • opcje sprawdzania poprawności danych:
  • poprawność danych,
  • walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa,
  • listy wartości,
  • dynamiczne listy wartości,
  • duplikaty danych,
 • wybieranie wartości z listy,
 • ochrona arkusza i blokowanie komórek,
 • ukrywanie formuł i zabezpieczanie arkusza,
 • tworzenie własnych formularzy i stosowanie formantów.

6. Praca grupowa:

 • omówienie pracy grupowej,
 • praktyczne zastosowanie śledzenia,
 • dodawanie i modyfikacja komentarzy,
 • efektywne wykorzystywanie inspekcji,
 • szablon – zapisywanie, modyfikacja, praktyczne zastosowanie.

7. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji:

 • funkcje logiczne, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE,
 • funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU,
 • funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI oraz sumowanie wszystkich komórek z zakresu, liczenie sum skumulowanych, ignorowanie błędów przy sumowani, zastosowanie sum warunkowych z wieloma kryteriami,
 • funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ,
 • funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW,
 • MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH,
 • funkcje wyszukiwania i adresu (INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy), wyszukiwanie dwóch wartości, wyszukiwanie wartości w dwóch kolumnach, ustalanie adresu komórki w obszarze na podstawie jej wartości,
 • funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST,
 • formuły tablicowe,
 • kontrola okienek za pomocą okna czujki.

8. Poprawianie typowych błędów w formułach:

 • odwołania cykliczne,
 • określanie momentu przeliczania formuł,
 • wskazówki dotyczące formuł,
 • unikanie sztywnego wpisywania wartości,
 • przekształcanie formuł w wartości,
 • odwołania poprzez funkcje pośrednie.

9. Bazy danych, sortowanie i filtrowanie:

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • filtrowanie z użyciem znaku *,
 • filtry zaawansowane,
 • stosowanie warunków filtra,
 • kreatywność w niestandardowym filtrowaniu,
 • sumy częściowe i konspekty.

10. Tabele przestawne:

 • tworzenie tabeli przestawnej,
 • modyfikacja tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • pola obliczeniowe oraz elementy obliczeniowe,
 • sortowanie danych w tabeli przestawnej:
  • sortowanie ręczne,
  • sortowanie alfabetyczne,
  • sortowanie z użyciem list niestandardowych,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej:
  • niestandardowe opcje filtrowania,
  • narzędzie Fragmentator,
 • Drill down, czyli schodzenie do szczegółowych danych,
 • tworzenie zaawansowanych tabel przestawnych:
  • tabela przestawna z wielu skonsolidowanych zakresów,
  • tabela przestawna z danych zewnętrznych,
  • odświeżanie danych w tabelach przestawnych.

11. Formatowanie warunkowe:

 • dodawanie i modyfikacja formatowania warunkowego:
  • formatowanie zależne od wartości,
  • formatowanie zależne od formuł i funkcji,
  • wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
  • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
  • zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
  • tworzenie formuł określających formatowane komórki,
  • formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji,
  • formatowanie warunkowe z wykorzystaniem prostych formuł.

12. Sposoby unikania błędów w arkuszach:

 • identyfikacja i usuwanie błędów formuł,
 • brakujące nawiasy okrągłe,
 • komórki wypełnione znakami #,
 • nadmiarowe znaki spacji,
 • formuły zwracające błąd,
 • problemy z odwołaniami bezwzględnymi i względnymi,
 • problemy z kolejnością stosowania operatorów,
 • zastosowanie narzędzi inspekcji programu Excel,
 • identyfikowanie komórek określonego typu,
 • przeglądanie formuł,
 • śledzenie powiązań pomiędzy komórkami,
 • śledzenie wartości błędów,
 • usuwanie błędów odwołań cyklicznych,
 • zastosowanie funkcji sprawdzania błędów w tle.

13. Higiena pracy w Excelu:

 • dbanie o spójność danych,
 • dbanie o spójność i unifikację plików,
 • odwołania do komórek „nie na sztywno”,
 • sposoby grupowania informacji i zarządzania informacją.

14. Metody porządkowania danych:

 • usuwanie powtarzających się wierszy,
 • identyfikowanie powtarzających się wierszy,
 • usuwanie nadmiarowych spacji,
 • usuwanie "dziwnych" znaków,
 • łączenie kolumn,
 • zmiana pionowego układu danych na poziomy,
 • wypełnianie luk w zaimportowanym raporcie,
 • zamiana i usuwanie tekstu z komórek,
 • dodawanie tekstu do komórek,
 • eksportowanie danych.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1460 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie online- cena promocyjna
 • 1679 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel i produktywna praca na bazach danych