Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-przekrojowy-podstawowy-73271-id18686

Informacje o kursie

 • Excel Przekrojowy Podstawowy


  ID kursu: 73271
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- poprawnie wprowadzać i formatować różnego rodzaju dane,

- korzystać z wielu funkcji służących do podsumowań i wyszukiwania danych,

- tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,

- pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,

- ustawiać zabezpieczenia skoroszytu i arkusza,

opracowywać czytelny i estetyczny wykres,

- stworzyć tabelę przestawną i wykorzystać jej podstawowe możliwości,

- poprawnie i szybko wydrukować dane.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

-nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu,

-chcą poszerzyć swoje umiejętności pracy w Excelu do poziomu średniozaawansowanego,

-chcą nauczyć się wielu przydatnych poleceń i funkcji,

-chcą zapoznać się z możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych. 

Program kursu:

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym:

 • zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem MS Excel,
 • omówienie interfejsu – dopasowanie Wstążki i paska Szybki dostęp do własnych potrzeb,
 • poruszanie się po skoroszycie,
 • skróty klawiaturowe.

2. Operacje na danych:

 • wpisywanie, modyfikowanie, zaznaczanie i usuwanie danych,
 • różne metody kopiowania i wklejania danych,
 • wypełnianie serią danych,
 • polecenie Znajdź/Zamień. 

3. Formatowanie komórek:

 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

4. Formatowanie warunkowe:

formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,

paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,

wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,

tworzenie formuł określających formatowane komórki.

5. Wstawianie i edycja komentarzy.

6. Formuły i funkcje:

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • podstawowe funkcje obliczeniowe suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne licz.jeżeli, suma.jeżeli, zaokr,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

7. Obliczenia i funkcje na datach:

 • metody formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

8. Teksty:

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,

rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

9. Narzędzie Sumy pośrednie.

10. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

11. Narzędzie Przejdź do…:

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie jedynie komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

12. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • sortowanie,
 • narzędzie Autofiltr.

13. Tworzenie i edycja wykresów:

 • różne rodzaje wykresów, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia formatowania – zmiana kolorów, układu i skali.

14. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi.

15. Ustawienia drukowania.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel Przekrojowy Podstawowy