Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/excel-przekrojowy-sredniozaawansowany-73273-id18686

Informacje o kursie

 • Excel Przekrojowy Średniozaawansowany


  ID kursu: 73273
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni
  zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- szybko i poprawnie wprowadzać dane do komórek,

- używać zaawansowanych funkcji z kategorii daty i czasu, tekstowych, wyszukiwania, informacyjnych oraz statystycznych,

- tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,

- pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,

- ustawiać ochronę skoroszytu i arkusza na różnych poziomach zabezpieczenia,

- dopracowywać szczegółowe parametry wykresu,

- stworzyć tabelę przestawną i wykorzystać jej możliwości do przetwarzania danych,

- nagrywać i zarządzać makropoleceniami.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie jest dla osób, które:

-znają podstawy programu Microsoft Excel,

-chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania i formatowania danych,

-w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych,

-chcą poznać funkcje z kategorii daty i czasu, tekstowych, wyszukiwania, informacyjnych oraz statystycznych,

-pracują na dużej ilości danych i chcą usprawnić swoją pracę zaawansowanymi narzędziami takimi jak tabele przestawne czy makropolecenia.

Program kursu:

1. Powtórzenie podstawowych funkcji programu Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych, wypełnianie serią danych,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…:

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie jedynie komórek z wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek. 

3. Formatowanie warunkowe:

 • reguły formatowania, paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Zaawansowane funkcje:

 • funkcje logiczne,
 • funkcje statystyczne i matematyczne,
 • funkcje wyszukiwania i odwołań,
 • funkcje daty i czasu,
 • funkcje tekstowe,
 • składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

5. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie, zabezpieczanie pliku hasłem,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

6. Narzędzie Sumy pośrednie.

7. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

8. Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania.

9. Dodatek Solver. Narzędzie Szukaj wyniku.

10. Metody importu danych do MS Excel:

 • import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www,
 • import i analiza danych z plików tekstowych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.

11. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych:

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami, linia trendu. 

12. Tabele przestawne:

 • tworzenie tabeli przestawnej, odświeżanie danych,
 • zmiana funkcji obliczeniowych, grupowanie danych,
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
 • pola i elementy obliczeniowe,
 • tabela przestawna z danych zewnętrznych.

13. Makropolecenia:

 • nagrywanie i uruchamianie, bezpieczeństwo.

14. Zaawansowane ustawienia drukowania.

Informacje o prelegentach:

 Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Excel Przekrojowy Średniozaawansowany