Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/finanse-dla-niefinansistow-75260-id18686

Informacje o kursie

Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wskazać podstawowe metody analizy danych podobieństw i różnic w zakresie zarządzania finansami osobistymi a finansami firmy,

- interpretować sprawozdania finansowe klientów w celu minimalizowania ryzyka handlowego i ryzyka dostaw,

- przewidywać bankructwo klienta,

- samodzielnie określać standing firmy, dostawcy czy odbiorcy,

- wykorzystać metody ewidencji i kontroli kosztów jako sposoby zarządzania nimi,

- zastosować zasady zarządzania kosztami w celu ich optymalizacji i poprawy efektywności działania,

- zastosować umiejętności posługiwania się podstawami analizy wskaźnikowej,

- zastosować wskaźniki określające efektywność projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych,

- wskazać sposoby prezentacji nowych pomysłów, aby w skuteczny sposób zyskały aprobatę przełożonych.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • są właścicielami, dyrektorami i kierownikmi firm,
 • przygotowywują się do objęcia tych stanowisk w działach (produkcji, sprzedaży, logistyki, controllingu lub kontroli wewnętrznej),
 • są samodzielnymi specjalistami i konsultantami odpowiedzialnymi za analizy danych lub przygotowywanie raportów dla kadry kierowniczej,
 • nie są związane z działami finansowymi lub rozpoczynają pracę w tych działach.

Program kursu:

1. Podstawowe cele działalności firmy – rynek, zysk, czy gotówka:

 • główny cel działalności gospodarczej – biznesowej,
 • metody analizy danych finansowych, dynamika szeregów czasowych, dynamika wskaźników wewnętrznych,
 • analiza wskaźników referencyjnych i branżowych.

2. Czytanie i interpretowanie sprawozdań finansowych a ocena wiarygodności firmy, dostawców i odbiorców:

 • metody oceny standingu klienta,
 • podstawowe sprawozdania finansowe i ich budowa, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash-Flow),
 • zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi,
 • analiza finansowa jako element oceny standingu finansowego klienta na podstawie sprawozdań finansowych,
 • analiza pozioma, pionowa i dynamiki – Bilansu, RZiS,
 • analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, wskaźniki branżowe i referencyjne,
 • wskaźniki niefinansowe – wskaźnik zadowolenie klienta, wskaźnik satysfakcji pracowników.

3. Podstawowe operacje gospodarcze i ich wpływ na Bilans, RZiS oraz Cash-Flow – warsztaty:

 • kapitał i gotówka,
 • sprzedaż i koszty,
 • należności i zobowiązania,
 • kredyty i odsetki,
 • zakupy inwestycyjne i amortyzacja.

4. Ocena standingu finansowego firmy-kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych:

 • analiza wstępna,
 • analiza raitingowa na podstawie sprawozdań finansowych,
 • analiza zdolności wytwórczych i poziomu zaangażowania,
 • rekomendacje dotyczące przyszłej współpracy – podsumowanie,
 • metody uzupełniające w ocenia standingu kontrahenta.

5. Nowoczesne metody rachunku kosztów jako narzędzia w poprawie efektywności procesów:

 • systemy ewidencji kosztów w układzie rachunkowości układ 4 i układ 5,
 • zasada Continuous Improvement w efektywnym zarządzaniu kosztami,
 • metody rachunku kosztów i tendencje w zastosowaniu,
 • controlling jak efektywnie zarządzać firmą i kosztami,
 • model decyzyjny w zarządzaniu – rachunek kosztów bezpośrednich,
 • odpowiedzialnościowy rachunek kosztów,
 • rachunek kosztów pełnych,
 • Activity Based Costing – rachunek kosztów ABC – proces samoregulacji,
 • Benchmarketing – w analizie najważniejszych wskaźników kosztowych, sprzedażowych i efektywnościowych,
 • Kaizen a koszty produkcji, sprzedaży, ogólnozakładowe.

6. Metodologia oceny projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych:

 • studium wykonalności projektu (feasibility study)– Case Study 1 nowy produkt,
 • budowa modeli finansowych,
 • analiza finansowa projektu – przychody, koszty, przepływy pieniężne (cash flow),
 • obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
 • wysokość stopy dyskontowej – metody określania,
 • analiza wrażliwości,
 • wskaźniki opłacalności projektu NPV, IRR, NPVR, który projekt wybrać,
 • Case Study 2 – reorganizacja procesu wewnętrznego.

7. Biznes Plan – jako narzędzie prezentacji optymalnego rozwiązania:

 • struktura i zasady sporządzania,
 • streszczenie – początek lub koniec Biznes Planu,
 • prezentacja projektu finansistom i kadrze kierowniczej,
 • analiza scenariuszowa – metoda podejmowania decyzji,
 • zarządzanie zmianą – własna narracja – sukces osobisty.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1460 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Finanse dla niefinansistów