Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/iso-270019001-kurs-dla-auditorow-i-pelnomocnikow-zarzadu-74705-id20281

Informacje o kursie

 • ISO 27001+9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu


  ID kursu: 74705
  Typ: Kursy
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin kursu:

  Adres kursu:

  brak danych

  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator kursu:

  MASTERE Consulting
  Jordana 4b
  70-844 Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
MASTERE Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 oraz Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Kurs skierowany jest do:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO/IEC 27001 lub ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kadra kierownicza organizacji
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

Program kursu:

 • terminologia i koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i niezgodności
 • metody analizy i szacowania ryzyka
 • podejście procesowe do zarządzania
 • dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji
 • cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
 • plany ciągłości działania
 • wymagania norm ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO 9001:2015
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • omówienie przykładowej procedury auditowania

Warsztaty:

 • dokumentowanie wyników szacowania ryzyka
 • dokumentowanie procesów
 • tworzenie polityk i celów
 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • zarządzanie programem auditów
 • planowanie auditów
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról auditorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu z auditu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich
 • case studies - analizy przypadków, identyfikacja niezgodności i podejmowanie działań zaradczych

Informacje o prelegentach:

Trener Mastere Consulting

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1000 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 27001+9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 


Wydarzenie: ISO 27001+9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu