Kadry od podstaw

O kursie

Zapraszamy na kurs KADRY OD PODSTAW, który odbędzie się w czterech sesjach online
(26.09, 29.09, 04.10, 07.10)

Podczas kursu omówimy kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, czy też Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Program może ulec zmianie w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi dwóch dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa tzw. work-life balance.

W przypadku uchwalenia zmian, program zostanie zaktualizowany do aktualnego stanu prawnego.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, oraz aktywny mikrofon.

W trakcie mogą Państwo zadawać pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Szkolenie ma charakter interaktywny.

Kto powinien wziąć udział?
 • dział HR
 • dział kadr
 • osoby zainteresowane rozwojem w temacie szkolenia

Program kursu

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
 • Treść ogłoszenia o pracę
 • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

Nawiązanie stosunku pracy Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników

 • Badania
 • Uzyskanie oświadczeń od pracownika
 • Poinformowanie komornika o zatrudnieniu pracownika
 • Zapoznanie pracownika z aktami wewnątrzzakładowymi
 • Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – szkolenia BHP, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalenty związane z BHP

Umowa o pracę

 • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy
 • Informacja do umowy o pracę

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
Urlop wypoczynkowy

 • Nabycie prawa do urlopu
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
 • Urlop proporcjonalny
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Urlop dla pracownika niepełnoetatowego
 • Udzielanie urlopu na część dnia
 • Urlop zaległy
 • Urlop na żądanie
 • Odwołanie pracownika z urlopu
 • Okresy zaliczane do stażu urlopowego
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Urlopy okolicznościowe

Rozwiązanie stosunku pracy

 • Ochrona stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Okresy wypowiedzenia
 • Dni na poszukiwanie pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
 • Świadectwo pracy

CZAS PRACY

 • Jakie są podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. doba pracownicza, określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, normy czasu pracy, niedziela, święto, dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień?
 • Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 • Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej? Co to jest ruchomy czas pracy?
 • Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
 • Jakie obowiązują normy czasu pracy?
 • Jakie zasady obowiązują przy dyżurach?
 • Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
 • Co oznacza tydzień w prawie pracy?
 • Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
 • Jakie są systemy czasu pracy?
 • Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
 • Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
 • Czy można zmienić harmonogram?
 • W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
 • Co to jest ruchomy czas pracy – zalety i wady?
 •  Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?

Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?

 • Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
 • Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
 • Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
 • Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?

Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
 • Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
 • Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
 • Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 • Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 • Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 • Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
 • Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
 • Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
 • Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgormadzone na potrzeby ZFŚS?
 • Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 • Czego nie można finansować z ZFŚS?
 • Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 • Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
 • Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 • Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie są nowe kwoty wolne od podatku?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

Czas trwania

10.00 - 14.30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Mysłowicka 15
 • Kod pocztowy: 01-612
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132690108

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!