Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/komunikacja-dla-liderow-i-trening-umiejetnosci-prezentacji-publicznej-75166-id18686

Informacje o kursie

 • Komunikacja dla liderów i trening umiejętności prezentacji publicznej


  ID kursu: 75166
  Typ: Kursy
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem,

Po szkoleniu będziesz mógł:

- wykorzystać potencjał roli lidera,

- być mentorem rozwoju kompetencji pracowników,

- wywoływać pierwsze dobre wrażenie,

- skutecznie zarządzać zespołem,

- swobodnie wypowiadać się przed publiką,

- stosować komunikację asertywną,

- wykorzystywać język perswazji.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • są liderami zespołu,
 • chcą skutecznie przewodzić innym osobom,
 • chcą motywować do działania poprzez komunikację,
 • chcą czuć się swobodnie podczas prezentacji publicznej,
 • chcą poznać sposoby poprawnej komunikacji,
 • chcą zbudować swój autorytet i proaktywną postawę.

 

Program kursu:

1. Istota i potencjał roli lidera.

2. Budowanie autorytetu oraz postawy proaktywnej przywódcy zespołu.

3. Rozwój kompetencji osobistych ułatwiających pracę z ludźmi:

 • komunikacja personalna i zarządzanie grupą – przydatne narzędzia komunikacji,
 • asertywność,
 • przywództwo,
 • umiejętności negocjacyjne.

4. Menedżer jako mentor rozwoju kompetencji pracownika:

 • troska o karierę pracowników w oparciu o ich potrzeby,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
 • wyzwalanie twórczego myślenia.

5. Umiejętność zarządzania zespołem:

 • typy psychologiczne w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • pozafinansowe motywowanie pracowników,
 • formy gratyfikacji i upominania członków zespołu,
 • innowacyjność grupy,
 • efektywność zespołów w organizacji,
 • destrukcyjny pracownik.

6. Komunikacja asertywna:

 • komunikacja wyrażająca potrzeby, emocje, oczekiwania – komunikat Ja vs. komunikat Ty,
 • rozpoznawanie i budowanie komunikatów Ja – ćwiczenia,
 • test: Kwestionariusz Autopercepcji – style komunikowania się z innymi,
 • obszary asertywności – ćwiczenia/scenki:
 • radzenie sobie w sposób konstruktywny/asertywny z krytyką – sposoby reakcji,
 • różne wersje NIE (stanowcze i łagodne) – schemat i techniki asertywnej mowy w relacji z klientem,
 • obrona granic swojego terytorium – kiedy klient chce „wejść na głowę”,
 • asertywna prośba,
 • asertywne wyrażanie próśb, wystąpienia na forum,
 • informacja zwrotna – jak przekazywać innym nasze opinie (asertywne komplementowanie, krytykowanie) – ćwiczenia i scenki.

7. Symulacyjna gra menedżerska.

8. Wystąpienia publiczne – warsztaty praktyczne.

9. Mowa niewerbalna profesjonalnego prezentera:

 • wzrok i kontakt wzrokowy,
 • mimika, postawa, gesty, gestykulacja (mowa ciała),
 • dykcja, intonacja, modulacja – operowanie dźwiękiem,
 • dynamika,
 • poruszanie się, proksemika,
 • dynamizowanie poprzez warsztat aktorski.

10. Mowa werbalna – moc słów i ich konfiguracji:

 • manieryzmy i błędy językowe,
 • dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium,
 • stosowanie języka korzyści,
 • kolejność i struktura elementów wypowiedzi – zasada 3P.

11. To, czego nie widać i nie słychać, a wpływa na słuchacza – język perswazji:

 • ukryte poziomy komunikacji,
 • neurolingwistyka komunikacji – czyli jak sprzyjać pożądanemu odbiorowi słuchaczy?
 • wpływ na ludzi odpowiednią składnią zdań,
 • wpływ na ludzi presupozycjami.

12. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia.

13. Ćwiczenia indywidualne: praca z kamerą.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1320 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Komunikacja dla liderów i trening umiejętności prezentacji publicznej