Kurs

Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

O kursie

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
Ponadto zapewniamy ugruntowanie wiedzy odnośnie obowiązujących standardów i modeli systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji oraz wynikających z nich zakresów zadań kontrolerów wewnętrznych.
W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy całego procesu planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i psychologicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Absolwenci kursu, po zaliczeniu egzaminu, otrzymują:

 • Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I Stopnia PIKW.
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Kurs ujęty jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują 20 punktów. 
Kto powinien wziąć udział?

Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących  w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Program kursu

 

MODUŁ I   10-11 maja 2021 r.

Kontrola jako narzędzie zarządzania

Dzień 1

Rola kontroli wewnętrznej w organizacji

 • terminologia
 • funkcje kontroli
 • cele kontroli

Zasady w postępowaniu  kontrolnym

 • formy i rodzaje kontroli
 • kontrola, audyt, nadzór – podobieństwa i różnice

Standardy w zakresie kontroli

 • wytyczne dla stosowania standardów INTOSAI
 • pojęcie kontroli zarządczej
 • standardy etyki

Organy kontroli zewnętrznej i ich uprawnienia

 

Dzień 2

Organizacja komórki kontroli wewnętrznej

 • umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
 • określenie podstaw działania komórki kontroli wewnętrznej
 • zasady niezależności i obiektywizmu
 • regulamin kontroli jako podstawa działania

Planowanie w kontroli

 • zasada planowości działania
 • plan działania komórki kontroli
 • zasady tworzenia rocznego planu kontroli
 • analiza ryzyka w planowaniu

MODUŁ II 17-18 maja 2021 r.

Dobór próby i kontrola systemów informatycznych

Dzień 1

Metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej

 • Podstawowe pojęcia, metody dobru próby
 • Modele losowania stosowane w badaniu reprezentatywnym z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych-
 • Dobór próby w badaniu systemu kontroli wewnętrznej (próbkowanie wg atrybutów metodą stałej próbki; próbkowanie wg atrybutów metodą sekwencyjną; próbkowanie  wykrywające)
 • Dobór próby w badaniach wiarygodności (próbkowanie wg prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, metody
 • próbkowania wg. zmiennych)

 

Dzień 2

Kontrola systemów informatycznych

Standardy audytu i kontroli systemów informatycznych

 • Wprowadzenie do standardów i norm (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001)
 • Zarządzanie sieciami i systemami
 • Zarządzanie kontrolą dostępu
 • Pozyskiwanie, rozwój oraz utrzymanie systemów
 • Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
 • Kontrola legalności
 • Informatyka śledcza

 

MODUŁ III  24-25 maja 2021 r.

Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z

Dzień 1

Tryb przeprowadzania kontroli

 • upoważnienie a zakres badania
 • etapy procesu kontrolnego
 • zasady w postępowaniu kontrolnym
 • analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego

Techniki kontrolne

 • podejście kontrolne
 • rodzaje technik i testów
 • analiza i potwierdzanie danych źródłowych

Dokumentowanie czynności kontrolnych

 • cechy informacji
 • rodzaje dowodów
 • sposoby  zabezpieczania dowodów
 • prowadzenie akt kontroli

Sprawozdawczość

 • rejestrowanie faktów - protokół kontroli
 • przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
 • tryb odwoławczy
 • formułowanie ocen i zaleceń
 • postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw 

 

Dzień 2

Warsztaty –prowadzenie kontroli w obszarze środków trwałych/ prowadzenie kontroli w systemie zakupów/kontrola procesu inwestycyjnego:

 • Ustalenie celu kontroli.
 • Etapy kontroli 
 • Narzędzia kontroli.
 • Obiekty kontroli.
 • Ustalenie dokumentów do sprawdzenia.

Arkusz ustaleń

 

MODUŁ IV 31 maja 2021 r.

Autoprezentacja i profil kontrolera
Psychologiczne aspekty w zawodzie kontrolera predyspozycje pracownika kontroli wewnętrznej
Umiejętność komunikowania się
Typy zachowań w relacjach kontrolujący-kontrolowany

 

Repetytorium i egzamin 1 czerwca 2021 r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne 

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Kontrolera Wewnętrznego I stopnia wraz z możliwością wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.  

Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia i za jego ukończenie przyznawane jest 20 punktów.

Czas trwania

8 dni

Prelegenci

Cytat

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym.

 

 

Adam Chwalisz Certyfikat MF, CGAP, CFE, oraz Certyfikat IIAInternal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa.

 

Ekspert PIKW Prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwent MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

Beata Stępniak-Furkałowska  współwłaściciel firmy doradczej; Absolwentka  wydziału resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja psychologiczna). Praktyk, Mistrz  i Trener Sztuki NLP; Certyfikowany trener metody T.C.I.; wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Wykłada przedmiot: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich”.

 

Marek Dejneka Certyfikat MF, wieloletni kontroler i audytor posiadający bogate doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych.

 

Adam Kuczyński  od wielu lat zajmuje się bezpieczeństwem IT i ochroną informacji, audytor IT, ISO 27001, na co dzień Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w jednej z największych agencji rządowej.

 

Grzegorz Zieliński p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w ARiMR,  posiadający wieloletnie doświadczenie  trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu  analizy systemów kontroli wewnętrznej i  ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego,  w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowców.

Gdzie i kiedy

Online 10 maja - 1 czerwca 2021

Weź udział

Cena kursu online
za osobę
3600 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

 

Zgłoszenia do: 07-05-2021 

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!