Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

O kursie

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Kurs pozwala poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Absolwenci uzyskują:

 • Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych. 
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
 • Kurs jest ujęty w Programie Ustawicznego Kształcenia, słuchacze uzyskują 20 punktów.  
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Program kursu

I Moduł, 08-09.09.2021 r.

Dzień I

Środowisko wewnętrzne – podstawowy komponent systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny przestrzegania wartości etycznych (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny kompetencji zawodowych (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny struktury organizacyjnej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny delegowanych uprawnień (element komponentu nr 4)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

Dzień II  

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 1:

 • cele i zadania operacyjne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów i zadań operacyjnych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

II Moduł, 15-16.09.2021 r.

Dzień I

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 2:

 • cele strategiczne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów strategicznych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

Dzień II 

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 1 – szacowanie ryzyka:

 • identyfikacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • kategoryzacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • szacunkowy pomiar potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • uszeregowanie potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • ustalenie poziomu nietolerancji ryzyka na poziomie całej organizacji

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

III Moduł, 22-23.09.2021 r.

Dzień I

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 2 – reakcja na ryzyko:

 • określenie sposobu reakcji na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • opracowanie planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • monitorowanie wykonania planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

Dzień II 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 1:

 • sposób konstrukcji mierników oceny dokumentowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia nadzoru (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ciagłości działalności (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ochrony zasobów (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzonych operacji finansowych i gospodarczych (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

IV Moduł, 28-29.09.2021r.

Dzień I 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 2:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prawidłowo prowadzonego systemu informatycznego (element komponentu nr 6)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego (element komponentu nr 7)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym (element komponentu nr 8)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

 

Dzień II 

Informacja i komunikacja oraz monitorowanie kontroli zarządczej – ostatnie komponenty systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia bieżącej informacji (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia komunikacji wewnętrznej (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny komunikacji zewnętrznej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu monitorowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu oceny systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Repetytorium i egzamin 30.09.2021 r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz.

 • Umocowanie koordynatora ds. kontroli zarządczej w strukturze organizacyjnej
 • Koordynator, a audytor wewnętrzny
 • Koordynator, a zespół ds. oceny ryzyka
 • Diagram kanałów komunikacyjnych i sprawozdawczych koordynatora z kierownictwem organizacji
 • Co jest najważniejsze w codziennej pracy koordynatora?

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne

Czas trwania

9 dni

Prelegenci

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa Centrum lub Wola

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!